Корпоратив ахборот ягона портали
ЭМИССИЯ РИСОЛАСИ
Дата раскрытия: 29.09.2016   
1 ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:
Тўлиқ Aksiyadorlik tijorat banki "Qishloq qurilish bank"
Қисқартирилган: ATB "Qishloq qurilish bank"
Биржа тикери номи: QQB
2 БОҒЛАНИШ
Жойлашган ери: г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навоий, 18 А
Почта манзили: 100011, Тошкент шаҳар,
Электрон почта манзили: headoffice@qqb.uz
Расмий веб-сайт: www.qishloqqurilishbank.uz
3Ташкилот хақида қўшимча маълумот
Уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумагЎзбекистон Республикаси ҳусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси, қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази
Регистрационный номерP0006-26
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг28.09.2016
Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)банк хизматлари
Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описание2016 йилнинг январ ойида “Ахбор рейтинг” банклараро рейтинг компанияси томонидан банкнинг 2015 йил якунлари бўйича “uza+” миллий шкала бўйича “Барқарор” кўрсаткичи билан янгидан тасдиқланди. 2016 йилнинг май ойида “Moody's Investors Service” халқаро рейтинг агентлиги томонидан АТБ “Қишлоқ қурилиш банк”ка контрагент рискини баҳолаш В1/NP миллий ва хорижий валютадаги узоқ муддатли депозитлари В2/NP молиявий барқарорлик бўйича В3 рейтинг даражасини берди. Барча рейтинглар истиқболи “Барқарор” деб қайд этилган. Мазкур рейтинг барқарор банк фаолиятини ва Ўзбекистон молия бозоридаги етакчи ўринни эгаллашини ифодалайди.
4Қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга мувофиқ қимматли қоғозларни чиқариш ва жойлаштириш
тип акций выпускаОддий акциялар
количество акций выпуска90017236
номинальная стоимость акции выпуска, сум119,25
общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум10734555393
права, предоставляемые каждой акцией выпускаБанкнинг акцияларига эгалик қилиш акциядорларга Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида» ги Қонунининг 26-27 ва бошқа моддаларда назарда тутилган ҳуқуқларни беради. Банк акциядорлари қуйидаги ҳуқуқларга эга:  Банк акциядорлари реестрига киритилиш;  депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш;  Банк фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш;  Банк тугатилган тақдирда, ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш;  акциядорларнинг умумий йиғилишларида овоз бериш орқали Банкни бошқаришда иштирок этиш;  Банкнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва ишончли ахборотни белгиланган тартибда олиш, бундан банк сирини ташкил қилувчи маълумотлар мустасно;  олган дивидендини эркин тасарруф этиш;  қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;  ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмаларга ва бошқа нодавлат нотижорат ташкилотларига бирлашиш;  қимматли қоғозларни олишда зарар кўриш, шу жумладан бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурта қилиш ҳуқуқига эга.  ўзига етказилган зарарнинг ўрни қопланишини белгиланган тартибда талаб қилиш; Акциядорлар қонун ҳужжатларида ва Банк уставида назарда тутилган бошқа ҳуқуқларга ҳам эга.
способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещениеУшбу чиқарилаётган акциялар ёпиқ обуна йўли орқали жойлаштирилади
дата начала размещения акцийушбу қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор давлат рўйхатидан ўтган кун.
дата окончания размещения акцийУшбу чиқарилаётган акциялар қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор давлат рўйхатидан ўтган кундан бошлаб бир йил муддат ичида жойлаштирилади
порядок размещения акцииушбу чиқарилишдаги энг охирги акция жойлашган кун, лекин қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор давлат рўйхатидан ўтган кундан бир йилдан ортиқ бўлмаган муддатда.
цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпускаУшбу чиқарилган акциялар бозор нархида, лекин номинал қийматидан паст бўлмаган нархда жойлаштирилади
условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акцийАкциялар бўйича тўловлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2009 йил 30 мартдаги ПҚ-1083-сонли қарорига мувофиқ 2015 йил учун солиқ имтиёзларидан вужудга келган 10 734 555 393,0 сўм миқдоридаги пул маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.
орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятияБанк акциядорларининг навбатдан ташқари Умумий йиғилиши 26.08.2016 йил
любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акцийБанк уставида мазкур чиқарилишдаги акцияларни олинишига нисбатан ҳеч қандай чеклашлар кўзда тутилмаган. Ушбу чиқарилиш тўғрисидаги қарорга асосан чиқарилаётган эгасининг номи ёзилган оддий ҳужжатсиз акциялар биржадан ташқари уюшмаган бозорда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан банк ўртасида тўғридан-тўғри шартнома тузиш орқали жойлаштирилади.
налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциямЎзбекистон Республикасининг амалдаги қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
цель выпуска акцийАкциялар бўйича тўловлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2009 йил 30 мартдаги ПҚ-1083-сонли қарори ижросини таъминлаш
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимсяАкциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб тан олинган тақдирда, акциялар учун тўланган пул маблағлари банк томонидан 10 кун ичида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қайтарилади
Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельностиБанк акцияларини сақлаш, қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олиш ва эмиссиявий қимматли қоғозлар ҳаракати ягона тизимини таъминлаш Ўзбекистон Республикаси Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси давлат унитар корхонаси томонидан амалга оширилади.Тўлиқ фирма номи: Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси давлат корхонаси Жойлашган жойи: Тошкент ш., Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 10 Почта манзили: 100000, Тошкент ш., Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 10 Телефони: 236-14-34 Тўлиқ фирма номи: «Birinchi banklararo depozitariy» масъулияти чекланган жамияти Жойлашган жойи: Тошкент шаҳар, Истиқбол кўчаси, 15-уй Почта манзили: 100047, Тошкент шаҳар, Истиқбол кўчаси, 15-уй Телефони: 233-06-52
Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)Ушбу чиқарилишдаги акцияларни жойлаштириш бўйича андеррайтерлар жалб қилинмайди
Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены услҚимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги ахборот “Тошкент” Республика фонд биржасининг расмий веб сайтида (uzse.uz), Корпоратив ахборотлар ягона порталида (openinfo.uz) ҳамда АТБ “Қишлоқ қурилиш банк”нинг расмий веб сайтида қонунчиликда белгиланган тартибда ошкор этилади Банкнинг қўшимча акциялари чиқарилиши тўғрисидаги қарорининг асли билан Тошкент шаҳри, Навоий кўчаси, 18А-уйда жойлашган Бош Банкда ҳамда нусхалари билан банкнинг барча филиалларида танишиш мумкин
Основные места продажи ценных бумагУшбу чиқарилаётган акциялар биржадан ташқари уюшмаган бозорда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан банк ўртасида тўғридан-тўғри шартнома тузиш орқали жойлаштирилади

Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар

   1418    
   

Воқеялар

Дш Сш Чш Пш Жм Шн Як
Умумий статистика
 • Жами эмитентлар сони
  622
 • Ахборот ошкор қилган эмитентлар сони
  725
 • Жами ошкор қилинган ахборотлар сони
  38989
 • Муҳим фактлар
  28738
 • Эмиссия рисолалари
  159
 • Чорак ҳисоботлар
  7871
 • Йиллик ҳисоботлар
  2221
 • Уставлар
  1263