71 203-00-50
"JIZZAX HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI

ДИРЕКТОР ЛАВОЗИМЛАРИГА НОМЗОДЛАР ТАНЛОВИ ТАРТИБИ
Дата раскрытия: 10.07.2017   

«Jizzax HETK» АЖ нинг «31» декабр 2015 йилдаги 843 сонли буйруғига илова №1

«Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» АЖ нинг Техник директор, Молия – иқтисод масалалари ва энергосотиш бўйича директор, Лойиҳаларни амалга ошириш ва инвеститция бўйича директор, Умумий масалалар бўйича директор-лавозимларига номзодлар танлови ТАРТИБИ (РЕГЛАМЕНТИ)

Мазкур тартиб (регламент), “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳукуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4720-сонли Фармони ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ, Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – матнда Жамият )да Техник директор,Молия–иқтисод масалалари ва энергосотиш бўйича директор, Лойиҳаларни амалга ошириш ва инвеститция бўйича директор, Умумий масалалар бўйича директор лавозимларига номзодлар танловини ўтказиш тартиби (Регламенти)ни белгилайди.

Танловни ўтказиш принциплари қўйидалардан иборат:

üШаффофлик – танлов бошланганлиги, уни ўтказиш тартиби, танлов мезонлари ва танланган номзодлар тўғрисидаги маълумотларни нашр этиш орқали таъминланади;

üМунтазамлик – “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳукуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунига асосан, ижро органи бўйича таклифларни юбориш учун танловни доимий равишда ўтказиб бориш орқали таъминланади;

üБеллашувлик - ушбу тартиб (регламент) билан белгиланган мезонларга асосан номзодларни малакавий ва касбий сифатларини баҳолаш йўли билан таъминланади.

I. Умумий қоидалар.

1. Жамиятда Техник директор, Молия – иқтисод масалалари ва энергосотиш бўйича директор - Лойиҳаларни амалга ошириш ва инвестиция бўйича директор , Умумий масалалар бўйича директор - лавозимларига номзодлар танлови (кейинги ўринларда –танлов) Жамиятнинг танлов комиссияси (кейинги ўринларда –Комиссия ) томонидан ўтказилади.

2. Танлов, номзодлар бўйича келиб тушган таклифлар асосида ўтказилади.

3. Номзодлар, республикадаги вазирлик ва идораларнинг малакали ходимлари, шунингдек энергетика соҳасида етарли малака ва иш тажрибасига эга бўлган бошқа шахслар, шу жумладан чет эллик менеджерлар ҳам (кейинги ўринларда –номзодлар).

4. Номзодлар бўйича таклифлар, қонунчилик томонидан Жамиятнинг танловга номзодлар бўйича таклиф киритиш ҳуқуқи берилган талабгор вазирликлар, идоралар, акциядорлар ва бошқа шахслар томонидан киритилиши мумкин (кейинги ўринларда –ташаббускорлар).

5. Бош директор танловни ўтказиш учун, жамиятнинг раҳбар ходимларини ўз ичига олган танлов комиссиясини ташкил этади. Танлов комиссияси раиси Жамият бош директори ҳисобланади. Танлов комиссияси таркиби Бош директор томонидан тасдиқланади.

6. Танлов комиссияси қарорлари йиғилишларида қабул қилинади ва баённомалар билан расмийлаштирилади.

7. Бош директор жамиятда танлов комиссиясининг ишчи органи вазифаларини бажарувчи бўлинмасини белгилайди.

II. Танловга тайёргарлик кўриш.

8. Ташаббускорлар, танлов эълон қилингандан сўнг 15 кун ичида (агар эълонда бошқа муддат белгиланмаган бўлса) ушбу тартиб (регламент) иловасига мувофиқ номзодлар тўғрисидаги маълумотларни тақдим этадилар.

