+998 71 203-00-50        Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ, КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Дата раскрытия: 02.08.2023   
Дата опубликования модератором*: 02.08.2023   
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki
Сокращенное: "Hamkorbank" ATB
Наименование биржевого тикера: HMKB
2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Андижанская область, г. Андижан, пр.Бобура, 85
Почтовый адрес: Андижанская область, г. Андижан, пр.Бобура, 85
Адрес электронной почты: muloqot@hamkorbank.uz
Официальный веб-сайт: www.hamkorbank.uz
3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 6
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания: заседания наблюдательного совета
Дата проведения собрания: 27.06.2023
Дата составления протокола собрания: 27.06.2023
Место проведения собрания: город Андижан, проспект Бабура, дом 85
Кворум собрания: 88,90
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1 Chet el kapitali ishtirokidagi “Hamkorbank” aksiyadorlik tijorat banki qoʻshimcha aksiyalarni chiqarish toʻgʻrisidagi qarorini qabul qilish. 100,0 8 0 0 0 0
2 Chet el kapitali ishtirokidagi “Hamkorbank” aksiyadorlik tijorat banki aksiyalar qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisidagi qarorini tasdiqlash. 100,0 8 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1 1. Bank aksiyadorlarining 26.05.2023-yildagi umumiy yigʻilishi tomonidan Bank ustav kapitalini oshirish uchun bankning oʻtgan yillarning taqsimlanmagan foydasi xisobidan 215 549 660 000 (Ikki yuz oʻn besh milliard besh yuz qirq toʻqqiz million olti yuz oltmish ming) soʻm ajratilganligi maʼlumot uchun qabul qilinsin. 2. Bankning ustav kapitalini o‘z kapitali hisobidan hamda qonun hujjatlari va soliq kodeksi talablariga muvofiq ko‘paytirilayotganligi munosabati bilan, bankning taqsimlanmagan foydasi hisobidan qo’shimcha 11 344 718 947,37 so‘m miqdorida mablag‘ ajratilsin. Shundan: - qo'shimcha aksiyalarni olish huquqiga ega bo'lgan yuridik shaxs aksiyadorlarning 5 foizi miqdorida dividendlar (yoki dividendlar ekvivalentidagi daromadlar) shaklida daromad solig'ini to'lash uchun yo’naltirilsin; - soliq kodeksi asosida soliq imtiyozlari qo‘llanilishi munosabati bilan dividendlar (yoki dividendlarga ekvivalentidagi daromadlar) bo‘yicha soliq to‘lashdan ozod qilingan jismoniy va yurudik shaxs aksiyadorlar hisobvaraqlariga mazkur soliq imtiyozlari bank tomonidan to’lab berilsin. 3. Chet el kapitali ishtirokidagi “Hamkorbank” aksiyadorlik tijorat bankiga umumiy qiymati 215 549 660 000 (ikki yuz o’n besh milliard besh yuz qirq to’qqiz million olti yuz oltmish ming) soʻmlik, bitta aksiya nominal qiymati 5 (besh) soʻm boʻlgan jami 43 109 932 000 (qirq uch milliard bir yuz toʻqqiz million toʻqqiz yuz oʻttiz ikki ming) dona hujjatsiz, egasining nomi yozilgan aksiyalar muomalaga chiqarilsin, jumladan: • 41 763 082 000 (qirq bir milliard yetti yuz oltmish uch million sakson ikki ming) dona hujjatsiz, egasi nomi yozilgan oddiy aksiyalar; • 1 346 850 000 (bir milliard uch yuz qirq olti million sakkiz yuz ellik ming) dona hujjatsiz, egasi nomi yozilgan imtiyozli aksiyalar. 4. Ushbu chiqarilishdagi aksiyalar davlat roʻyxatidan oʻtkazilgan kundan boshlab 10-kun (oʻninchi kun) holatiga shakllantirilgan aksiyadorlar reestrida koʻrsatilgan bank aksiyadorlari oʻrtasida ular egalik qilgan aksiyalar soniga va turiga mutanosib ravishda 1:2 koeffitsiyentda, yaʼni har 1 (bir) dona aksiya uchun qoʻshimcha 2 (ikki) dona shu turdagi aksiyalar qoʻshib berish yoʻli bilan yopiq obuna usulida joylashtirilsin; 5. Ushbu chiqarilishdagi aksiyalarni joylashtirish qoʻshimcha aksiyalar chiqarilishi toʻgʻrisidagi qaror davlat roʻyhatidan oʻtkazilgan kundan boshlab 30 kun davomida joylashtirilsin; 6. Aksiyalarni joylashtirishni boshlash sanasi - mazkur aksiyalar chiqarilishi davlat roʻyxatidan oʻtkazilgan kundan boshlab 10-kun (oʻninchi kun) deb belgilansin; 7. Aksiyalarni joylashtirishni tugash sanasi - ushbu chiqarilishdagi oxirgi aksiya joylashgan kun, biroq aksiyalar chiqarilishi toʻgʻrisidagi qaror davlat roʻyhatidan oʻtkazilgan kundan boshlab 30 kun deb hisoblansin; 8. Ushbu chiqarilishdagi aksiyalarni joylashtirish qimmatli qogʻozlarning tashkillashtirilmagan (uyushmagan) birjadan tashqari qimmatli qogʻozlar bozorida aksiyalarni oldi-sotdi bitimlari tuzilmasdan amalga oshirilsin. Aksiyalar joylashtirilishi jarayonida anderrayter jalb qilinmasin; 9. Ushbu chiqarilishdagi aksiyalar uchun toʻlov bankning oʻz kapitali, yaʼni taqsimlanmagan foydasi hisobidan qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshirilsin. Aksiyalar boʻyicha toʻlov “Taqsimlanmagan foyda” hisobidan “Ustav kapitali” hisobiga buxgalteriya yozuvlarini kiritish yoʻli bilan amalga oshirilsin; 10. Ushbu chiqarilishdagi aksiyalar nominal qiymatida, yaʼni 5 (besh) soʻmdan joylashtirilsin; 11. Aksiyalar chiqarilishi amalga oshmagan deb topilgan taqdirda, toʻlov vositalari aksiyalar chiqarilishi amalga oshmagan deb topilgan kundan boshlab 10 kun ichida qaytarilsin.
2 1. Chet el kapitali ishtirokidagi “Hamkorbank” aksiyadorlik tijorat banki aksiyalarni qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisidagi qarori 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin; 2. Bank Boshqaruv raisi B.T.Joʻrayevga Chet el kapitali ishtirokidagi “Hamkorbank” aksiyadorlik tijorat banki aksiyalarni qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisidagi qarorni imzolash vakolati berilsin; 3. Bank Boshqaruv raisi B.T.Joʻrayevga Chet el kapitali ishtirokidagi “Hamkorbank” aksiyadorlik tijorat banki aksiyalarni qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisidagi qarorni oʻz vaqtida davlat roʻyxatidan oʻtkazish uchun topshirish vazifasi yuklatilsin.
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Жураев Бахтиёржон Туймуратович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Иргашев Нодирбек Рустамович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Шаробидинов Мухаммадбобир Муминжон угли
Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

   354    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
AO OOO
Всего эмитентов
Всего раскрытой информации
Существенные факты
Проспекты эмиссий
Ежеквартальные отчёты
Годовые отчёты
Уставы
8. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента 21. Заключение сделки с аффилированным лицом 36. Изменения в списке аффилированных лиц