Для получения информации о работе Единого портала корпоративной информации обращаться по телефону: (998 71) 203-01-15 (141, 666)
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА
Дата раскрытия: 19.07.2021   
Дата опубликования модератором*: 19.07.2021   
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Mitan paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: "Mitan paxta tozalash" AJ
Наименование биржевого тикера: Нет
2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Самаркандская область, Митан, пос.Митан, А.Темур 2
Почтовый адрес: Самаркандская область, Митан, пос.Митан, А.Темур 2
Адрес электронной почты: sam_pahta625@inbox.uz
Официальный веб-сайт: www.mitanptk.uz
3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 6
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 29.06.2021
Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2021
Место проведения общего собрания: Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд вилояти, Иштихон тумани. Митан қурғони А.Темур кўчаси.
Кворум общего собрания: 77,67
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1 Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш 100,0 245 422 0 0 0 0
2 Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш 100,0 245 422 0 0 0 0
3 Жамиятнинг 2020 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичини бажарилиши бўйича жамият бош директорининг ҳисоботини эшитиш 100,0 245 422 0 0 0 0
4 Жамиятнинг 2020 йил якуни буйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш 100,0 245 422 0 0 0 0
5 Жамият 2020 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш 100,0 245 422 0 0 0 0
6 Жамият Кузатув кенгашининг 2020 йил якуни буйича ҳисоботини тасдиқлаш 100,0 245 422 0 0 0 0
7 Жамиятнинг 2020 йил молиявий хўжалик якуни бўйича аудиторлик ташкилотларининг хулосаларини тасдиқлаш 100,0 245 422 0 0 0 0
8 Жамиятда 2020 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш 100,0 245 422 0 0 0 0
9 Жамият ижроия органи раҳбари билан тузилган меҳнат шартномасининг муддатини узайтиришни кўриб чиқиш 100,0 245 422 0 0 0 0
10 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш 100,0 245 422 0 0 0 0
11 Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш 100,0 245 422 0 0 0 0
12 Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш 100,0 245 422 0 0 0 0
13 Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш 100,0 245 422 0 0 0 0
14 Жамиятнинг 2021 йил учун бизнес режасини тасдиклаш 100,0 245 422 0 0 0 0
15 Акциядорлар ваколати доирасида ҳал қилиниши лозим бўлган, «Мароқанд Сифат Текстил” МЧЖ тўқимачилик кластер ташкилотининг мурожжатларини кўриб чиқиш 83,43 204 762 16,57 40 660 0 0
16 Жамият активларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш, жумладан мулкларни оммавий савдоларда сотиш, маҳаллий ҳокимият ёки давлат бошқарув органлари балансига ўтказишни кўриб чиқиш билан боғлиқ йирик битимларни тузишни тасдиқлаш 83,43 204 762 16,57 40 660 0 0
17 Жамият устав жамғармасига чиқарилган 1(бир) дона акциясининг бозор қийматини тасдиқлаш 100,0 245 422 0 0 0 0
18 Акциядорлар ўзларига тегишли акцияларни жамият томонидан бозор қиймати бўйича қайтариб сотиб олиш тартибини белгилаш 83,43 204 762 16,57 40 660 0 0
19 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19 февралдаги ПФ-5666-сонли “Давлат мулки объектларидан самарали фойдаланиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармонига мувофиқ, инвесторларга қула икониятлар ва шарт-шароитдар яратиш мақсадида “Ўзпахтасаноат” АЖ тизим корхоналарининг “E-ijro auksion” ва биржа савдоларига чиқарилган активлари буйича туловларни бўлиб тўлаш шарти билан сотиш механизмини қўллаш тўғрисида 100,0 245 422 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1 “Митан пахта тозалаш” АЖ акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши саноқ комиссияси уч кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1) Н.Файзиева, Саноқ комиссия раиси. 2)Э.Бахриев, Саноқ комиссия аъзоси. 3) Ф.Ачилов, Саноқ комиссия аъзоси.