9. Қуйидаги шахслар номзод бўлиши мумкин эмас:

§ Тегишли мутахассислик бўйича олий маълумотга эга бўлмаган;

§ Энергетика соҳасида, камида, уч йил иш стажига эга бўлмаган;

§ АЖнинг ижро органи раҳбари бўлган, юридик шахснинг таъсисчиси ёки унинг коллегиал ижро органи аъзоси бўлган даврда ушбу шахснинг айби билан лицензия талаблари ва шартлари бузилганлиги учун ушбу лицензия бекор қилинганлигига уч йил тўлмаган шахслар;

§ Иқтисодий ва бошқарув тартибига қарши жиноятлари учун тугалланмаган судланганлиги мавжуд шахслар;

§ Банкрот деб топилган юридик шахснинг ўша даврдаги ижро органи раҳбари ёки унинг коллегиал ижро органи аъзоси бўлганига икки йил тўлмаган шахслар;

§ Жамият бош директорининг қариндошлари.

10.Ташаббускорлар, жамиятга тақдим этилган номзодлар тўғрисидаги маълумотларни ишончлилиги, долзарблиги ва ҳаққонийлигини таъминлайдилар.

III. Танловни ўтказиш.

11. Белгиланган муддатларда келиб тушган номзодлар тўғрисидаги маълумотлар, ушбу тартиб (регламент) иловасида кўрсатиб ўтилган ҳар бир мезон бўйича номзодга қўйилган баллар асосида жамланади.

12. Жамиятнинг Директор лавозимлари учун энг яхши номзод (кейинги ўринларда –энг яхши номзод)ни танлаш қуйидагича амалга оширилади:

Танлов (конкурс)дан ташқари – директор лавозимларига, Ўзбекистон Республикаси Президенти, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ёки Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 31 мартдаги ПҚ-2327-сонли қарори билан ташкил этилган Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси қарорлари билан номзод этиб кўрсатилган шахслар;

Номзод томонидан, ушбу тартиб (регламент) иловасида кўрсатиб ўтилган мезонлар бўйича энг кўп йиғилган баллари асосида ;

Номзодлар бўйича таклифлар бўлмаган ҳолларда, танлов комиссияси томонидан Жамият ходимлари ичидан номзодлар белгиланади.

13. Директор лавозимлари “Ўзбекэнерго” акциядорлик жамияти рўйхати (номенклатураси)га кирганлиги сабабли, Танлов комиссияси қонунчилик, жамият устави ва ички ҳужжатлари билан белгиланган тартиб ва муддатларда энг яхши номзод бўйича ғолибни аниқлаш учун “Ўзбекэнерго” акциядорлик жамияти Бошқарув раисига тавсияга киритади.

“Ўзбекэнерго” АЖнинг тавсия қилинган номзодни тасдиқлаганлик ҳақидаги буйруғига асосан Жамиятнинг ички буйруғи чиқарилади.

14. Ташаббускорлар, номзодни алмаштириш зарурияти туғилганлиги ҳақида танлов комиссиясига зудлик билан маълум қилишлари лозим.

15. Номзодни алмаштириш зарурияти туғилган вазиятда, танлов комиссияси:

§Танловда илгари қатнашиб, кейинги энг яхши балл тўплаган, ёки ушбу тартиб (регламент) билан белгиланган тартибда шундай деб тан олинган шахсни номзод этиб белгилайди;

§Танловда илгари қатнашган номзодлар бўлмаганда ёки уларни жамиятнинг директор лавозимларига сайлаш имкони йўқлигида, жамиятнинг ходимлари ичидан номзодлар танланади.

IV. Якуний моддалар.

16. Ушбу тартиб (регламент) талабларини бузилишига айбдор шахслар, қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

17. Ушбу тартиб (регламент) талабларига риоя этилишини «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» акциядорлик жамияти Бош директори назорат қилади.

