+998 71 203-00-50        Ўзбекистон, Тошкент ш., Истиқлол кўчаси 29, 100017
ЭМИССИЯ РИСОЛАСИ
Дата раскрытия: 15.12.2020   
Дата опубликования модератором*: 15.12.2020   
1 ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:
Тўлиқ “IMKON FINANS mikromoliya tashkiloti” aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: “IMKON FINANS mikromoliya tashkiloti” AJ
Биржа тикери номи: мувжуд эмас
2 БОҒЛАНИШ
Жойлашган ери: Андижон вилояти, Андижон шаҳри, А.Темур шоҳ кўчаси, 44-А
Почта манзили: 170100, Андижон вилояти, Андижон шаҳри, А.Темур шоҳ кўчаси, 44-А
Электрон почта манзили: info@imkonfinans.uz
Расмий веб-сайт: www.imkonfinans.uz
3Ташкилот хақида қўшимча маълумот
уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумагЎзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш Агентлигининг Андижон вилояти худудий бошқармаси
регистрационный номерB0341
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг15.12.2020й.
основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)Жамиятнинг асосий фаолият тури микромолиявий хизматлар кўрсатишдан иборат. Ўз фаолият мақсадига эришиш учун жамият қуйидаги микромолиявий хизматларни амалга оширади: * микрокредитлар ёки микроқарзлар бериш; * қарз мажбуриятларини сотиб олиш ва сотиш (факторинг); * жамият лизинг берувчи сифатида иштирок этадиган микролизинг бериш (молиявий ижара); * қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа турдаги микромолиявий хизматлар кўрсатиш, шу жумладан истеъмол кредитлари бериш; * корпоратив облигацияларни чиқариш ва уларни юридик шахслар ўртасида жойлаштириш; * банклар, суғурта компаниялари ва бошқа молия ташкилотларнинг агенти сифатида агентлик хизматларини фақат нақдсиз шаклда кўрсатиш ва агентлик битимининг мавжудлиги тўғрисида ахборотларни ошкор қилиш, шунингдек, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича қонун ҳужжатлари нормаларини бажариш шарти билан қатнашиш; * макропруденциал назорат доирасида белгиланган нормаларга риоя қилинишини таъминлайдиган ҳажмларда кредитларни (қарзларни) жалб қилиш; * чакана хизматлар, шу жумладан нақдсиз шаклда кўрсатиладиган микромолиявий хизматлар марказларини Ўзбекистон Республикаси Марказий банкини хабардор қилган ҳолда очиш; * жамият микрокредитлар, микроқарзлар, микролизинг бериш ва бошқа микромолиявий хизматлар кўрсатиш билан боғлиқ маслаҳат ва ахборот хизматлари кўрсатиш мумкин.
наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описаниеЖамиятга “Ahbor-Reyting” рейтинг агентлиги томонидан қуйидаги рейтинг баҳолар берилган: * 2020 йил ноябрь ойи холатига: UZА (стабильный); * 2019 йил март ойи холатига: UZB++ (приемлимый); * 2016 йил октябрь ойи холатига: UZB+ (достаточный).
4Қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга мувофиқ қимматли қоғозларни чиқариш ва жойлаштириш
тип акций выпускаЭгасининг номи ёзилган, фоизли корпоратив облигациялар
количество акций выпуска4 000 (тўрт минг) дона
номинальная стоимость акции выпуска, сум1 000 000 (бир миллион) сўм
общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум4 000 000 000 (тўрт миллиард) сўм
права, предоставляемые каждой акцией выпускаМазкур чиқарилишдаги ҳар бир корпоратив облигация ўз эгаларига қуйидаги ҳуқуқлар беради: * Мазкур чиқарилишдаги ҳар бир корпоратив облигация ўз эгаларига бир хил ҳажмда ҳуқуқлар беради. Корпоратив облигация эгалари эмитентдан мазкур чиқарилишдаги назарда тутилган муддатда корпоратив облигациянинг номинал қийматини ва облигациянинг номинал қийматидан белгиланган фоизни олиш; * Облигация эгалари қимматли қоғозлар бозоридаги ўз таваккалчиликларини суғурта қилдириш; * депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш; * «IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» АЖ қайта ташкил этилган ёки тугатилган тақдирда корпоратив облигация эгалари корпоратив облигацияларни муддатидан олдин сўндиришни талаб этиш; * «IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» АЖнинг корпоратив облигациялари чиқарилиши амалга ошмаган ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига кўра ҳақиқий эмас деб топилган тақдирда, корпоратив облигация эгалари эмитентдан корпоратив облигациянинг номинал қиймати ва у бўйича мазкур чиқарилишдаги белгиланган тартибда ҳисобланган фоизни талаб қилиш; * Иккиламчи фонд бозорининг мазкур корпоратив облигацияга бўлган талаб ва таклифдан келиб чиққан нархда ўзига тегишли корпоратив облигацияларни исталган вақтда учинчи шахсга сотиш ва қайта сотиб олиш, ёки қонун ҳужжатларида белгиланган бошқа йўллар билан бошқа шахсга бериш; * «IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» АЖ фаолиятини тугатиш даврида депозиторлар талаблари қондирилганидан сўнг, сўндирилмаган корпоратив облигациялар бўйича белгиланган мажбуриятларни бажарилмаган қисмига тенг, унинг тақсимланаётган активларини амалдаги қонунчиликка мувофиқ белгиланган тартибда олиш; * Жамиятнинг ўз капитали миқдори камайганида ёки унинг ташкилий-ҳуқуқий шакли ўзгарганида, жамият томонидан облигацияларни қайтариб сотиб олишни талаб қилиш; * Облигациялар бўйича эмитент томонидан тўлов мажбуриятлари бажарилмаган тақдирда ушбу масала юзасидан давлат томонидан қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколат берилган органда, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилишга; * Ўзбекистон Республикаси қонун белгиланган бошқа хуқуқларга ҳам эга.
способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещениеМазкур чиқарилишдаги корпоратив облигациялар сони чекланмаган юридик шахс инвесторлар орасида оммавий усулда (очиқ обуна йўли билан) жойлаштирилади.
дата начала размещения акцийОблигацияларни жойлаштиришни бошланиш санаси – мазкур облигацияларнинг чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги хабар оммавий ахборот воситаларига эълон қилинган санадан кейинги ўн бешинчи кун. Агар облигацияларни жойлаштиришнинг бошланиш санаси жамият ҳисоб-китоб операциялари учун дам олиш кунига тўғри келса, бу ҳолда облигацияларни жойлаштиришнинг бошланиш санаси ушбу кунлардан кейинги биринчи иш кунига кўчирилади.
дата окончания размещения акцийОблигацияларнинг жойлаштиришнинг тугаш санаси – ушбу чиқарилишнинг охириги облигациялар жойлаштирилган куни ҳисобланиб ушбу сана мазкур чиқариш давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб бир йилдан ошмаслиги лозим.
порядок размещения акцииМазкур чиқарилишдаги облигацияларни Тошкент шахар, Мирзо-Улугбек тумани, Мустакиллик кўчаси 107-уйда жойлашган “Тошкент” Республика Фонд биржаси ёки “Elsis savdo” АЖ фонд биржасида жойлаштирилади.
цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпускаУшбу чиқарилишдаги бир дона облигацияларнинг қимматли қоғозларнинг уюшган биржа бозорларидаги бошланғич чиқариш нархи 1 000 000 (бир миллион) сўмни ташкил этади.
условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акцийОблигациялар тўлов усули нақдсиз ҳисоб-китоблар орқали пул ўтказиш йўли билан Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида амалга оширилади. Облигациялар бўйича пулсиз воситалар билан тўловлар кўзда тутилмаган.
орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия«IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» АЖ Кузатув кенгашининг 2020 йил 25 ноябрь кунги 4/20-сонли Баённомаси билан тасдиқланган
любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акцийУшбу чиқарилишдаги облигациялар Ўзбекистон Республикаси “Микрокредит ташкилотлари тўғрисида”ги Қонунига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 июлдаги ПҚ-4400-сонли Қарори мувофиқ юридик шахслар ўртасида очиқ обуна усулида жойлаштирилади. «IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» АЖ Уставида жамият томонидан чиқарилаётган облигацияларини сотиб олиш бўйича чеклашлар мавжуд эмас.
налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциямИнвестор томонидан сотиб олинган жамият облигацияларига ҳисобланган фоизли даромадлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Солиқ Кодексига мувофиқ, фоизли даромадларга белгиланган солиқ ставкаларига асосан даромад солиғига тортилади.
цель выпуска акцийЖамият Устави ҳамда амалдаги Қонун ҳужжатларига мувофиқ мазкур корпоратив облигацияларни жойлаштиришдан олинган пул маблағларидан микрокредит олишга эхтиёжи мавжуд юридик ва жисмоний шахсларни кредитлаш мақсадида фойдаланади.
условия предстоящего выпуска облигаций в обращениеОблигацияларни жойлаштириш давомида облигация учун тўловлар нақдсиз ҳисоб-китоблар орқали Ўзбекистон Республикасининг миллий валютаси сўмда амалга оширилади. Облигациялар қимматли қоғозларнинг уюшган биржа бозорларида юридик шахс инвесторлар ўртасида муомалага киритилади. Уюшган бозорларда облигациялар бўйича олди-сотди битимлари қимматли қоғозларга савдоси ташкилотчисининг коидаларига асосан, мазкур кимматли коғозларга мавжуд бўлган талаб ва таклифдан келиб чиққан ҳолда, амалга оширилади. Облигацияларга бўлган ҳуқуқлар олувчига унинг депо ҳисобварағига тегишли кирим ёзуви белгиланган тартибда киритилган пайтдан эътиборан ўтади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Марказий депозитарий томонидан бериладиган депо ҳисобварағидан кўчирма билан тасдиқланади. Марказий депозитарий томонидан тақдим этувчи облигация эгалари реестрда акс эттирилган облигация эгаларининг реквизитлари ҳаққонийлиги юзасидан (хизмат кўрсатувчи банк номи ва коди, ҳисоб-китоб рақамлари) “IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti” АЖ жавобгар бўлмайди. Облигация билан тасдиқланадиган ҳуқуқлар ушбу облигацияга бўлган ҳуқуқлар ўтган кундан эътиборан олувчига ўтади. Облигацияларнинг муомала муддати – облигациялар жойлаштирилиши бошланган санадан 1092 (Бир минг тўқсон икки) кун. Мазкур муддат фоизларни тўлаш мақсадида ҳар бир 91 кунга тенг бўлган 12 та оралиқ даврларга бўлинган.
в случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумагиОблигациялар тўлов усули нақдсиз ҳисоб-китоблар орқали пул ўтказиш йўли билан Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида амалга оширилади. Облигациялар бўйича пулсиз воситалар билан тўловлар кўзда тутилмаган.
доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)Облигацияларни жойлаштириш учун белгиланган муддат ичида жами жойлаштирилган облигацияларнинг миқдори облигацияларнинг умумий сонининг 30 фоизидан кам бўлган тақдирда, облигациялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилади.
порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимсяОблигациялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топиш тўғрисидаги маълумотларни белгиланган тартибда оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади. Корпоратив облигациялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган сана ҳолатига шакллантирилган корпоратив облигациялар эгаларининг реестри асосида, облигациялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган кундан бошлаб 10 иш куни мобайнида реестрда қайд этилган шахсларга облигацияларнинг номинал қиймати ва уларга ҳисобланган фоиз даромадлари тўлаб берилади.
порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельностиҚимматли қоғозлар марказий депозитарийси тўғрисида маълумотлар: * Тўлиқ номи: Ўзбекистон Республикаси Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси давлат корхонаси * Ташкилий ҳуқуқий шакли: Давлат корхонаси * Жойлашган ери ва почта манзили: 100000, Тошкент шаҳри, М.Улугбек тумани, Мустакиллик шох кўчаси 107 уй. * Алоқа телефонлар: (998 71) 267-37-42, (998 71) 267-35-92 * Факс: (998 71) 267-37-42 * Электрон почта: info@deponet.uz * Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 21 майдаги 263-сонли қарорига асосан юритади. Жамият облигациялари ҳуқуқларининг ҳисоби Ўзбекистон Республикаси Марказий депозитарийси ва Инвестиция воситачилари томонидан қонунчиликда ўрнатилган тартибда юритилади. Мазкур чиқарилиш доирасида чиқарилган облигацияларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олиш бўйича хизмат кўрсатувчи инвестиция воситачиси сифатида “HBCapital” масъулияти чекланаган жамияти билан хизмат кўрсатиш шартномаси тузилган. Инвестиция воситачиси “HBCapital” МЧЖ тўғрисида маълумотлар: * Тўлиқ номи: “HBCapital” масъулияти чекланаган жамияти. * Ташкилий ҳуқуқий шакли: МЧЖ * Жойлашган ери ва почта манзили: 170119, Андижон шаҳри, Бобур шох кўчаси, 53-уй. * Алоқа телефони: (998 74) 234-35-39 * Электрон почта: info@hbcapital.uz * “HBCapital” МЧЖ ўз фаолиятини Инвестиция воситачиси сифатида Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорларини ривожлантириш Агентлиги томонидан 2020 йил 25 майда берилган 1399-сонли лицензияга асосан юритади. * Қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни амалга оширувчи ташкилот билан тузилган шартнома санаси ва рақами: 20.10.2020 йил кунги 59-сонли.
приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумагиОблигацияларга бўлган ҳуқуқлар олувчига унинг депо ҳисобварағига тегишли кирим ёзуви белгиланган тартибда киритилган пайтдан эътиборан ўтади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Марказий депозитарий томонидан бериладиган депо ҳисобварағидан кўчирма билан тасдиқланади.
данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)Мазкур облигацияларни жойлаштириш жараёни “HBCapital” МЧЖ билан тузилган андеррайтер шартномасига мувофиқ амалга оширилади. Андеррайтер тўғрисида маълумотлар: * Тўлиқ номи: “HBCapital” масъулияти чекланаган жамияти. * Ташкилий ҳуқуқий шакли: МЧЖ * Жойлашган ери ва почта манзили: 170119, Андижон шаҳри, Бобур шох кўчаси, 53-уй. * Алоқа телефони: (998 74) 234-35-39 * Электрон почта: info@hbcapital.uz * “HBCapital” МЧЖ ўз фаолиятини Инвестиция воситачиси сифатида Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорларини ривожлантириш Агентлиги томонидан 2020 йил 25 майда берилган 1399-сонли лицензияга асосан юритади. * Жамият ва қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчиси ўртасида тузилган шартномаси санаси ва рақами: 25.11.2020 йил кунги №2-сонли. * Шартнома шарти: қимматли қоғозларини чиқарилишини ташкиллаштириш. * Шартнома муддати: мазкур облигациялар давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб бир йил давомида.
информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены услМазкур облигацияларни чиқарилиши тўғрисидаги Қарор ва Эмиссия рисоласининг асли нусхалари билан Андижон вилояти, Андижон шаҳар, А.Темур шох кўчаси 44-а уй манзилида жойлашган жамиятнинг маъмурий биносида, хафтанинг иш кунлари соат 900 дан 1800 гача бўлган вақт давомида танишиш мумкин. Шунингдек облигацияларни чиқарилиши тўғрисидаги Қарор ва Эмиссия рисоласининг нусхалари билан: * қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг корпоратив ахборотлар ягона портали (www.openinfo.uz); * жамиятнинг сайти (www.imkonfinans.uz) орқали танишиш мумкин.
основные места продажи ценных бумагМазкур чиқарилишдаги облигацияларни Тошкент шахар, Мирзо-Улугбек тумани, Мустакиллик кўчаси 107-уйда жойлашган “Тошкент” Республика Фонд биржаси ёки “Elsis savdo” АЖ фонд биржасида жойлаштирилади.
информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумагмавжуд эмас.
