Корпоратив ахборот ягона портали ишлаши юзасидан маълумотни (99871) 203-01-15 (141, 666) телефон рақами орқали олишингиз мумкин
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
Дата раскрытия: 16.08.2021   
Дата опубликования модератором*: 16.08.2021   
Орган эмитента, утвердивший отчет
Дата утверждения отчета
1 ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:
Тўлиқ "Xiva universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: "Xiva universal savdo kompleksi" AJ
Биржа тикери номи: Маълумот йўқ
2 БОҒЛАНИШ
Жойлашган ери: Хорезмская область, г. Хива, ул. А.Темура, дом 5
Почта манзили: Хорезмская область, г. Хива, ул. А.Темура, дом 5
Электрон почта манзили: khivabozor@umail.uz
Расмий веб-сайт: www.xiva-usk.uz
3 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование обслуживающего банка: "Халк банки" Хива туман булими
Ҳисоб рақами: 20208000004842786001
МФО: 811
4 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
присвоенные регистрирующим органом: 1924
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): 301568272
присвоенные органами государственной статистики
КФС: 144
ОКПО: 22898674
ОКОНХ: 71270
СОАТО: 1733226501
5Бухгалтерлик баланси
Наименование показателяКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода
Актив
I. Узоқ муддатли активлар
Асосий воситалар: 000
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 01084658.8084658.80
Эскириш суммаси (0200) 01124539.2032441.80
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)01260119.6052217.00
Номоддий активлар:0006805991.306805991.30
Бошланғич қиймати (0400)020
Амортизация суммаси (0500)021
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021)022
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:030
Қимматли қоғозлар (0610) 040
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)060
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)090
Капитал қўйилмалар (0800) 100
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)110
Бундан: муддати ўтганлари111
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)120
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)1306866110.906858208.30
II. Жорий активлар
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: 140785260.70911916.40
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 15011150.70130136.40
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)160760571.60760571.70
Тайёр маҳсулот (2800) 170
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 18013538.4021208.30
Келгуси давр харажатлари (3100)190336356.00427037.10
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)210805230.901615299.00
шундан: муддати ўтган211
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)220355360.80393266.10
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)230
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)240
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 250
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260444417.40511092.10
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270421.30
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280115.00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)290
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)300
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 3104916.40710938.10
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: 320122275.80529308.70
Кассадаги пул маблағлари (5000)330
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)34075.8029103.20
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)350
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 360122200.00500205.50
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)370
Бошқа жорий активлар (5900)380
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)3902049123.803483561.20
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)4008915234.7010341769.50
Пассив
I. Ўз маблағлари манбалари
Устав капитали (8300)4108902715.208902715.20
Қўшилган капитал (8400)420288766.80288766.80
Резерв капитали (8500)430
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)440
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450-402906.50-399208.20
Мақсадли тушумлар (8800)46039751.9039751.90
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)470
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)4808828327.408832025.70
II. Мажбуриятлар
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) 49015700.401347000.40
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590)491
Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади492
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)500
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)530
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)540
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)550
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300)56015700.401347000.40
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)580
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)590
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) 60071206.90162743.40
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)60171206.90162743.40
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 61027235.8027461.10
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)650
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)660
Олинган бўнаклар (6300)670
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 6801455.8028737.50
Суғурталар бўйича қарз (6510)690
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)7004214.20171.60
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)710
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 72023491.8013390.70
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)730
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)740
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)750
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 76014809.3092982.50
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) 77086907.301509743.80
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)7808915234.7010341769.50
6Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот
Наименование показателяКод стр.За соответствующий период прошлого годаЗа отчетный период
доходы (прибыль)расходы (убытки)доходы (прибыль)расходы (убытки)
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010689462.90 400134.60
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020 114690.30 71557.80
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) 030574772.60 328576.80
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: 040 196598.90 336427.60
Сотиш харажатлари 050
Маъмурий харажатлар060 193729.10 330923.80
Бошқа операцион харажатлар 070 2869.80 5503.80
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари080
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) 100378173.70 7850.80
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: 11013774.90 58784.90
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130
Молиявий ижарадан даромадлар140
Валюта курси фарқидан даромадлар 150
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 16013774.90 58784.90
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан:170 700.00
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар190
Валюта курси фарқидан зарарлар200
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210 700.00
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) 220391248.60 50934.10
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар230
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230)240391248.60 50934.10
Фойда солиғи250
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар260 344481.40 47235.70
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260) 27046767.20 3698.40
7Масъуллар
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:Давлетов Дилшод Аллаберганович
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:Махмудов Улугбек Пулатович
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:Аллаберганов Дилмурод Йулдаш ўғли

Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар

   390    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Воқеялар

Дш Сш Чш Пш Жм Шн Як
Умумий статистика
 • Жами эмитентлар сони
  622
 • Ахборот ошкор қилган эмитентлар сони
  725
 • Жами ошкор қилинган ахборотлар сони
  38989
 • Муҳим фактлар
  28738
 • Эмиссия рисолалари
  159
 • Чорак ҳисоботлар
  7871
 • Йиллик ҳисоботлар
  2221
 • Уставлар
  1263