Корпоратив ахборот ягона портали ишлаши юзасидан маълумотни (99871) 203-01-15 (141, 666) телефон рақами орқали олишингиз мумкин
ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР
Дата раскрытия: 11.10.2020   
Дата опубликования модератором*: 12.10.2020   
1.

ЭМИТЕНТ НОМИ

Тўлиқ: "O'zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: "O'zparavtotrans" AJ
Биржа тикери номи: UPAT
2.

БОҒЛАНИШ

Жойлашган ери: Бухарская область, г. Караулбазар, г.Караулбазар,Каршинское шоссе
Почта манзили: Бухарская область, г. Караулбазар, г.Караулбазар,Каршинское шоссе
Электрон почта манзили: uzparavtotrans@mail.ru
Расмий веб-сайт: www.uzpat.uz
3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Муҳим факт рақами: 6
Муҳим факт номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: годовое
Умумий йиғилишни ўтказиш санаси: 30.09.2020
Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана: 10.10.2020
Умумий йиғилишни ўтказишн жойи: Бухоро вилояти, Кароулбозор тумана, Карши шоссеси
Умумий йиғилиш кворуми: 81.25
Овозга қўйилган масалалар Овоз бериш натижаси
рози қарши бетараф
% Миқдори (Дона) % Миқдори (Дона) % Миқдори (Дона)
1 Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин. 99.46 317826 0 0 0.54 1719
2 Саноқ комиссияси сони ва шахсий таркиби тасдиқлансин. 99.46 317826 0 0 0.54 1719
3 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин. 99.46 317826 0 0 0.54 1719
4 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижро органини 2019 йил якунлари буйича Бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин. 99.46 317826 0 0 0.54 1719
5.1. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: Ташқи аудиторни Бухгалтерия хисобини миллий стандарти, молия хисоб халкаро стандарти ва халкаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказилган аудит хулосалари маълумот учун кабул килинсин. 99.46 317826 0 0 0.54 1719
5.2. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: Ташки аудиторни самарадорлик мухим курсатгичлари (СМК), самарадорлик йигинди курсаткичларари (СЙК) ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича хисоботи маълумот учун кабул килинсин. 99.46 317826 0 0 0.54 1719
5.3. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: Жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосаси маълумот учун кабул килинсин. 99.46 317826 0 0 0.54 1719
5.4. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: Жамиятнинг йиллик хисоботи тасдиқлансин. 99.46 317826 0 0 0.54 1719
6.1. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича 2089816 минг сумлик соф фойдаси куйидагича таксимлансин: • Соф фойданинг 25 фоизини ёки 522 474,37 минг сўмини дивиденд тўловларига, бунда, бир дона номинал қиймати 5 000 сўм бўлган оддий ваимтиёзли акцияларга 1316 сўмдан (даромад солиғи чегириб ташлангандан сўнг 1 250,20 сўмдан) дивиденд хисобланади ва тўлови амалга оширилади; • Соф фойданинг 25 фоизини ёки 522 474,37 минг сўмини жамият ходимларига йил якуни буйича рагбатлантириш тулаш учун йўналтилади; • Соф фойданинг қолган 50 фоизини ёки 1 044 867,26 минг сўмини кейинчалик капитализация (жамият устав капиталини ошириш) қилиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш. Дивиденд туловлари нактсиз шаклда, акциядорларни ёки уларнинг конун асосида вакиллари аризаларига асосан тулаб берилсин. Дивиденд тулови 30 сентябрдан 30 октябргача булган муддатда амалга оширилсин. 18.64 59553 80.83 258273 0.54 1719
6.2. 6.2. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича 2089816 минг сумлик соф фойдаси куйидагича таксимлансин: • Соф фойданинг 50 фоизини ёки 1 044 867,26 минг сўмини дивиденд тўловларига, бунда, бир дона номинал қиймати 5 000 сўм бўлган оддий ва имтиёзли акцияларга 2631,90 сўмдан (даромад солиғи чегириб ташлангандан сўнг 2 500,30 сўмдан) дивиденд хисобланади ва тўлови амалга оширилади; • Соф фойданинг 25 фоизини ёки 522 474,37 минг сўмини жамият ходимларига йил якуни буйича рагбатлантириш тулаш учун йўналтилади; • Соф фойданинг қолган 25 фоизини ёки 522 474,37 минг сўмини кейинчалик капитализация (жамият устав капиталини ошириш) қилиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш. Дивиденд туловлари нактсиз шаклда, акциядорларни ёки уларнинг конун асосида вакиллари аризаларига асосан тулаб берилсин. Дивиденд тулови 30 сентябрдан 30 октябргача булган муддатда амалга оширилсин. 8.92 258576 18.64 59553 0.44 1416
7 Жамиятнинг 2019 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув тизимини бахолаш бўйича мустакил ташкилотини хулосаси маълумот учун кабул килинсин. 99.56 318129 0 0 0.44 1416
8.1. Кузатув кенгаши таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: 1. Умедов Хикматилло Собирович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси булими бошлиги уринбосари); 12.0 345655 0 0 0 0
8.2. Тухтаев Равшан Рамазонович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси етакчи мутахассиси); 12.0 345655 0 0 0 0