5Таваккалчилик факторларининг батафсил таҳлили
факторы риска- жамият фаолияти билан боғлиқ хавф-хатарлар; Жамият Марказий банк томонидан берилган лицензия асосида фаолият юритади. Мазкур лицензия чекланмаган муддатда амалда бўлади, бироқ Марказий банк доимий равишда жамиятнинг иқтисодий норматив-кўрсаткичларини назорат қилиб боради. Агар жамият томонидан ушбу иқтисодий норматив-кўрсаткичларни бажарилмаган тақдирда мазкур лицензияни чақириб олиши ёкилицензияни амал қилиш муддати тугатилиши мумкин. Мазкур эмиссия рисоласи тасдиқлангунга қадар, жамиятнинг учинчи шахслар, жумладан, жамиятнинг шуъба ташкилотлари бўйича жавобгарлиги ҳамда жамият томонидан берилган кредитлари ҳисобига олинган даромаднинг камида 10 (ўн) фоизига тўғри келадиган йўқотиш эҳтимоллари мавжуд эмас. - тармоқ хавф-хатарлари; Жамиятнинг асосий фаолияти микромолиявий хизматлар кўрсатишдан иборат бўлиб, қуйидагилар тармоқ хавф-хатари деб кўрсатилади:  Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2019 йил 19 декабрда рўйхатдан ўтказилган (рўйхат рақами 3205-сон) “Қарз олувчи жисмоний шахсларнинг кредитлар (микроқарзлар) бўйича қарз юкини ҳисоблаш тартиби, қарз юкининг рухсат этилган миқдори, шунингдек қарз юки ўсишини чеклаш тўғрисида”ги низом талабига мувофиқ Микрокредит ташкилотларига белгиланган фоиз ставкасинингэнг юқори (50% қилиб белгиланган) меъёрининг пасайтирилиши;  жалб қилинган ресурс маблағлар ҳисоби камайиши;  Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан жамият устав капиталига ва бериладиган кредит фоиз ставкаларига белгиланган нормативларни оширилиши. Юқоридаги таъсирлар жамиятга ички ва тақши бозордаги ўзгаришларга бевосита таъсир кўрсатиб, жамият фаолиятининг асосий тармоқ хавф-хатарлари ҳисобланади. - молиявий хавф-хатарлар; Жамият молиявий хавф-хатарлари сирасига жамият ўз мажбуриятларини қоплай олмаслиги, кредитор ва акциядорлар олдидаги мажбуриятларининг ортиши, молиявий барқарорлиги тўғрисида омма ичида салбий тасаввур юзага келиши, мижозлар сонининг камайиши, кўрсатилаётган хизмат сифатининг тушиши натижасида, жамиятда зарарлар юзага келишидан иборат. Шунингдек жамият активларининг молия мажбуриятларига номувофиқлиги, жамиятнинг ташқи инвесторлар ва контрагентлардан олинган пул маблағларининг (депозит, кредит, қарз ва бошқалар) ортиши оқибатида жамият мажбуриятларини тўла бажара олмаслиги билан боғлиқ хатарлар. Жумладан, жамият фаолияти юзасидан молиявий хавф-хатарларга қуйидагилар киради:  кредит хавф-хатари – мижозларга берилган кредитларни шартнома шартларига мувофиқ мажбуриятларни ўз вақтида бажармаслиги ва/ёки лозим даража бажармаслиги, мижоз тўлов қобиляти пасайиши;  бозор хавф-хатари – молия бозоридаги нархларнинг (белгиланган кредит фоизларининг) салбий томонга ўзгариши ёки бошқа контрагентларнинг бозордаги улушини ортиши;  ликвидлик хавф-хатари – жамият молиявий мажбуриятларини ўз вақтида бажара олмаслиги ёки лозим даражада бажара олмаслиги, активлар реализация қилиш жараёнида жамиятнинг ликвидлик даражаси пасайиши, мижозлар ва инвесторлар олдидаги тўлов қобилятининг пасайиши;  фоиз ставкаси хавф-хатари – молия бозоридаги фоиз ставкаларининг ноқулай ўзгариши шароитида жамият фоизли активлари ва мажбуриятлари ўртасидаги номутаносиблиги, соф фоизли даромад ва/ёки капиталнинг пасайиши; - ҳуқуқий хавф-хатарлар; Жамият ҳуқуқий хавф-хатарлари — жамият томонидан норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва тузилган шартномаларга риоя