71 203-00-50
DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BOARD OF THE ISSUER
Дата раскрытия: 01.07.2022   
Дата опубликования модератором*: 01.07.2022   
1.

NAME OF THE ISSUER

Full: "Qizilqumsement" aksiyadorlik jamiyati
Short: "Qizilqumsement "AJ
Name of stock exchange ticker: QZSM
2.

CONTACT DETAILS

Location: Навоийская область, г. Навои, ул. Навои-3
Postal address: Навоийская область, г. Навои, ул. Навои-3
E-mail address: info@qizilqumsement.uz
Official Website: www.qizilqumsement.uz
3.

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact: 6
Name of essential fact: Decisions taken by the supreme management board of the issuer
Type of general meeting: годовое
The date of the general meeting: 28.06.2022
Date of the report of the General Meeting: 01.07.2022
Venue of the General Meeting: г.Навоий АО "Qizilqumsement"
Quorum of the general meeting: 86.97
Questions put to the vote Voting results
for againts abstentions
% Quantity (Units) % Quantity (Units) % Quantity (Units)
1 Саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш 100.0 389,187,000 0 0 0 0
2 Кузатув кенгашининг 2021 йил натижалари ва жамиятни ривожлантиришга стратегиясига эришиш бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш 100.0 389,187,000 0 0 0 0
3 Бош директорнинг 2021 йил ва жамиятни ривожлантиришга стратегиясига эришиш бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш 100.0 389,187,000 0 0 0 0
4 Бош директор биринчи ўринбосарининг маҳаллийлаштириш дастурини бажарилиши, импорт шартномаларини амалга оширилиши ва уларнинг мақсадга мувофиқлиги, ҳамда амалга оширилган харидлар тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш 100.0 389,187,000 0 0 0 0
5 Ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш 100.0 389,187,000 0 0 0 0
6 Тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш 100.0 389,187,000 0 0 0 0
7 2021 йил бухгалтерия балансини тасдиқлаш 100.0 389,187,000 0 0 0 0
8 Уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш 100.0 389,187,000 0 0 0 0
9 2022 йилга мўлжалланган Бизнес-режани ва харажатлар сметасини тасдиқлаш 100.0 389,187,000 0 0 0 0
10 Бош директор билан меҳнат шартномаси муддатини узайтириш 100.0 389,187,000 0 0 0 0
11 2022 йилга ташқи аудиторлик ташкилотини сайлаш ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдорини белгилаш 100.0 389,187,000 0 0 0 0
12 Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари тўғрисида 100.0 389,187,000 0 0 0 0
13 Кузатув кенгаши қарорларини тасдиқлаш 100.0 389,187,000 0 0 0 0
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1 Саноқ комиссияси 3 нафардан иборат бўлиб қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1) Ахмедов А.И. - Саноқ комиссиясининг раиси 2) Сафаров А.Ш. - Саноқ комиссиясининг аъзоси 3) Адигамова А.П.. - Саноқ комиссиясининг аъзоси-
2 Кузатув кенгашнинг 2021 йил натижалари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш буйича ҳисоботи тасдиқлансин ва кузатув кенгаши фаолияти қониқарли деб баҳолансин
3 Ижроия органининг 2021 йил натижалари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш буйича ҳисоботи тасдиқлансин ва ижроия органи фаолияти қониқарли деб баҳолансин
4 Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масалалари бўйича Бош директорнинг биринчи ўринбосари ҳисоботи қониқарли деб баҳолансин
5 2021 йил натижалари бўйича ташқи аудитор “NAZORAT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотини хулосаси қабул қилинсин
6 2021 йил натижалари бўйича Тафтиш комиссияси хулосаси қабул қилинсин.
7 Мазкур йиғилиш қарорига асосан жамиятнинг 2021 йил баланси тасдиқлансин
8 Мазкур йиғилиш қарорига асосан ўтган йилларда акциядорлар томонидан олинмаган, муддати ўтган жами 567,1 млн.сўмлик дивидендлар (28.06.2022 йил ҳолатидаги) жамият тасарруфига ўтказилсин
