Корпоратив ахборот ягона портали ишлаши юзасидан маълумотни (99871) 203-01-15 (141, 666) телефон рақами орқали олишингиз мумкин
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА
Дата раскрытия: 26.07.2021   
Дата опубликования модератором*: 26.07.2021   
1 ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:
Тўлиқ "BARAKA" aksiyadorlik jamiyati investisiya fondi
Қисқартирилган: "BARAKA" AJ IF
Биржа тикери номи: Маълумот йўқ
2 БОҒЛАНИШ
Жойлашган ери: Ферганская область, г. Фергана, ул. Комус, 40
Почта манзили: Ферганская область, г. Фергана, ул. Комус, 40
Электрон почта манзили: info@barakaif.uz
Расмий веб-сайт: www.barakaif.uz
3 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование обслуживающего банка: ТИФ Миллий банк Фаргона булими
Ҳисоб рақами: 20216000900671798001
МФО: 493
4 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
присвоенные регистрирующим органом: 281
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): 202167670
присвоенные органами государственной статистики
КФС: 144
ОКПО: 1150
ОКОНХ: 96420
СОАТО: 1730401
5Бухгалтерлик баланси
Наименование показателяКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода
Актив
I. Узоқ муддатли активлар
Асосий воситалар: 000
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 010
Эскириш суммаси (0200) 011
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)012
Номоддий активлар:000
Бошланғич қиймати (0400)020
Амортизация суммаси (0500)021
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021)022
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:0301270502.231504672.75
Қимматли қоғозлар (0610) 0401186439.991420610.51
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)060
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 08084062.2484062.24
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)090
Капитал қўйилмалар (0800) 100
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)110
Бундан: муддати ўтганлари111
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)12040199.1420515.95
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)1301310701.371525188.70
II. Жорий активлар
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: 140
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)160
Тайёр маҳсулот (2800) 170
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 180
Келгуси давр харажатлари (3100)190
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)210298629.26313821.80
шундан: муддати ўтган211
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)220
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)230
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)240
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 250
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 270
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)290
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)300
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310298629.26313821.80
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: 320134904.65255305.62
Кассадаги пул маблағлари (5000)330
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)34090781.20211224.78
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)350
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 36044123.4544080.84
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)370
Бошқа жорий активлар (5900)380
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)390433533.91569127.42
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)4001744235.282094316.12
Пассив
I. Ўз маблағлари манбалари
Устав капитали (8300)410670993.60670993.60
Қўшилган капитал (8400)4207650.267650.26
Резерв капитали (8500)43093120.71100649.04
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)440
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450418097.34493166.93
Мақсадли тушумлар (8800)460
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)470
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)4801189861.911272459.83
II. Мажбуриятлар
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) 490
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590)491
Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади492
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)500
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)530
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)540
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)550
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300)560
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)580
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)590
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) 600554373.37821856.29
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)60166472.44118501.15
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640487900.93703355.14
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)650
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)660
Олинган бўнаклар (6300)6706.196.19
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680106.71135.05
Суғурталар бўйича қарз (6510)690
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)700
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)71065370.47117448.89
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720989.07911.02
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)730
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)740
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)750
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) 770554373.37821856.29
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)7801744235.282094316.12
6Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот
Наименование показателяКод стр.За соответствующий период прошлого годаЗа отчетный период
доходы (прибыль)расходы (убытки)доходы (прибыль)расходы (убытки)
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) 030
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: 040 5946.05 12929.10
Сотиш харажатлари 050
Маъмурий харажатлар060
Бошқа операцион харажатлар 070 5946.05 12929.10
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари080
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) 100 5946.05 12929.10
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: 110150012.76 210688.49
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120150012.76 210688.49
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130
Молиявий ижарадан даромадлар140
Валюта курси фарқидан даромадлар 150
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан:170
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар190
Валюта курси фарқидан зарарлар200
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) 220144066.71 197759.39
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар230
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230)240144066.71 197759.39
Фойда солиғи250
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар260
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260) 270144066.71 197759.39
7Масъуллар
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:Корабоев Одилжон Мухсинович
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:Курбонова Шахнозахон Одиловна
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:Ахматшаев Собитхон Мухаммадаминович

Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар

   114    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Воқеялар

Дш Сш Чш Пш Жм Шн Як
Умумий статистика
 • Жами эмитентлар сони
  622
 • Ахборот ошкор қилган эмитентлар сони
  725
 • Жами ошкор қилинган ахборотлар сони
  38989
 • Муҳим фактлар
  28738
 • Эмиссия рисолалари
  159
 • Чорак ҳисоботлар
  7871
 • Йиллик ҳисоботлар
  2221
 • Уставлар
  1263