8.3. Гайбулллаев Аслиддин Фазлидинович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бош мутахассиси); 12.0 345655 0 0 0 0
8.4. Халимов Алишер Журакулович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бош мутахассиси); 12.0 345655 0 0 0 0
8.5. Иргашев Рустам Курбонович (“ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг вакили); 18.8 539259 0 0 0 0
8.6. Гафиятуллин Артур Адгамович («Leman Capital» МЧЖ вакили); 8.3 238506 0 0 0 0
8.7. Гафиятуллина Элина Хайдаровна («Leman Capital » МЧЖ вакили); 8.3 238506 0 0 0 0
8.8. Ахмедов Жамшид Рустамович («Leman Capital» МЧЖ вакили); 8.3 238506 0 0 0 0
8.9. Муродов Камоллидин Нуриддинович («Leman Capital» МЧЖ вакили. 8.3 238506 0 0 0 0
9.1. Жамият тафтиш комиссияси таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: Тураев Нодиржон Койирович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси булими бошлиги); 99.5 317982 0 0 0.5 1563
9.2. Жамият тафтиш комиссияси таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: Халимов Алишер Журакулович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бош мутахассиси). 0.6 1719 98.9 316263 0.5 1563
10.1. “Ўзпаравтотранс” АЖ бошкарув раисининг молия буйича уринбосари лавозимига куйидаги номзод танлов асосида сайлансин: Дустов Жавхар Равшанович; 0 0 0 0 0
10.2. Сафаров Хакберди Рашид угли; 100.0 319655 0 0 0 0
10.3. Юлдошев Исроил Юсупович. 0 0 0 0 0
11. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижроия органи аъзолари 2020-2021 йилларда туланадиган рагбатлантириш ва компенсацияни энг юкори микдорини тасдиклансин. 99.5 318012 0 0 0.05 147
12.1. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2020 йил молиявий хужалик фаолияти якунлари якуни буйича БХМС, MXXC ва XAC мувофик текшириш хамда CMK, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг хисобланган микдорини текшириш утказиш буйича ташки аудиторини этиб тасдиклансин: “AUDIT-HISOB MARKAZI” МЧЖ хизмат хаки микдори – 19 млн.сум; 99.95 319398 0 0 0.05 147
12.2. “SAMIMIY-AUDIT” МЧЖ хизмат хаки микдори – 23 млн.сум; 0 99.95 319398 0.05 147
12.3. “XB Finans Konsulting” МЧЖ хизмат хаки микдори – 26,5 млн.сум; 0 99.95 319398 0.05 147
12.4. “Баланс информ аудит” МЧЖ – хизмат хаки микдори - 23 млн.сум. 0 99.95 319398 0.05 147
13. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг Устави янги тахрирда тасдиклансин. 99.5 318012 0 0 0.5 1533
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1 Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.
2 Саноқ комиссияси сони ва шахсий таркиби тасдиқлансин.
3 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин.
4 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижро органини 2019 йил якунлари буйича Бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин.
5 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: Ташқи аудиторни Бухгалтерия хисобини миллий стандарти, молия хисоб халкаро стандарти ва халкаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказилган аудит хулосалари маълумот учун кабул килинсин; Ташки аудиторни самарадорлик мухим курсатгичлари (СМК), самарадорлик йигинди курсаткичларари (СЙК) ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича хисоботи маълумот учун кабул килинсин; Жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосаси маълумот учун кабул килинсин; Жамиятнинг йиллик хисоботи тасдиқлансин.
6. 6.2. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича 2089816 минг сумлик соф фойдаси куйидагича таксимлансин: • Соф фойданинг 50 фоизини ёки 1 044 867,26 минг сўмини дивиденд тўловларига, бунда, бир дона номинал қиймати 5 000 сўм бўлган оддий ва имтиёзли акцияларга 2631,90 сўмдан (даромад солиғи чегириб ташлангандан сўнг 2 500,30 сўмдан) дивиденд хисобланади ва тўлови амалга оширилади; • Соф фойданинг 25 фоизини ёки 522 474,37 минг сўмини жамият ходимларига йил якуни буйича рагбатлантириш тулаш учун йўналтилади; • Соф фойданинг қолган 25 фоизини ёки 522 474,37 минг сўмини кейинчалик капитализация (жамият устав капиталини ошириш) қилиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш. Дивиденд туловлари нактсиз шаклда, акциядорларни ёки уларнинг конун асосида вакиллари аризаларига асосан тулаб берилсин. Дивиденд тулови 30 сентябрдан 30 октябргача булган муддатда амалга оширилсин.
7 Жамиятнинг 2019 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув тизимини бахолаш бўйича мустакил ташкилотини хулосаси маълумот учун кабул килинсин.
8 Кузатув кенгаши таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: 1. Умедов Хикматилло Собирович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси булими бошлиги уринбосари); 2. Тухтаев Равшан Рамазонович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси етакчи мутахассиси); 3.Гайбулллаев Аслиддин Фазлидинович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бош мутахассиси); 4.Халимов Алишер Журакулович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бош мутахассиси); 5. Иргашев Рустам Курбонович (“ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг вакили); 6. Гафиятуллин Артур Адгамович («Leman Capital» МЧЖ вакили); 7. Гафиятуллина Элина Хайдаровна («Leman Capital » МЧЖ вакили); 8. Ахмедов Жамшид Рустамович («Leman Capital» МЧЖ вакили); 9. Муродов Камоллидин Нуриддинович («Leman Capital» МЧЖ вакили).