2 Жамият акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг ҳар бир масаласи бўйича маърузачига - 5 (беш) дақиқадан, муҳокама учун - 10 (ўн) дақиқадан, саноқ комиссияси ишига 5 (беш) дақиқадан вақт ажратган ҳолда регламенти тасдиқлансин.
3 Жамият ижроия органи раҳбарининг 2020 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин
4 Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тузилган тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин
5 Жамият кузатув кенгашининг 2020 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин
6 “JAVLON AUDIT SERVIS” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2021 йил 29 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ аудиторлик текшируви хулосаси ва “JAVLON AUDIT SERVIS” МЧЖ Халқаро аудит стандартларига мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансин
7 1. Жамиятда 2020 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича “Самарқанд Вақт Депозитарияси” МЧЖ нинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият ижроия органи раҳбарига: - 2020 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини бундан ҳам юқори кўрсаткичларга кўтариш бўйича тегишли чоралар кўрсин.
8 1. Жамият бош директори Б.Тожиев билан тузилган муддатли меҳнат шартномасининг муддати Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси 105-моддасининг биринчи қисмига асосан тугаганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2. “Митан пахта тозалаш” АЖ бош директори лавозимига номзод тайинлаш масаласи жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишига қолдирилсин. 3. “Митан пахта тозалаш” АЖ бош директори вазифасини вақтинча бажарувчи тайинлаш вазифаси жамиятнинг Кузатув кенгашига юклатилсин. 4. Жамиятнинг Кузатув кенгаши бир кун муддатда қонунда белгиланган тартибда “Митан пахта тозалаш” АЖга бош директори вазифасини вақтинча бажарувчи вазифасига номзод тайинласин
9 1. Жамият 2020-йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг хулосасига кўра зарар билан чиқганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият ижрои органига жамиятни барқарорлаштириш, соф фойдага чиқиш юклатилсин.
10 Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайлансин: “Самарқандпахтасаноат” ҲАБ ва акциядор Абдусаломов Бахтиёр томонидан кўрсатилган номзодлардан: 1. Абдурахмонов Фазлиддин – “Самарқанд минтақавий пахта терминали” МЧЖ директори; 2. Муродуллаев Ғолиб -“Самарқанд минтақавий пахта терминали” МЧЖ корпоратив ва мулкий муносабатлар бўйича мутахассиси; 3. Турдимуродов Жасур – “Самарқанд минтақавий пахта терминали” МЧЖ бош хисобчиси; 4. Абсаломов Бахтиёр - Акциядор; 5. Мухаммадиев Дилшод-Акциядор вакили
11 Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин: “Самарқандпахтасаноат” ҲАБ томонидан кўрсатилган номзодлардан: 1. Хандамов Бобомурод - “Челак пахта тозалаш” АЖ бош ҳисобчиси 2. Муродов Умар - “Челак пахта тозалаш” АЖ ақциядорлар билан корпоратив муносабатлар хизмати бошлиғи; 3. Нуралиев Актам - “Самарқанд минтақавий пахта терминали” МЧЖ Ходимлар булими бошлиғи;
12 2021 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини: -Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “Жавлон Аудит Сервис” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори – 9 000,0 минг сўм белгилансин; -Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “Жавлон Аудит Сервис” аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори - 9000,0 минг сўм белгилансин. 2. Жамият ижроия органи раҳбарига: -юқорида кўрсатилган аудиторлик ташкилотлари билан белгиланган тартибда шартномаларни тузсин; -қонунчиликда белгиланган муддатларда жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашига аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисобот ҳамда хулосаларни киритсин.
13 Жамиятнинг 2021 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш масаласи бўйича қониқарли деб топилсин ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.
14 1.“Митан пахта тозалаш” АЖнинг асосий воситалари (бино-иншоатлар ва асбоб-ускуналари) 2020 йилда баҳолаган “FAYZ FINANS SERVIS” ХК баҳолаш ҳисоботлари ҳаққонийлиги буйича экпертизадан ўтказилсин. 2.“Митан пахта тозалаш” АЖ Ижрои органига: -“FAYZ FINANS SERVIS” ХК“FAYZ FINANS SERVIS” МЧЖнинг 2020 йил 17 августдаги 73/08-20, 73/08-20, 73/08-20, 73/08-20 ва 72/08-20-УЖ сонли хисоботларини ўрнатилган тартибда баҳолаш ҳаққонийлигини белгилаш буйича экспертизадан ўтказилишини ташкил этиш. -Экспертиза якуни буйича жамият акциядорлар умумий йиғилиши ва кузатув кенгашига маълумот (экспертиза ҳисоботлари илова қилинган ҳолда) киритиш юклатилсин.