Приложение к Регламенту

СВЕДЕНИЯ
О КАНДИДАТУРЕ НА ДОЛЖНОСТ: ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА, ДИРЕКТОРА ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛ.ЭНЕРГИИ, ДИРЕКТОРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ИНВЕСТИЦИЯМ И ДИРЕКТОРА ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ АО «JIZZAXHUDUDIYELEKTRTARMOQLARIKORXONASI»

На должность___________________________________________________________________

(указывается наименование АО)__________________________________________________

ФИО кандидатуры:______________________________________________________________

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ Максимальный балл за соответствие критерию Наличие у кандидата (да / нет)
I. ОБРАЗОВАНИЕ
1 наличие диплома бакалавра в соответствующей специальности
2 наличие диплома магистра об окончании Академии государственного управления, Банковско-финансовой академии или Налоговой академии.
3 наличие диплома магистра о получении зарубежного высшего образования по соответствующей специальности
4 наличие (кроме перечисленных в пунктах 1-3) диплома о высшем образовании по соответствующей специальности
5 наличие не менее 2 публикаций в год по проблемам отрасли, в которую входит АО
6 наличие ученой степени доктора экономических наук или доктора юридических наук
7 наличие защищенной кандидатской или докторской диссертации по проблемам отрасли, в которую входит АО
8 наличие документа о соответствии квалификационным требованиям специалиста рынка ценных бумаг, аудитора, страховщика, оценщика, судебного управляющего
9 наличие полученного в текущем или предыдущем году свидетельства о повышении квалификации или переподготовке по любому из направлений, указанных в пункте 1 либо в рамках квалификационных требований к судебным управляющим, аудиторам, страховщикам, специалистам рынка ценных бумаг, налоговым консультантам, судебным управляющим
II. ОПЫТ РАБОТЫ
10 опыт работы на руководящих должностях по решению Президента или Кабинета Министров
до одного года (включительно)
от одного года до 3 лет включительно
опыт работы от 3 до 5 лет включительно
более 5 лет
11 опыт работы в государственных организациях, хозяйственных обществах с долей государства на должностях административно-управленческого персонала (кроме периода занятия руководящих должностей, указанных в пункте 10)
до одного года (включительно)
от одного года до 3 лет включительно
опыт работы от 3 до 5 лет включительно
более 5 лет
12 опыт работы на руководящих должностях (директор, заместитель директора, менеджер, супервайзер) не менее одного года в зарубежных странах или практического опыта решения вопросов в зарубежных юрисдикциях
до одного года (включительно)
от одного года до 3 лет включительно
опыт работы от 3 до 5 лет включительно
более 5 лет
13 опыт работы в иных организациях на руководящих должностях организаций (в должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, руководителя юридической службы организации, руководителя представительства или филиала)
до одного года (включительно)
от одного года до 3 лет включительно
опыт работы от 3 до 5 лет включительно
более 5 лет
14 наличие стажа работы не менее одного года на должностях административно-управленческого персонала в организациях соответствующей отрасли
до одного года (включительно)
от одного года до 3 лет включительно
опыт работы от 3 до 5 лет включительно
более 5 лет
15 опыт работы не менее одного года в качестве члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии или сотрудника службы внутреннего аудита хозяйственных обществ
до одного года (включительно)
от одного года до 3 лет включительно
опыт работы от 3 до 5 лет включительно
более 5 лет
16 опыт осуществления в течение текущего или предыдущего учебного года преподавательской деятельности в высших учебных заведениях
в объеме до 100 академических часов включительно
в объеме от 100 до 500 академических часов включительно
в объеме более 500 академических часов
17 опыт работы не менее одного года в качестве сотрудника государственного контролирующего органа, судьи, депутата Законодательной палаты или сенатора
18 опыт работы не менее одного года в качестве судебного управляющего, аудитора, страховщика, специалиста рынка ценных бумаг, налогового консультанта, судебного управляющего, либо в уполномоченных государственных организациях, осуществляющих регулирование данной деятельности
II. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ
19 наличие у кандидата государственных наград
20 наличие у кандидата общепризнанных международных статусов в области экономики, финансов, юриспруденции, признаваемых законодательством
21 прохождение кандидатом не менее двух зарубежных стажировок в области экономики, финансов, юриспруденции
22 наличие письма от Кабинета Министров (его Департамента) или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата
23 наличие письма от иного государственного органа или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата
24 наличие у кандидата не менее двух почетных грамот (почетных дипломов) выданных государственными организациями

