Single portal of corporate information
DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BOARD OF THE ISSUER
Дата раскрытия: 14.04.2021   
Дата опубликования модератором*: 14.04.2021   
1.

NAME OF THE ISSUER

Full: "Sirg'ali dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati
Short: "Sirg'ali dehqon bozori" AJ
Name of stock exchange ticker: No
2.

CONTACT DETAILS

Location: г. Ташкент, Сергелийский район, Сергели-6
Postal address: г. Ташкент, Сергелийский район, Сергели-6
E-mail address: info@sirgali-bozori.uz
Official Website: www.sirgali-bozori.uz
3.

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact: 6
Name of essential fact: Decisions taken by the supreme management board of the issuer
Type of general meeting: годовое
The date of the general meeting: 05.04.2021
Date of the report of the General Meeting: 14.04.2021
Venue of the General Meeting: "Сергели дехкон бозори" АЖ
Quorum of the general meeting: 97.47
Questions put to the vote Voting results
for againts abstentions
% Quantity (Units) % Quantity (Units) % Quantity (Units)
1 Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш. 100.0 633,569 0 0 0 0
2 Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. 100.0 633,569 0 0 0 0
3 Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. 100.0 633,569 0 0 0 0
4 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. 100.0 633,569 0 0 0 0
5 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш. 100.0 633,569 0 0 0 0
6 . Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. 100.0 633,569 0 0 0 0
7 Жамиятнинг директориннг меҳнат шартномасини тухтатиш ҳақида. 100.0 633,569 0 0 0 0
8 Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. 100.0 633,569 0 0 0 0
9 . Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш 100.0 633,569 0 0 0 0
10 . Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. 100.0 633,569 0 0 0 0
11 Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш. 100.0 633,569 0 0 0 0
12 Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш. 100.0 633,569 0 0 0 0
13 Жамият ҳудудида қурилиш ишларини олиб бориш ҳақида 98.42 623,569 0 0 1.58 10,000
14 Жамият Устав капиталини камайтириш. 100.0 633,569 0 0 0 0
15 Жамиятнинг аффилланган шахси билан тузиладиган битимни маъқуллаш. 100.0 633,569 0 0 0 0
16 Жамиятнинг акция чиқарилуви тўғрисидаги қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда ўз¬гартиришлар матнини тасдиқлаш. 100.0 633,569 0 0 0 0
17 Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш. 100.0 633,569 0 0 0 0
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1 «Сергели деҳқон бозори» акциядорлик жамияти ижроия органи ҳамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (Ёқлаган 633 569 та овоз -100 %, қарши0 та овоз – 0. %, бетараф%)
2 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “OSIYО- AUDIT” MCHJ аудиторлик ташкилотининг 2021 йил 19 февралдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин.(Ёқлаган 633 569 та овоз -100 %, қарши 0 та овоз – 0. %, бетараф%)
3 Жамият Тафтиш комиссиясининг 2020 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин.(Ёқлаган 633 569 та овоз -100 %, қарши 0 та овоз – 0. %, бетараф%)
4 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин.(Ёқлаган 633 569 та овоз -100 %, қарши 0 та овоз – 0. %, бетараф%)
5 Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисобварағи тасдиклансин. Ёқлаган 633 569 та овоз 100 %, қарши 0 – 0%, бетараф0 – 0 %). 5.1.Жамиятнинг2020 йил молиявий-хужалик якунлари бўйича 549590.9 минг сўм олинган соф фойдани: жамият баланисининг 450 сатр кодида курсатилган -1 919 858.1 минг сўм зарарни қоплаш учун йуналтирилсин.(Ёқлаган 633 569 та овоз 100 %, қарши 0 – 0%, бетараф0 – 0 %).
6 Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ, кейинчалик Кузатув кенгаши томонидан ўзгартириш киритиш шарти билан, тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин.(Ёқлаган 633569 та овоз -100 % , қарши 0 – 0%, бетараф 0 та овоз – 0 %)
7 Жамияти директори Исмоилов Бекжонга нисбатан тергов харакатлари олиб борилаётган ва анча вақтдан бери ишга келмаятганлиги сабабли, у билан тузилган меҳнат шартномани узайтириш имкони йўқлигидан келиб чиқиб, жамият директори Исмоилов Бекжоннинг меҳнат шартномаси тухтатилсин. (Ёқлаган 633 569 та овоз -100 %, қарши0 та овоз – 0. %, бетараф%)