15 1.Жамият активларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш, жамият балансида бўлган бино иншоатларни ва бошқа жамиятлардаги улушларини баҳоланган қийматда аукцион савдоларига чиқариш учун иловадаги активлар тасдиқлансин. 2.Аукцион савдоларга ўрнатилган тартибда чиқарилиши белгиланган активлар жамият молиявий холати кўрсаткичлари ва Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни талабларига мувофиқ жамият томонидан мол мулкни тасарруф этиш билан боғлиқ битим тузиш, мол-мулкни қийматидан келиб чиқиб, активлар сотилиши билан боғлиқ битимлар йирик битим деб тасдиқлансин
16 “Митан пахта тозалаш” АЖ устав фондига чиқарилган бир дона акциянинг бозор қиймати салбий чиқиши тасдиқлансин.
17 “Митан пахта тозалаш” АЖ 2020 йилни зарар билан якунлаганлиги, соф активлари мавжуд эмаслиги сабабли, жамият томонидан тузилаётган йирик битимда юзага келадиган жамият акциядорларининг ўзларига тегишли акцияларнинг ҳаммаси ёки бир қисми жамият томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб қилиш тартиби тасдиқланмаслиги, жамият акциядорларидан акцияларни қайтариб сотиб олиш бўйича аризалар қабул қилинмаслиги маълумот учун қабул қилинсин.
18 1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19 февралдаги ПФ-5666-сонли “Давлат мулки объектларидан самарали фойдаланиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармонига мувофиқ инвесторларга қулай имкониятлар ва шарт-шароитлар яратиш мақсадида жамиятнинг баҳоланган қийматда “E-ijro auksion” ва биржа савдоларига чиқарилган активлари бўйича тўловларни бўлиб тўлаш шарти билан сотиш механизми қўлланилсин. 2. “Митан пахта тозалаш” АЖ бош директорига: - қиймати қонунчиликда белгиланган йирик битимни ташкил этувучи активларни (мол-мулк, акция (улуш) пакетлари)ни амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда жамиятнинг ваколатли бошқарув органи қарорига асосан сотилишини таъминлаш; - активларнинг сотилишини максимал ошкоралигини таъминлаш, шу жумладан: - талабгорлардан таклифларни қабул қилинишини белгиланган тартибда ташкил этиш ва таклифлар тўғрисидаги жамланма маълумотларни “Ўзпахтасаноат” АЖ тугатиш комиссиясига киритиб бориш вазифалари топширилсин.
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах: Количество голосов:
Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции
количество тип
1 Абдурахмонов Фазлиддин Яхудахонович "Самарқанд минтақавий терминали" МЧЖ 0 203 688
2 Муродуллаев Ғолиб Мухиддинович “Самарқанд минтақавий пахта терминали” МЧЖ- Бўлим бошлиғи 162 950 простая 288 688
3 Турдимуродов Жасур “Самарқанд минтақавий пахта терминали” МЧЖ- Бош хисобчи 0 203 687
4 Абсаламов Бахтиёр Акциядор 31 989 простая 283 687
5 Мухаммадиев Дилшод Акциядор вакили 0 247 363
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав Загрузить
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Тожиев Бегали Толибович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Мавлонов Хусниддин Салохиддинович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Файзиева Новат Хасановна
Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

   164    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

События

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Общая статистика
 • Всего эмитентов
  622
 • Эмитенты, раскрывшие информацию
  725
 • Всего раскрытой информации
  38989
 • Существенные факты
  28738
 • Проспекты эмиссий
  159
 • Ежеквартальные отчёты
  7871
 • Годовые отчёты
  2221
 • Уставы
  1263