+998 71 203-00-50        Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
Дата раскрытия: 07.02.2023   
Дата опубликования модератором*: 08.02.2023   
1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:
Полное: "Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: "Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash" AJ
Наименование биржевого тикера: KNGK
2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: Кашкадарьинская область, г. Карши, махалля Г.Гуляма, ул.Жайхун, дом 2
Почтовый адрес: Кашкадарьинская область, г. Карши, махалля Г.Гуляма, ул.Жайхун, дом 2
Адрес электронной почты: kngsr.uz@inbox.ru
Официальный веб-сайт: www.kngsr.uz
3Дополнительная информация организации
уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумагЎзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
регистрационный номерD0159-3
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг30.01.2023
основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)Ўзбекистон Республикаси ичкарисида ва ташқарисида қурилиш йиғиш (монтаж) ва таъмирлаш ишларини олиб бориш.
наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описаниейўқ
4Условия выпуска и размещения ценных бумаг в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг
тип акций выпускаэгасининг номи ёзилган оддий ҳужжатсиз акциялар
количество акций выпуска643900
номинальная стоимость акции выпуска, сум900
общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум579510000
права, предоставляемые каждой акцией выпуска- акциядорлар реестрига киритилиш;  - депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш;  - фойдани тақсимлашда дивидендларни устувор равишда олиш;  - эмитент тугатилган тақдирда унинг мулкини тақсимлашда акциядорга тегишли оддий акцияларнинг тугатиш қиймати доирасида устувор иштирок этиш;  - эмитентнинг молиявий-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва ишончли ахборотни белгиланган тартибда олиш;  - олган дивидендини эркин тасарруф этиш;  - қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;  - ўзига етказилган зарарнинг ўрни қопланишини белгиланган тартибда талаб қилиш;  - ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмаларга ва бошқа нодавлат нотижорат ташкилотларига бирлашиш;  - қимматли қоғозларни, шу жумладан айирбошланадиган оддий акцияларни олишда зарар кўриш, шу жумладан бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурта қилиш ҳуқуқига эга.  Айирбошланадиган оддий акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар акциядорларнинг йиллик (навбатдан ташқари) умумий йиғилишида жамиятни қайта ташкил этиш ва тугатиш тўғрисидаги масалалар ҳал этилаётганда, шунингдек қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа масалаларни овоз бериш ҳуқуқи билан иштирок этадилар. Эмитент активлари ва эмитент шўъба хўжалик жамиятларининг баҳолаш (бозор) қийматининг 90 фоизига (эмитент томонидан ярим йиллик ва молия йили якуни бўйича эълон қилинади) нисбатан қарз (эмитентнинг ва унинг шўъба хўжалик жамиятлари мажбуриятлари, айирбошланадиган оддий акцияларни сотиб олиш бўйича мажбуриятлари билан бирга, бундан қисқа муддатли кредитор қарздорликлари ва аффилланган шахслардан қарзлари бўйича мажбуриятлари мустасно) миқдори ошган тақдирда айирбошланадиган оддий акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар эмитентдан муддатидан олдин жойлаштириш нархида сотиб олишни талаб қилишга ҳақли. Акциядорнинг акцияларни қайтариб сотиб олиш бўйича талаби Эмитент томонидан активларнинг баҳолаш (бозор) қиймати ва қарз миқдори эълон қилинган кундан бошлаб 60 кун ичида эмитентга тақдим этилиши мумкин
способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещениеУшбу қўшимча чиқарилаётган акцияларни сотиб олишда овоз берувчи акциялари эгалари бўлган акциядорлар уларни ўзларига тегишли шу турдаги акциялар сонига мутаносиб миқдорда имтиёзли олиш ҳуқуқига эга бўладилар. Имтиёзли сотиб ҳуқуқининг амал қилиш муддати билдиришнома эълон қилинган пайтдан эътиборан 30 (ўттиз) кун давомида амал қилади. Акциялар имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи орқали жойлаштирилаётганда акциядорлар билан биржадан ташқари уюшмаган қимматли қоғозлар бозорида тўғридан-тўғри фуқаролик – ҳуқуқий битим тузилиши мумкин. Акцияларни имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати тугаганидан сўнг, жойлаштирилмаган акциялар очиқ обуна орқали чекланмаган инвесторлар орасида “Тошкент” Республика фонд биржасида жойлаштирилади. “Тошкент” Республика фонд биржасида жойлаштириш бўйича битимлар, ушбу биржанинг савдо қоидаларига мувофиқ амалга оширилади. Акцияларни жойлаштириш учун андуррайтерлар жалб қилинмайди
дата начала размещения акцийАкциялар чиқарилуви давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги хабар ва имтиёзли ҳуқуқининг амалга амал қилиш муддати билдиришномаси қонун хужжатларида ўрнатилган тартиб ва муддатларда оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган эътиборан 31 (ўттиз бирчи) кун, бироқ имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати ўтгунига қадар Жамиятнинг барча акциядорларидан имтиёзли ҳуқуқдан фойдаланиш тўғрисида ёки ундан фойдаланишдан воз кечиш ҳақида ёзма равишда аризалар олинган бўлса, акцияларни жойлаштириш ушбу аризалар келиб тушган кундан кейинги иш кунида бошланади. Агар акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси дам олиш кунига тўғри келса, унда акцияларни жойлаштириш кейинги биринчи иш кунида бошланади
дата окончания размещения акцийушбу чиқарилишдаги энг охирги оддий акция инвесторга жойлаштирилган кун, лекин ҳар қандай ҳолатда ушбу чиқарилиш давлат рўйхатидан ўтказилгандан кундан бошлаб 365 кунидан ортиқ бўлмаган муддатда тугайди
порядок размещения акцииУшбу қўшимча чиқарилаётган акцияларни сотиб олишда овоз берувчи акциялари эгалари бўлган акциядорлар уларни ўзларига тегишли шу турдаги акциялар сонига мутаносиб миқдорда имтиёзли олиш ҳуқуқига эга бўладилар. Имтиёзли сотиб ҳуқуқининг амал қилиш муддати билдиришнома эълон қилинган пайтдан эътиборан 30 (ўттиз) кун давомида амал қилади. Акциялар имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи орқали жойлаштирилаётганда акциядорлар билан биржадан ташқари уюшмаган қимматли қоғозлар бозорида тўғридан-тўғри фуқаролик – ҳуқуқий битим тузилиши мумкин. Акцияларни имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати тугаганидан сўнг, жойлаштирилмаган акциялар очиқ обуна орқали чекланмаган инвесторлар орасида “Тошкент” Республика фонд биржасида жойлаштирилади. “Тошкент” Республика фонд биржасида жойлаштириш бўйича битимлар, ушбу биржанинг савдо қоидаларига мувофиқ амалга оширилади. Акцияларни жойлаштириш учун андуррайтерлар жалб қилинмайди
цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпускаУшбу чиқарилишдаги бир дона оддий акциянинг жойлаштириш нархи бозор баҳосида лекин номинал қийматидан паст бўлмаган қийматда жойлаштирилади
условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акцийоддий акциялар учун тўлов Ўзбекистон Республикасининг миллий валютаси - сўмда амалга оширилади. оддий акцияларни уюшган бозорда жойлаштиришда оддий акцияларнинг қийматини тўлаш пул маблағлари билан қонунчиликда белгиланган тартибда ва қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчисининг қоидаларига мувофиқ амалга оширилади. оддий акцияларга пул бўлмаган воситалар билан тўлов кўзда тутилмаган. АТБ “Турон банк” Қарши шаҳар филиали 180103, Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри, Комилон кўчаси, 28-уй. Телефон рақамлари: (375) 225 59 81, (375) 225-60-44. МФО - 00446 СТИР: 201886213 ОКЭД – 96120
орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия“Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash” aksiyadorlik jamiyati нинг 2022 йил 28 ноябрдаги акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши
любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акцийЖамият Уставида ва ушбу чиқарилиш тўғрисидаги қарорда жойлаштирилаётган акцияларни олинишига нисбатан чекловлар мавжуд эмас. Ушбу чиқаришдаги акцияларни жамиятнинг акциядорлари ўзлари эгалик қилган акциялари миқдорига мутаносиб равишда имтиёзли ҳуқуқ амал муддати ичида имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқига эгадирлар.
налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциямҚонунчиликда белгиланган тартибда
цель выпуска акцийустав фондини ошириш ва жамиятга инвестиция жалб қилиш
условия предстоящего выпуска облигаций в обращениеЖамият томонидан илгари корпоратив облигациялар чиқарилмаган ва жойлаштирилмаган.
в случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумагиоддий акциялар учун тўлов Ўзбекистон Республикасининг миллий валютаси - сўмда амалга оширилади. оддий акцияларни уюшган бозорда жойлаштиришда оддий акцияларнинг қийматини тўлаш пул маблағлари билан қонунчиликда белгиланган тартибда ва қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчисининг қоидаларига мувофиқ амалга оширилади. оддий акцияларга пул бўлмаган воситалар билан тўлов кўзда тутилмаган. АТБ “Турон банк” Қарши шаҳар филиали 180103, Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри, Комилон кўчаси, 28-уй. Телефон рақамлари: (375) 225 59 81, (375) 225-60-44. МФО - 00446 СТИР: 201886213 ОКЭД – 96120
доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)60
порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимсяАкциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда, эмитент ушбу факт тўғрисида расмий хабарномани ўзининг расмий веб-сайти (www.kngsr.uz) ва Корпоратив ахборотлар ягона порталида (openinfo.uz) эълон қилади. Ушбу чиқарилишдаги оддий акциялар учун тўланган барча пул маблағлари эмитент томонидан ушбу оддий акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда, ушбу кундан бошлаб 10 (ўн) кун ичида акциядорларга қонунчиликда белгиланган тартибда тўлиқ қайтариб берилади.
порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельностиҚимматли қоғозлар марказий депозитарийси тўғрисида маълумотлар: - Тўлиқ номи: “Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси”; - Ташкилий-ҳуқуқий шакли: Давлат унитар корхонаси; Жойлашган жойи, почта манзили: 100170, Тошкент ш., Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шох кўчаси 107, 3-қават, телефон: 267-37-42, факс: 267-36-42, e-mail: info@deponet.uz, сайт: www.deponet.uz. Қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни амалга оширувчи инвестиция воситачиси: Тўлиқ номи: “QASHQADARYO VAQT” маъсулияти чекланган жамият Ташкилий-ҳуқуқий шакли: Маъсулияти чекланган жамият Жойлашган жойи, почта манзили: Карши ш, Мустақиллик кўчаси 2-уй, телефон: 75-221-18-22, e-mail: qashvaqt_9889@mail.ru Тўлиқ номи: “FAYZ-REESTR” маъсулияти чекланган жамият Ташкилий-ҳуқуқий шакли: Маъсулияти чекланган жамият Жойлашган жойи, почта манзили: уй Қарши ш. 4-мкр 4-уй, телефон: 97-310-30-00, e-mail: fayz_r@mail.ru, fayz_r@umail.uz Тўлиқ номи: “NEFTGAZDEPOZIT” маъсулияти чекланган жамият Ташкилий-ҳуқуқий шакли: Маъсулияти чекланган жамият Жойлашган жойи, почта манзили: Тошкент ш , Яккасарой т., Яккасарой кўчаси, 5-уй, телефон: 90-963-00-60, e-mail: neftgazdepozit@mail.ru, neftgazdepozit@bk.ru Тўлиқ номи: “TAT-REESTR” маъсулияти чекланган жамият Ташкилий-ҳуқуқий шакли: Маъсулияти чекланган жамият Жойлашган жойи, почта манзили: Тошкент ш, Юнсобот тумани, Амир Темур кўчаси, 1-уй, телефон: 90-188-74-90, 71-232-01-45, e-mail: tat-reestr@mail.ru, emironov@list.ru Тўлиқ номи: “FULL STOCK GROUP” маъсулияти чекланган жамият Ташкилий-ҳуқуқий шакли: Маъсулияти чекланган жамият Жойлашган жойи, почта манзили: Тошкент ш, Миробод т, Буюк Турон кўчаси 41-уй, телефон: 71-233-44-37, e-mail: Dyatlova_olesya@mail.ru, dsd2004@mail.ru
приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумагиҚимматли қоғозлар марказий депозитарийси тўғрисида маълумотлар: - Тўлиқ номи: “Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси”; - Ташкилий-ҳуқуқий шакли: Давлат унитар корхонаси; Жойлашган жойи, почта манзили: 100170, Тошкент ш., Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шох кўчаси 107, 3-қават, телефон: 267-37-42, факс: 267-36-42, e-mail: info@deponet.uz, сайт: www.deponet.uz. Қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни амалга оширувчи инвестиция воситачиси: Тўлиқ номи: “QASHQADARYO VAQT” маъсулияти чекланган жамият Ташкилий-ҳуқуқий шакли: Маъсулияти чекланган жамият Жойлашган жойи, почта манзили: Карши ш, Мустақиллик кўчаси 2-уй, телефон: 75-221-18-22, e-mail: qashvaqt_9889@mail.ru Тўлиқ номи: “FAYZ-REESTR” маъсулияти чекланган жамият Ташкилий-ҳуқуқий шакли: Маъсулияти чекланган жамият Жойлашган жойи, почта манзили: уй Қарши ш. 4-мкр 4-уй, телефон: 97-310-30-00, e-mail: fayz_r@mail.ru, fayz_r@umail.uz Тўлиқ номи: “NEFTGAZDEPOZIT” маъсулияти чекланган жамият Ташкилий-ҳуқуқий шакли: Маъсулияти чекланган жамият Жойлашган жойи, почта манзили: Тошкент ш , Яккасарой т., Яккасарой кўчаси, 5-уй, телефон: 90-963-00-60, e-mail: neftgazdepozit@mail.ru, neftgazdepozit@bk.ru Тўлиқ номи: “TAT-REESTR” маъсулияти чекланган жамият Ташкилий-ҳуқуқий шакли: Маъсулияти чекланган жамият Жойлашган жойи, почта манзили: Тошкент ш, Юнсобот тумани, Амир Темур кўчаси, 1-уй, телефон: 90-188-74-90, 71-232-01-45, e-mail: tat-reestr@mail.ru, emironov@list.ru Тўлиқ номи: “FULL STOCK GROUP” маъсулияти чекланган жамият Ташкилий-ҳуқуқий шакли: Маъсулияти чекланган жамият Жойлашган жойи, почта манзили: Тошкент ш, Миробод т, Буюк Турон кўчаси 41-уй, телефон: 71-233-44-37, e-mail: Dyatlova_olesya@mail.ru, dsd2004@mail.ru
данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)Ушбу чиқарилишдаги акцияларни жойлаштиришга андеррайтерларни жалб қилиш кўзда тутилмаган
информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены услУшбу Рисоланинг нусхалари ва асл нусхаси билан қуйидаги манзилда ариза бериш асосида танишиш мумкин: - Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри, Жайхун кўчаси, 2-уй, телефон - +99875-223-40-81, электрон почта - kngsr@inbox.ru
основные места продажи ценных бумагУшбу қўшимча чиқарилаётган акцияларни сотиб олишда овоз берувчи акциялари эгалари бўлган акциядорлар уларни ўзларига тегишли шу турдаги акциялар сонига мутаносиб миқдорда имтиёзли олиш ҳуқуқига эга бўладилар. Имтиёзли сотиб ҳуқуқининг амал қилиш муддати билдиришнома эълон қилинган пайтдан эътиборан 30 (ўттиз) кун давомида амал қилади. Акциялар имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи орқали жойлаштирилаётганда акциядорлар билан биржадан ташқари уюшмаган қимматли қоғозлар бозорида тўғридан-тўғри фуқаролик – ҳуқуқий битим тузилиши мумкин. Акцияларни имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати тугаганидан сўнг, жойлаштирилмаган акциялар очиқ обуна орқали чекланмаган инвесторлар орасида “Тошкент” Республика фонд биржасида жойлаштирилади. “Тошкент” Республика фонд биржасида жойлаштириш бўйича битимлар, ушбу биржанинг савдо қоидаларига мувофиқ амалга оширилади. Акцияларни жойлаштириш учун андуррайтерлар жалб қилинмайди
информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг“Тошкент” Республика фонд биржаси (www.uzse.uz)
5Детальный анализ факторов риска по группам