9 2022 йилга мўлжалланган Бизнес-режа ва смета харажатлари тасдиқлансин ва уларнинг асосий кўрсаткичлари қуйидагича белгилансин: цемент ишлаб чиқариш 3 490,0 млн.тонна, шифер 1 800,0 минг дона, қурилиш охаги 60,0 минг тонна, темир бетон маҳсулотлари 78,0 минг кв.м., солиштирма нархларда товар маҳсулоти ишлаб чиқариш 1 625,9 млрд.сўм, ҳақиқий нархларда товар маҳсулоти ишлаб чиқариш 1 819,6 млрд.сўм, соф фойда 157,451 млрд.сўм миқдорида тасдиқлансин
10 Жамият Бош директори Умирзаков Бахтиёр Нуритдинович билан меҳнат шартномаси муддати 2022 йил якунларига бағишланган жамият акциядорлари умумий йиғилишига қадар узайтирилсин
11 «Давлат харидлари» тугрисидаги 22.04.2021 йилдаги Узбекистон Республикаси 684 сонли конуни талабларига асосан, давлат харидлар махсус электрон порталига эълон берилган булиб, 2022 йил хужалик-молиявий фаолиятини аудиторлик текширувини утказиш учун 115,0 млн.сум (энг куп микдори) кийматидаги бошлангич нарх билан танлов эълон килинган (№22120012112779) булиб, мазкур танлов голиби билан шартнома тузилсин
12 Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижалари тасдиқлансин
13 Кузатув кенгаши томонидан ўтказилган 09.07.2021 йил №121 сонли, 15.07.2021 йил №122 сонли, 10.08.2021 йил №123 сонли, 14.08.2021 йил №124 сонли, 27.08.2021 йил №125 сонли, 24.09.2021 йил №126 сонли, 12.11.2021 йил №127 сонли, 21.12.2021 йил №128 сонли, 21.12.2021 йил №129 сонли, 30.12.2021 йил №130 сонли, 07.02.2022 йил №131сонли, 19.04.2022 йил №132 сонли сонли ва 02.06.2022 йил №133 сонли баённомалари қарорлари тасдиқлансин
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
Full name Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, в котором предусмотрена выплата
1 Мақсумов Нодир Эргашевич Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 13,994,505,49 за 2-квартал 2022 год Положения о вознаграждения
2 Қаххоров Азизжон Ахрор ўғли Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 6,230,769,23 за 2-квартал 2022 год Положения о вознаграждения
3 Ахмедов Ботир Илхомович Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 7,763,736,26 за 2-квартал 2022 год Положения о вознаграждения
4 Ханов Нодирхон Масудович Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 13,994,505,49 за 2-квартал 2022 год Положения о вознаграждения
5 Софаров Шухрат Ўралович Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 13,994,505,49 за 2-квартал 2022 год Положения о вознаграждения
6 Тўхтасинов Ўткир Толибжон ўғли Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 13,994,505,49 за 2-квартал 2022 год Положения о вознаграждения
7 Жумаев Шерзод Абдувохидович Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 13,994,505,49 за 2-квартал 2022 год Положения о вознаграждения
8 Насиров Қахрамонжон Жумабаевич Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 13,994,505,49 за 2-квартал 2022 год Положения о вознаграждения
9 Абдурахимов Муратжон Камилджонович Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 13,994,505,49 за 2-квартал 2022 год Положения о вознаграждения
10 Бекчанов Алишер Илхамбаевич Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 13,994,505,49 за 2-квартал 2022 год Положения о вознаграждения
The list of members of the Supervisory Board.
Information about the candidates Quantity (Units)
Full name job place their shares
Quantity (Units) type
1 Умирзаков Бахтиёр Нуритдинович АО "Қизилқумцемент" 0 389,187,000
Name of the head of the Executive Body: Умирзаков Бахтиёр Нуриддинович
Full name of Chief Accountant: Сайдуллаев Хасан Кузиевич
Full name of authorized person who posted the information on the website: Ахмедов Ахтам Икромович
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   210    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
 • Total issuers
  622
 • Issuers disclosed information
  725
 • Total disclosures
  38989
 • Essential facts
  28738
 • Prospectuses
  159
 • Quarterly reports
  7871
 • Annual reports
  2221
 • Charters
  1263