+998 71 203-00-50        Ўзбекистон, Тошкент ш., Истиқлол кўчаси 29, 100017
"O'ZBEKISTON RESPUBLIKA TOVAR-XOMASHYO BIRJASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI

UZEX KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH BO‘YICHA XALQARO SERTIFIKAT TALABLARIGA MUVOFIQLIGINI TASDIQLADI
Дата раскрытия: 09.03.2023   
Дата опубликования модератором*: 10.03.2023   

“O‘zbekiston respublika tovar-xom ashyo birjasi” AJ korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha ichki menejment tizimining “Korrupsiyaga qarshi kurashish menejmenti tizimi” ISO 37001:2016 xalqaro standartiga muvofiqligini tasdiqlash bo‘yicha ikkinchi kuzatuv auditini yakunladi.

“СERT international” xalqaro tashkiloti tomonidan o‘tkazilgan keng qamrovli audit natijalari kompaniyada jahon standarlariga javob beradigan korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi amalda mavjudligini tasdiqlaydi.

Mazkur sertifikat O‘zbekiston respublika tovar-xom ashyo birjasini korrupsiyaning har qanday ko‘rinishlariga nisbatan murosasiz munosabatda bo‘lishini anglatadi va birja xizmatlarining jozibadorligi hamda mijozlar, biznes hamkorlar va elektron savdo ishtirokchilari, shu jumladan tadbirkorlarning shaffof birja savdolari va onlayn auksionlarga bo‘lgan ishonchini oshirishga xizmat qiladi.

Kuzatuv auditning muvaffaqiyatli yakunlanishi ko‘p jihatdan birjada korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha yagona siyosatning joriy etilganligi va korrupsiyaga qarshi samarali boshqaruv tizimini tashkillashtirilganligi bilan izohlanadi.

Xususan, “O‘zbekiston respublika tovar-xom ashyo birjasi” AJda malakali mutaxassislar bilan taʼminlangan Komplayens nazorat, korrupsiyaga qarshi kurashish va axborot xavfsizligi bosh boshqarmasi tashkil etilib, samarali faoliyat yuritib kelmoqda.

Bundan tashqari, birjaning xaridlar tizimi qayta ko‘rib chiqildi, barcha biznes-jarayonlarning korrupsion xavf-xatarlarga moyilligi muntazam ravishda baholanmoqda hamda kadrlarning komplayens-madaniyatini oshirish maqsadida xodimlar o‘qitilmoqda va tegishli so‘rovnomalar o‘tkazilmoqda.

Birjada muloqot aloqalari va jamoatchilik nazoratining samarali tizimi ham yaratilgan. Elektron savdolarda ishtirok etishda muammolarga duch kelgan holda fuqarolar va tadbirkorlar @uzexfeedbackbot, korrupsiya holatlari bo‘yicha esa @uzexanticorruptionbot telegram-botlari orqali murojaat qilishlari mumkin.

Eslatib o‘tamiz, “O‘zbekiston respublika tovar-xom ashyo birjasi” AJ ISO 37001:2016 “Korrupsiyaga qarshi kurashish menejmenti tizimi” xalqaro standarti bo‘yicha sertifikatni ilk bor 2021 yilda olgan edi.

АО “Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа” завершила второй наблюдательный аудит на соответствие внутренней системы менеджмента противодействия коррупции требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции».

Результаты масштабного независимого аудита, проведенного международной организацией "СERT international", подтверждают наличие в компании системы менеджмента противодействия коррупции, функционирующей согласно ведущим мировым практикам.

Данный сертификат означает непримиримое отношение Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи к любым проявлениям коррупции и служит повышению привлекательности биржевых услуг и доверия клиентов, бизнес-партнеров и участников электронных торгов, в том числе предпринимателей в организации прозрачных биржевых торгов и онлайн-аукционов.

Успешное прохождение наблюдательного аудита во многом связано с внедрением на бирже единой политики по борьбе с коррупцией и построением эффективной системой менеджмента противодействия коррупции.