факторы риска(Тармоқдаги вазият ёмонлашувининг жамият фаолияти ва ўз мажбуриятларини бажаришига таъсир қилиши мумкинлиги баён қилинади. Жамият фикрига кўра, тармоқда бўлиши мумкин бўлган энг аҳамиятли ўзгаришлар (ички ва ташқи бозорда алоҳида) кўрсатилади. Жамият ўз фаолиятида фойдаланадиган хомашё, хизматлар (ички ва ташқи бозорда алоҳида) нархларининг ўзгариши билан боғлиқ хатарлар алоҳида баён қилинади. Жамият маҳсулотлари ва (ёки) хизматлари нархларининг ўзгариши билан боғлиқ хатарлар (ички ва ташқи бозорда алоҳида), ва уларнинг жамият фаолиятига бўлган таъсири алоҳида баён қилинади)
экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)Нархларнинг ўзгаришига турли омиллар тасир кўрсатиши мумкин жумладан қайта молиялаштириш ставкасининг ўзгариши, форс-мажор ҳолатлар, талаб ва таклифнинг ўзгариши ва бошқалар. Тармоқдаги вазият ёмонлашувининг жамият фаолияти ва ўз мажбуриятларини бажаришига таъсир қилиши мумкин.
конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)қурилиш ва таъмирлаш ишлари бажариш, йўл қурилиш, юқори кучланишли электир линиялари тортиш ва курилиш обеътларини реконструкция қилиш ҳамда автомабил хизматларини кўрсатиш соҳасидаги талаб ва таклифнинг ўзгариш
социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социал-
технические (износ части оборудования и т. п.)-
экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

   227    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
Общая статистика
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика по годам
2021
AO OOO
Всего эмитентов, из них 699 1
действующие эмитенты* 593 1
Всего раскрытой информации, из них 7305 1
действующие эмитенты* 6886 1
Существенные факты, из них 5221 1
действующие эмитенты* 4948 1
Проспекты эмиссий, из них 23 0
действующие эмитенты* 21 0
Ежеквартальные отчёты, из них 1653 0
действующие эмитенты* 1537 0
Годовые отчёты, из них 407 0
действующие эмитенты* 380 0
Уставы, из них 171 1
действующие эмитенты* 148 1
AO OOO
Всего эмитентов, из них 717 3
действующие эмитенты* 599 3
Всего раскрытой информации, из них 7292 5
действующие эмитенты* 6895 5
Существенные факты, из них 5293 4
действующие эмитенты* 5030 4
Проспекты эмиссий, из них 16 1
действующие эмитенты* 11 1
Ежеквартальные отчёты, из них 1526 0
действующие эмитенты* 1431 0
Годовые отчёты, из них 452 0
действующие эмитенты* 423 0
Уставы, из них 166 0
действующие эмитенты* 150 0
AO OOO
Всего эмитентов, из них 755 20
действующие эмитенты* 607 20
Всего раскрытой информации, из них 8710 37
действующие эмитенты* 8248 36
Существенные факты, из них 6326 33
действующие эмитенты* 6000 32
Проспекты эмиссий, из них 12 4
действующие эмитенты* 12 4
Ежеквартальные отчёты, из них 1822 0
действующие эмитенты* 1747 0
Годовые отчёты, из них 510 0
действующие эмитенты* 489 0
Уставы, из них 300 18
действующие эмитенты* 293 17
AO OOO
Всего эмитентов, из них 760 23
действующие эмитенты* 613 22
Всего раскрытой информации, из них 2222 13
действующие эмитенты* 2138 13
Существенные факты, из них 1676 12
действующие эмитенты* 1616 12
Проспекты эмиссий, из них 4 1
действующие эмитенты* 4 1
Ежеквартальные отчёты, из них 468 0
действующие эмитенты* 459 0
Годовые отчёты, из них 60 0
действующие эмитенты* 59 0
Уставы, из них 65 1
действующие эмитенты* 63 1
8. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента 21. Заключение сделки с аффилированным лицом 36. Изменения в списке аффилированных лиц