қилинмаслиги ёки лозим даражада бажармасилиги, иш жараёнида ҳуқуқий хатоликларга (нотўғри юридик маслаҳат ёки ҳужжатларни нотўғри тузилиши) йўл қўйилиши, ҳуқуқ тизимидаги камчиликлари ёки қонун ҳужжатларига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар, ҳамкорлар томонидан норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг бузилиши натижасида жамиятда юзага келадиган молиявий йўқотиш билан боғлиқ хатарлар. Ҳуқуқий хавф-хатарларни бошқариш мақсадида жамият томонидан қабул қилинган таваккалчиликнинг стратегик мақсадларга мувофиқ мақбул даражасини ушлаб туришдир.Жамиятгамаълум бўлган йўқотишларни камайтириш асосида активлар ва капиталнинг юқори даражада хавфсизлигини таъминлаш устувор вазифадир. Жамият ҳуқуқий хавф-хатарларни бошқаришда қуйидаги амалга оширади:  Ҳуқуқий хавф-хатарларни мақбул даражасини аниқлаш ва ўлчаш;  Ҳуқуқий хавф-хатарларни доимий мониторингини олиб бориш;  Жамиятнинг молиявий барқарорлигига ва унинг кредиторлари ҳамда инвесторлари манфаатларига тахдид соладиган юридик хавфни мақбул даражада ушлаб туриш чораларини кўриш;  Жамиятнинг барча ходимлари томонидан жамиятнинг меъёрий хужжатларига ва ички хужжатларига риоя қилиш;  Жамият ва ходимларининг ноқонуний ишларда иштирок этиши, шу жумладан жинои фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва тероризмни молиялаштириш сохалари назорат қилиш. - операцион хавф-хатарлар; Операцион хавф-хатарлар - жамият фаолиятида мухим бўлган хавф-хатар хисобланиб, жамият ходимларининг қасддан ноқонуний харакатлари, учинчи шахслар томонидан жамяитга нисбатан қилинган салбий таъсирлар, жамиятнинг ички тизимларидаги технологик нозослик, ахборот ва бошқа ташқи тизимларга қилинган хужумлар йиғиндиси. Жамият фаолиятида қуйидаги операцион хавф-хатарларни назорат қилади:  Жамият манфаатига қарши қаратилган тасодифий ёки қасддан қилинган харакатлар, шу жумладан жамиятнинг қонун талабларига ва ички меёрий талабларига риоя қилмаслиги юзасидан;  Жамият ташкилий тузилмаси номукамаллиги, шунингдек жамият бўлимлари ва ходимларининг вазифаларини тўғри тақсимланмаслиги юзасидан;  Жамиятнинг ички тизимлари, жараёнлари, ахборот технологиялари, ходимлар ҳаракатларида йўл қўйилган хатоликлар ёки ташқи табиий жараёнлар, шу жумладан табиий офатлар, натижасида жамиятда юзага келадиган молиявий йўқотиш билан боғлиқ хатарлар. - жамият қимматли қоғозларини харид қилиш ҳақида қарор қабул қилиш учун муҳим деб билган бошқа хавф-хатарлар. Мазкур эмиссия рисоласи тасдиқлангунга қадар, жамият қимматли қоғозларини харид қилиш ҳақида қарор қабул қилиш учун муҳим деб билган бошқа хавф-хатарлар мавжуд эмас.
экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)мавжуд эмас.
конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)мавжуд эмас.
социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социалмавжуд эмас.
технические (износ части оборудования и т. п.)мавжуд эмас.
экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)мавжуд эмас.

Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар

   2423    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
Эмитентлар сони йиллар кесимида
Топ 4 муҳим факт турлари
Умумий статистика
АЖ МЧЖ
Ҳамма эмитентлар
Жами ошкор қилинган ахборотлар сони
Муҳим фактлар
Эмиссия рисолалари
Чорак ҳисоботлар
Йиллик ҳисоботлар
Уставлар
Назорат кенгаши таркибида ўзгариш Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор Афилланган шахслар битимлар тўзиш Афилланган шахслар рўйхатида ўзгариш