В частности, на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже создано и эффективно действует Главное управление комплаенс-контроля, антикоррупции и информационной безопасности, который укомплектован квалифицированными специалистами.

Кроме того, пересмотрена закупочная деятельность биржи, регулярно оцениваются все бизнес-процессы на предмет коррупционных рисков, а также проводятся обучение и опрос сотрудников для повышения комплаенс-культуры персонала.

На бирже также создана эффективная система обратной связи и общественного контроля. Так, по вопросам участия в электронных торгах, граждане и предприниматели могут обратиться в telegram-бот @uzexfeedbackbot, а при столкновении с коррупционными проявлениями на бирже они могут обратиться через telegram-бот @uzexanticorruptionbot.

Напомним, что АО “Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа” впервые получила сертификат по международному стандарту ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции» в 2021 году.

09.03.2023

Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола

Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар

   94    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
Умумий статистика
Эмитентлар сони йиллар кесимида
Топ 4 муҳим факт турлари
Умумий статистика йиллар кесимида
2021
АЖ МЧЖ
Ҳамма эмитентлар, шулардан 699 1
жорий эмитентлар* 593 1
Жами ошкор қилинган ахборотлар сони, шулардан 7305 1
жорий эмитентлар* 6886 1
Муҳим фактлар, шулардан 5221 1
жорий эмитентлар* 4948 1
Эмиссия рисолалари, шулардан 23 0
жорий эмитентлар* 21 0
Чорак ҳисоботлар, шулардан 1653 0
жорий эмитентлар* 1537 0
Йиллик ҳисоботлар, шулардан 407 0
жорий эмитентлар* 380 0
Уставлар, шулардан 171 1
жорий эмитентлар* 148 1
АЖ МЧЖ
Ҳамма эмитентлар, шулардан 717 3
жорий эмитентлар* 599 3
Жами ошкор қилинган ахборотлар сони, шулардан 7292 5
жорий эмитентлар* 6895 5
Муҳим фактлар, шулардан 5293 4
жорий эмитентлар* 5030 4
Эмиссия рисолалари, шулардан 16 1
жорий эмитентлар* 11 1
Чорак ҳисоботлар, шулардан 1526 0
жорий эмитентлар* 1431 0
Йиллик ҳисоботлар, шулардан 452 0
жорий эмитентлар* 423 0
Уставлар, шулардан 166 0
жорий эмитентлар* 150 0
АЖ МЧЖ
Ҳамма эмитентлар, шулардан 755 20
жорий эмитентлар* 607 20
Жами ошкор қилинган ахборотлар сони, шулардан 8710 37
жорий эмитентлар* 8248 36
Муҳим фактлар, шулардан 6326 33
жорий эмитентлар* 6000 32
Эмиссия рисолалари, шулардан 12 4
жорий эмитентлар* 12 4
Чорак ҳисоботлар, шулардан 1822 0
жорий эмитентлар* 1747 0
Йиллик ҳисоботлар, шулардан 510 0
жорий эмитентлар* 489 0
Уставлар, шулардан 300 18
жорий эмитентлар* 293 17
АЖ МЧЖ
Ҳамма эмитентлар, шулардан 760 23
жорий эмитентлар* 613 22
Жами ошкор қилинган ахборотлар сони, шулардан 2222 13
жорий эмитентлар* 2138 13
Муҳим фактлар, шулардан 1676 12
жорий эмитентлар* 1616 12
Эмиссия рисолалари, шулардан 4 1
жорий эмитентлар* 4 1
Чорак ҳисоботлар, шулардан 468 0
жорий эмитентлар* 459 0
Йиллик ҳисоботлар, шулардан 60 0
жорий эмитентлар* 59 0
Уставлар, шулардан 65 1
жорий эмитентлар* 63 1
Назорат кенгаши таркибида ўзгариш Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарор Афилланган шахслар битимлар тўзиш Афилланган шахслар рўйхатида ўзгариш