71 203-00-50
DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BOARD OF THE ISSUER
Дата раскрытия: 01.07.2022   
Дата опубликования модератором*: 01.07.2022   
1.

NAME OF THE ISSUER

Full: "Farg'ona Dori-Darmon" aksiyadorlik jamiyati
Short: "Farg'ona Dori-Darmon" AJ
Name of stock exchange ticker: FRDD
2.

CONTACT DETAILS

Location: Ферганская область, г. Фергана, Аль-Фаргоний, 50
Postal address: Ферганская область, г. Фергана, Аль-Фаргоний, 50
E-mail address: info@ferdoridarmon.uz
Official Website: www.ferdoridarmon.uz
3.

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact: 6
Name of essential fact: Decisions taken by the supreme management board of the issuer
Type of general meeting: годовое
The date of the general meeting: 23.06.2022
Date of the report of the General Meeting: 30.06.2022
Venue of the General Meeting: Қўқон шахар, Турон кўчаси , 76- уй
Quorum of the general meeting: 61.94
Questions put to the vote Voting results
for againts abstentions
% Quantity (Units) % Quantity (Units) % Quantity (Units)
1 Умумий йиғилиши Регламентини хамда саноқ комиссияси аъзолари сони ва таркибини тасдиқлаш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
2 Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилда амалга оширган ишлари бўйича ҳисоботларини тасдиқлаш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
3 Жамият кузатув кенгашининг 15.12.2021 йилдаги қарорини тасдиқлаш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
4 Жамият Бошқарув раисининг 2021 йил якуни бўйича жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар, жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режа бажарилиши тўғрисида хисоботини тасдиқлаш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
5 2021 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари ҳисоб- варағини тасдиқлаш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
6 2021 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг хулосасини тасдиқлаш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
7 2021 йил учун молия-хўжалик фаолияти текшируви натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
8 2021 йил молиявий – хўжалик фаолияти якунлари бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш, дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли, тартиби ва муддатларини белгилаш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
9 Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
10 Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
11 Жамият 2022 молиявий йилда мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
12 Жамиятнинг 2022 йил учун тузилган бизнес режасини тасдиқлаш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
13 Жамият бошқарув раиси билан тузилган билан мехнат шартномасини узайтириш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
14 Жамият ижро органи аъзоларини қайта сайлаш 34.74 375,530 0 0 65.26 705,507
15 Жамият аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
16 Жамиятда 2021 йил якуни бўйича корпоратив бошкарув тизимини мустакил бахоланиши натижаларини маъқуллаш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
17 Жамият уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги таҳририни тасдиқлаш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
18 Жамият ички низомларига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги таҳририни тасдиқлаш 100.0 1,081,037 0 0 0 0
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1 Умумий йиғилиш регламенти хамда саноқ комиссияси раиси ва аъзолигига тавсия қилинган номзодлар бир овоздан тасдиқлансин
2 Жамият Кузатув кенгашининг 2021-йилда амалга оширган ишлари бўйича хисоботлари тасдиқлансин
3 “Фарғона Дори-Дармон” АЖ нинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти юзасидан мажбурий аудиторлик текширувига “HIMOYA FAIR” МЧЖ ва унга тўланадиган хақнинг юқори миқдори миллий стандартлар бўйича -15,0 млн. сўм МХХС бўйича 15,0 млн.сўм этиб белгилаш маъқуллааш бўйича қарори тасдиқлансин
4 Жамият бошқарув раисининг 2021-йил якуни бўйича жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар, жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес режа бажарилиши тўғрисида хисоботи тасдиқлансин