8 Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: Акбарходжаев Лазизхон Турапович “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бош директори ўринбосари ТошхўжаевЖавдатхўжаМахамадхўжаевич “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бош директори ўринбосари Талипджанов Нодир Вахидович “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бўлим бошлиғи КаримовСардорЮлдашбаевич “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бўлим бошлиғи Парманов Надыр Чинасович акциядор
9 Тафтиш комиссиясига Ибрагимова Гулчехра, Ким Олег ва Мирасулов Абдухамид сайлансин. (Ёқлаган 633569 та овоз 100%, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).
10 Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши хамда ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. (Ёқлаган 633 569 та овоз -100 %, қарши 0 та овоз – 0. %, бетараф%)
11 Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин(Ёқлаган 633 569 та овоз 100%, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).
12 Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “OSIYO-AUDIT” MCHJ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 4.000.0 минг сўмгача этиб белгилансин.(Ёқлаган – 633569 та овоз 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).
13 Жамият томонидан Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ва қарорларга ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 майдаги 370-сонли қарорига асосан рухсатнома олиб қурилиш ва реконструкция ишларни амалга ошириш жамият ижро органига юклатилсин.(Ёқлаган – 62359 та овоз 98.42 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 10000 – 1.58 %).
14 Жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилишга доир ҳужжатлар охирига етмаганлиги, шу сабабли, жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилиб, устав фондни камайтириш ваколати жамият Кузатув кенгашига берилсин.(Ёқлаган – 633569 та овоз 10 %, Қарши 0 та овоз – 0. %, Бетараф 0 – 0 %).
15 Жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилишга доир ҳужжатлар охирига етмаганлиги, шу сабабли, жамиятнинг акция чиқарилуви тўғрисидаги қарорига ва эмиссия рисоласига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда ўзгартиришлар матнини тасдиқлаш ваколати жамият Кузатув кенгашига берилсин. (Ёқлаган – 633569 та овоз 100 %, Қарши 0 та овоз – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).
16 Жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилишга доир ҳужжатлар охирига етмаганлиги сабабли жамиятнинг афилланган шахси билан битим тузиш масаласи ваколати жамият Кузатув кенгашига берилсин. (Ёқлаган – 633569 та овоз 100 %, Қарши 0 та овоз – 0 %, Бетараф 0 – 0 %).
17 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 20.03.2019 йилдаги ЎРҚ 531-сонли қонунига мувофиқ “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга ўзгартиришлар киритилганлиги инобатга олиб жамият устави янги тахрирда тасдиқлансин Жамиятнинг шахобчаларини Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКга берилиши ҳисобига жамиятдаги давлат улиши яъни ҳокимият улуши камайтириш лозим эди. Лекин жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилишга доир ҳужжатлар охирига етмаганлиги учун яъни акцияларни бекор қилиш ҳужжатлари охирига етгазилгандан кейин жамиятнинг янги тахриридага уставига ўзгартиришлар ва қўшимча киритишни тасдиқлаш ваколатини жамия Кузатув кенгашига берилсин. (Ёқлаган 633 569 та овоз -100 %, қарши 0 та овоз – 0. %, бетараф%)
The list of members of the Supervisory Board.
Information about the candidates Quantity (Units)
Full name job place their shares
Quantity (Units) type
1 Акбарходжаев Лазизхон Турапович “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бош директори ўринбосари“Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бош директори ўринбосари 0 0
2 ТошхўжаевЖавдатхўжаМахамадхўжаевич “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бош директори ўринбосари 0 0
3 Талипджанов Нодир Вахидович “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг булим бошлиги 0 0
4 КаримовСардорЮлдашбаевич “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бўлим бошлиғи 0 0
5 Парманов Надыр Чинасович акциядор 44 простая 46
Name of the head of the Executive Body: Сандиев Зафар
Full name of Chief Accountant: Тимофеева Ания
Full name of authorized person who posted the information on the website: Кучаров Элмурод Бободавлатович
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   63    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
 • Total issuers
  622
 • Issuers disclosed information
  725
 • Total disclosures
  38989
 • Essential facts
  28738
 • Prospectuses
  159
 • Quarterly reports
  7871
 • Annual reports
  2221
 • Charters
  1263