9 Жамият тафтиш комиссияси таркибига Тураев Нодиржон Койирович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси булими бошлиги) сайлансин.
10 “Ўзпаравтотранс” АЖ бошкарув раисининг молия буйича уринбосари лавозимига танлов асосида Сафаров Хакберди Рашид угли сайлансин.
11 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижроия органи аъзолари 2020-2021 йилларда туланадиган рагбатлантириш ва компенсацияни энг юкори микдорини тасдиклансин.
12 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2020 йил молиявий хужалик фаолияти якунлари якуни буйича БХМС, MXXC ва XAC мувофик текшириш хамда CMK, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг хисобланган микдорини текшириш утказиш буйича ташки аудитори этиб “AUDIT-HISOB MARKAZI” МЧЖ хизмат хаки 19 млн.сум микдорда тасдиклансин.
13 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг Устави янги тахрирда тасдиклансин.
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, в котором предусмотрена выплата
1 Мукаррамов Соиб Хабибович Бошкарув раиси рагбатлантириш 36650000 2019 "Ижроия органи тугрисидаги" Низом ва мехнат шартномаси
2 Сафаров Хакберди Рашид угли Бош хисобчи рагбатлантириш 29320000 2019 "Ижроия органи тугрисидаги" Низом ва мехнат шартномаси
3 Сидиков Ильес Бошкарув раисини биринчи уринбосари рагбатлантириш 30236250 2019 "Ижроия органи тугрисидаги" Низом ва мехнат шартномаси
4 Ахмедов Жамшид Рустамович Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13380000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
5 Гафиятуллин Артур Адгамович Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13380000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
6 Гафиятуллина Элина Хайдаровна Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13380000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
7 Иргашев Рустам Курбонович Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13380000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
8 Журакулов Шахзод Туракулович Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13380000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
9 Бозоров Голиб Абдурахмонович Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13380000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
10 Худойбердиев Шухрат Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13380000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
11 Буриев Суннатило Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13380000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
12 Туропов Бахтиер Эшонкулович Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13380000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати
Номзодлар тўғрисида маълумот Овозлар сони
Ф.И.О. иш жойи уларга тегишли акциялар
Миқдори (Дона) тури
1 Умедов Хикматилло Собирович Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси булими бошлиги уринбосари 0 0
2 Тухтаев Равшан Рамазонович Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси етакчи мутахассиси 0 0
3 Гайбулллаев Аслиддин Фазлидинович Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бош мутахассиси 0 0
4 Халимов Алишер Журакулович Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бош мутахассиси 0 0
5 Иргашев Рустам Курбонович (“ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг вакили 0 0
6 Гафиятуллин Артур Адгамович («Leman Capital» МЧЖ вакили 0 0
7 Гафиятуллина Элина Хайдаровна «Leman Capital » МЧЖ вакили 0 0
8 Ахмедов Жамшид Рустамович Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бошлиги 0 0
9 Муродов Камоллидин Нуриддинович «Leman Capital » МЧЖ вакили) 0 0
10 Тураев Нодиржон Койирович Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси булими бошлиги 0 0
11 Сафаров Хакберди Рашид угли "Узпаравтотранс" АЖ бош хисобчи 0 0
Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: Мукаррамов Сойиб Хабибович
Бош ҳисобчи Ф.И.О.: Сафаров Хакберди Рашидович
Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.: Махмудов Ахмад
Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола

Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар

   271    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Воқеялар

Дш Сш Чш Пш Жм Шн Як
Умумий статистика
 • Жами эмитентлар сони
  622
 • Ахборот ошкор қилган эмитентлар сони
  725
 • Жами ошкор қилинган ахборотлар сони
  38989
 • Муҳим фактлар
  28738
 • Эмиссия рисолалари
  159
 • Чорак ҳисоботлар
  7871
 • Йиллик ҳисоботлар
  2221
 • Уставлар
  1263