+998 71 203-00-50        Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
"POYTUG' PAXTA TOZALASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI


Дата раскрытия: 09.06.2016   

«Poytug’ paxta tozalash» акциядорлик жамияти акциядорлари диққатига!

«Poytug’ paxta tozalash» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши 2016 йил 28 июн куни соат 11-00 да жамият маъмурий биносининг мажлислар залида ўтказилади. Йиғилиш қатнашчилари соат 9-00 дан рўйхатга олинади. Манзил: Андижон вилояти Избоскан тумани Пойтуғ шахарчаси Фидокор кўчаси 1-уй.

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛАЛАР:

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

2.Акциядорларнингйилликумумиййиғилишинингрегламентинитасдиқлаш.

3.Жамият ижроия органининг 2015 йилдаги фаолияти ҳамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ижроия органи раҳбарининг ҳисоботларини кўриб чиқиш.

4.Жамият кузатув кенгашининг 2015 йилдаги фаолияти ҳамдажамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги кузатув кенгаши раисининг ҳисоботларини кўриб чиқиш.

5.Жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижроия органи, коллегиал ижроия органининг аъзолари билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш (агар уставда бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса).

6.Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган “Безнес-режаси”ни тасдиқлаш.

7.Жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.

8.Жамиятнинг 2015 йил якунлари бўйича аудитор ҳисоботи ва хулосаси, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиклаш.

9.Жамиятнинг2015 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиклаш.

10.Жамиятнинг2015 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш.

11. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

12. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

13.Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш*.

14.Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш*.

15.Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида:

- Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);

- Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);

- Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);

- Ижроия органи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);

- Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом;

- Ички назорат тўғрисидаги низом;

- Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом;

- Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом;

- Бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисидаги низом (агарда рағбатлантириш бошқарув ва назорат органлари тўғрисидаги низомларда кўзда тутилмаган бўлса);

16.Жамият Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.

17.2016 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш, шу жумладан халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботни Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказиш.(агарда Уставда Умумий йиғилиш ваколатида бўлса)

18.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 октябрдаги ПҚ-2422-сон "Ўзпахтасаноатэкспорт" холдинг компанияси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қарорига кўра жамият фирма номини мослаштириш ва жамиятнинг юмалоқ муҳри ва бурчак штампини ҳамда логотипини ўзгартириш.

Жамият кузатув кенгаши.

09.06.2016

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

   697    
   
Общая статистика
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
 • Всего эмитентов
  634
  1. ➡   АО
   612
  2. ➡   ООО
   22
 • Эмитенты, раскрывшие информацию
  814
 • Всего раскрытой информации
  58272
 • Существенные факты
  43801
 • Проспекты эмиссий
  207
 • Ежеквартальные отчёты
  11834
 • Годовые отчёты
  3417
 • Уставы
  1865