71 203-00-50
SIRDARYO VILOYAT «AGROKIMYOHIMOYA» HАJ


Дата раскрытия: 02.06.2016   

Сирдарё вилоят "Кишлокхужаликкимё"

худудий акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига !

Сирдарё вилоят"Кишлокхужаликкимё"худудий акциядорлик жамиятининг 2015 йил молиявий хужалик фаолияти якунлари буйича акциядорлар умумий йигилиши 2016 йил 18 июнь куни соат 11.00 да, Гулистон шахри, Бирлашган кучаси 66-уй, жамият мажлислар залида утказилади. Аакциядорларни руйхатга олиш соат 10.00 дан бошланади.

Умумий йигилиш кун тартиби:

1.Жамиятнинг 2015 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари буйича жамият Бошкаруви раиси хисоботини тасдиклаш .

2.2015 йил якуни буйича Кузатув кенгашининг хисоботини тасдиклаш.

3.2015 йил якуни буйича ташки аудиторлик ташкилоти хулосасини тасдиклаш.

4.2015 йил якуни буйича Тафтиш комиссияси хисоботини тасдиклаш.

5.Жамиятнинг 2015 йил учун бухгалтерия баланси хамда 2015 йил давомидаги фойда ва зарарлари тўғрисидаги хисоботини тасдиклаш.

6.Жамиятнинг 2015 йил якуни буйича олган соф фойдасини таксимлаш, акциядорларга туланадиган дивиденд микдорини тасдиклаш.

7.Жамиятнинг 2016 йилга мулжалланган Бизнес-режа, харажатлар сметасини тасдиклаш.

8.2016 йил учун ташки аудиторлик ташкилотини танлаш ва унга туланадиган хизмат хаки микдорини белгилаш.

9. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

10.Кузатув кенгашининг 2015 йил учун харажатлар сметасини тасдиклаш.

11.Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

12.Жамият бошкаруви раисини билан мехнат шартномаси муддатини бир йилга узайтириш.

13.Жамият бошкаруви аъзоларини сайлаш.

14. Корпоратив бошқарувнинг халқаро тамойилларига асосланган бошқарув кодексини жорий

этиш ва жамиятнинг янги тахрирдаги корпоратив кодексини тасдиқлаш.

15. Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш:

-“Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги низом (янги таҳрирда);

-“Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом (янги таҳрирда);

-“Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисида”ги низом (янги таҳрирда);

-“Ижроия органи тўғрисида”ги низом ( янги таҳрирда);

-“Миноритар акциядорлар қумитаси тўғрисида”ги низом (янги таҳрирда);

-“Ички аудит хизмати тўғрисида”ги (ўзгартиш киритилган);

-“Ахборот сиёсати тўғрисида” ги (янги таҳрирда);

-“Ички назорат тўғрисида”ги (янги таҳрирда);

-“Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги (янги таҳрирда);

-“Жамият Кузатув кенгашига ҳисобдор корпоратив маслаҳатчи”,

-“Манфаатларни қарама-қаршилиги вақтида харакат қилиш тўғрисида”ги (янги таҳрирда) ;

-Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси аъзолари, корпоратив маслаҳатчи, жамият бошқарув аъзоларини рағбатлантириш”;

16.Ўзбекистон Республикаси Президентининг амалдаги қонунларига киритилган ўзгартиш ва қушимчаларни жамият устави ва ички низомларга мувофиқлаштириш , янги тахрирдаги уставини тасдиқлаш.

Жамият акциядорларининг умумий йигилишини утказилиши хакида хабар килиш учун жамият акциядорлари реестри 2016 йил 23 май куни холатига тузилди, йигилишни утказиш учун 2016 йил 14 июнь куни холатига тузилди.

Акциядорлар реестрини ёпишга карор килган жамиятнинг ваколатли органи: Кузатув кенгашининг 2016 йил 21 майдаги йигилиши карори.

Умумий йигилиш катнашчилари узи билан шахсини тасдикловчи хужжат хамда акциядорлар номидан катнашувчи вакиллар белгиланган тартибда ишончнома билан келишлари шарт.

Умумий йигилишга тайёрланган материаллар билан танишиш учун (8 367)225-29-59 телефонига кунгирок килиш ёки акциядорлик жамияти бухгалтериясига мурожат этган холда танишишлари мумкин.

Кушимча маълумотларни куйидаги манзилдан олиши мумкин: Гулистон шахри, Бирлашган кучаси 66 уй,телефон (8 367) 225-29-59

Кузатув кенгаши

02.06.2016

Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола

Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар

   573    
   

Воқеялар

Дш Сш Чш Пш Жм Шн Як
Умумий статистика
 • Жами эмитентлар сони
  622
 • Ахборот ошкор қилган эмитентлар сони
  725
 • Жами ошкор қилинган ахборотлар сони
  38989
 • Муҳим фактлар
  28738
 • Эмиссия рисолалари
  159
 • Чорак ҳисоботлар
  7871
 • Йиллик ҳисоботлар
  2221
 • Уставлар
  1263