5 Жамият 2021-йил якуни бўйича жамият бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари хисоб-варағи иловага мувофиқ тасдиқлансин
6 2021-йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори «HIMOYA- FAIR» МЧЖ нинг хулосаси тасдиқлансин
7 2021-йил учун молия-хўжалик фаолияти текшируви натижалари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин
8 Жамият 2021-йил якуни буйича олинган соф фойда - 1.078.364.000 сўм қуйидагича тақсимлансин: - Захира фондига 5% – 53.918.200 сўм - Дивиденд тўлаш учун 25 % – 269.591.000 сўм Ҳар бир оддий акциялар учун дивиденд миқдори 152 сўм, ҳар бир имтиёзли акциялар бўйича 300 сўмдан. Жамият томонидан оддий акциялар бўйича ҳисобланган дивидендларни тўлаш акциядорларнинг дивидендларни олишга бўлган тенг ҳуқуқларига риоя этилган ҳолда амалга оширилсин. Ҳисобланган дивидендлар акциядорнинг талабига кўра, ҳар бир акциядор тақдим этган шахсий ҳисоб рақамига пул ўтказиш йули билан олтмиш кун мобайнида тўланиб берилсин. - Кейинчалик капиталлаштирув учун жамият ривожига 70% - 754.854.800 сўм миқдорида ажратилсин
9 Жамият Кузатув кенгаши таркибига қуйидаги аъзолар сайлансин: 1) Акилханов Олимжон Бакирханович 2) Шокиров Юнус Юсубжанович 3) Жалилов Зохиджон Гуломович 4) Камилов Абдугани Абдунабиевич 5) Комилов Иброхимжон 6) Жураев Сардор Рустамович 7) Убайдуллаев Баходир Шухратович
10 10. Тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги аъзолар сайлансин: 1) Қўчқаров Дилмурод Алижон ўғли 2) Мадрахимов Сойибжон 3) Хасанов Аъзам Аминович
11 2022-йил молиявий йилда мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун “HIMOYA- FAIR” МЧЖ аудиторлик ташкилот тишкилоти билан шартнома тузилсин хамда унинг хизматларига тўланадиган энг кўп хақ миқдори чегараси миллий стандартга кўра 18 000 000 сўм, халқаро стандартга кўра 15 000 000 сўм белгилансин
12 Жамиятнинг 2022 йил учун тузилган бизнес режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин
13 «Фарғона Дори-Дармон» АЖ бошқарув раиси лавозимига М.А.Турсунов қайта сайлансин хамда у билан тузилган меҳнат шартномаси уч йил муддатга узайтирилсин
14 Жамият ижро органи аъзоларини сайлаш бўйича айрим аъзолар етарлича овоз олмаганлиги сабабли, уларни сайлаш кузатув кенгашининг 2022 йил 2-чорак якунлари бўйича ўтказиладиган мажлисда кўриб чиқиб, шу мажлисда сайлаш белгилансин
15 2021-йилда жамият аффилланган шахслари билан тузилган битимларни маъқуллаш, шунингдек аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллансин
16 2021-йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини мустақил бахоланиши юзасидан қимматли қоғозлар бозорида профессионал фаолият олиб борувчи “Ишонч ЛТД” МЧЖ нинг хулосаси маъқуллансин
17 Жамият Уставининг янги таҳрири иловага мувофиқ тасдиқлансин
18 Жамият “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги ва “Ижро органи тўғрисида”ги ички низомнинг янги таҳрири иловага мувофиқ тасдиқлансин
The list of members of the Supervisory Board.
Information about the candidates Quantity (Units)
Full name job place their shares
Quantity (Units) type
1 Акилханов Олимжон Бакирханович «Turkiston-Invest» АЖ 0 1,323,230
2 Шокиров Юнус Юсубжанович «Baraka» ИФ АЖ 0 1,315,430
3 Жалилов Зохиджон Гуломович «Меёр-Сифат Шифо» МЧЖ 44,700 простая 1,895,330
4 Жўраев Сардор Рустамович «Дори-Дармон» АК 0 3,012,590
5 Камилов Абдугани Абдунабиевич «Дори-Дармон» АК 0 2,946,372
6 Комилов Иброхимжон Нафакахур 200 простая 1,440,330
7 Убайдуллаев Баходир Шухратович OOO “DD General Insurance” 0 3,072,577
Text changes and (or) additions to the Charter Download
Name of the head of the Executive Body: Турсунов Мухаммадамин Абдувассиевич
Full name of Chief Accountant: Хамидова Муаттар Мухтаровна
Full name of authorized person who posted the information on the website: Тиллаев Темур
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   80    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
 • Total issuers
  622
 • Issuers disclosed information
  725
 • Total disclosures
  38989
 • Essential facts
  28738
 • Prospectuses
  159
 • Quarterly reports
  7871
 • Annual reports
  2221
 • Charters
  1263