_____________________________ ____________________

(ФИО. кандидата) (подпись)

Настоящим подтверждаю, что лицо, предлагаемое в качестве кандидатуры:

 • имеет высшее образование по соответствующей специальности;
 • имеет, как минимум, двухлетний стаж работы в соответствующей сфере;
 • в течение трех предыдущих лет не исполняло функции единоличного исполнительного органа, не входило в состав коллегиального исполнительного органа или не являлось учредителем юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине данного лица;
 • не имеет непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;
 • не исполняло функции единоличного исполнительного органа или входило в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;
 • не находится в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем хозяйственного общества.
 • подлинность, достоверность и соответствие действительности всех сведений, изложенных в заявлении, а также сведений, содержащихся в документах и материалах, прилагаемых к настоящему заявлению.

Вышеуказанные сведения являются подлинными, достоверными и соответствуют действительности.

Указание должности руководителя юридического лица и его подпись, заверенная основной печатью либо электронной цифровой подписью юридического лица, либо

ФИО, адрес и паспортные данные физического лица, заверенные его письменной или электронной подписью.

Примечание:

1В отношении кандидатур, не являющихся гражданами Республики Узбекистан, инициатор дополнительно сообщает об известных ему ограничениях в отношении кандидатур, могущих повлечь отказ в выдаче разрешительного документа для трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.

«Jizzax HETK» АЖнинг

« __ »_______ 2016 йилдаги

№____-сонли буйруғига илова №2

«Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» АЖнинг Техник директор, Молия-иқтисод масалалари ва энергосотиш бўйича директор, Лойиҳаларни амалга ошириш ва инвестиция бўйича директор, Умумий масалалар бўйича директор- лавозимлариганомзодлар танлови бўйича комиссияси таркиби

Комиссия раиси: Б.Х.Ибрагимов Жамият бош директори
Комиссия аъзолари: А.М.Қиличев Ходимларнибошқариш бўлими бошлиғи
З.Р.Сулейманова
А.У.Ахмедов
К.М.Урунов Бош ҳисобчи
Ф.Х.Бўстонов Ҳуқуқшунослик хизмати бошлиғи
У.С.Музаффарова Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар сектори бошлиғи

Изоҳ: Комиссия таркибидаги ходимларнинг лавозими ўзгарганда, комиссия таркибидаги бўшаган ушбу лавозимга тайинланган ходим мос равишда комиссия аъзоси ҳисобланади.

«Jizzax HETK» АЖнинг

« __ »_______ 2016 йилдаги

№____-сонли буйруғига

илова №2

«Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» АЖнинг Техник директор, Молия-иқтисод масалалари ва энергосотиш бўйича директор, Лойиҳаларни амалга ошириш ва инвестиция бўйича директор, Умумий масалалар бўйича директор- лавозимлариганомзодлар танлови бўйича комиссияси таркиби

Комиссия раиси: Б.Х.Ибрагимов Жамият бош директори
Комиссия аъзолари: Ў.И.Хошимов Ходимларнибошқариш бўлими бошлиғи
З.Р.Сулейманова
А.У.Ахмедов
К.М.Урунов Бош ҳисобчи
Ф.Х.Бўстонов Ҳуқуқшунослик хизмати бошлиғи
У.С.Музаффарова Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар сектори бошлиғи

Изоҳ: Комиссия таркибидаги ходимларнинг лавозими ўзгарганда, комиссия таркибидаги бўшаган ушбу лавозимга тайинланган ходим мос равишда комиссия аъзоси ҳисобланади.

10.07.2017

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

   1642    
   

События

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Общая статистика
 • Всего эмитентов
  622
 • Эмитенты, раскрывшие информацию
  725
 • Всего раскрытой информации
  38989
 • Существенные факты
  28738
 • Проспекты эмиссий
  159
 • Ежеквартальные отчёты
  7871
 • Годовые отчёты
  2221
 • Уставы
  1263