Information on Single Portal of Corporate Information is available via tel: (99871) 203-01-15 (141, 666)
DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BOARD OF THE ISSUER
Дата раскрытия: 11.10.2020   
Дата опубликования модератором*: 12.10.2020   
1.

NAME OF THE ISSUER

Full: "O'zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati
Short: "O'zparavtotrans" AJ
Name of stock exchange ticker: UPAT
2.

CONTACT DETAILS

Location: Бухарская область, г. Караулбазар, г.Караулбазар,Каршинское шоссе
Postal address: Бухарская область, г. Караулбазар, г.Караулбазар,Каршинское шоссе
E-mail address: uzparavtotrans@mail.ru
Official Website: www.uzpat.uz
3.

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact: 6
Name of essential fact: Decisions taken by the supreme management board of the issuer
Type of general meeting: годовое
The date of the general meeting: 30.09.2020
Date of the report of the General Meeting: 10.10.2020
Venue of the General Meeting: Бухоро вилояти, Кароулбозор тумана, Карши шоссеси
Quorum of the general meeting: 81.25
Questions put to the vote Voting results
for againts abstentions
% Quantity (Units) % Quantity (Units) % Quantity (Units)
1 Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин. 99.46 317,826 0 0 0.54 1,719
2 Саноқ комиссияси сони ва шахсий таркиби тасдиқлансин. 99.46 317,826 0 0 0.54 1,719
3 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин. 99.46 317,826 0 0 0.54 1,719
4 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижро органини 2019 йил якунлари буйича Бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин. 99.46 317,826 0 0 0.54 1,719
5.1. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: Ташқи аудиторни Бухгалтерия хисобини миллий стандарти, молия хисоб халкаро стандарти ва халкаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказилган аудит хулосалари маълумот учун кабул килинсин. 99.46 317,826 0 0 0.54 1,719
5.2. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: Ташки аудиторни самарадорлик мухим курсатгичлари (СМК), самарадорлик йигинди курсаткичларари (СЙК) ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича хисоботи маълумот учун кабул килинсин. 99.46 317,826 0 0 0.54 1,719
5.3. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: Жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосаси маълумот учун кабул килинсин. 99.46 317,826 0 0 0.54 1,719
5.4. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: Жамиятнинг йиллик хисоботи тасдиқлансин. 99.46 317,826 0 0 0.54 1,719
6.1. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича 2089816 минг сумлик соф фойдаси куйидагича таксимлансин: • Соф фойданинг 25 фоизини ёки 522 474,37 минг сўмини дивиденд тўловларига, бунда, бир дона номинал қиймати 5 000 сўм бўлган оддий ваимтиёзли акцияларга 1316 сўмдан (даромад солиғи чегириб ташлангандан сўнг 1 250,20 сўмдан) дивиденд хисобланади ва тўлови амалга оширилади; • Соф фойданинг 25 фоизини ёки 522 474,37 минг сўмини жамият ходимларига йил якуни буйича рагбатлантириш тулаш учун йўналтилади; • Соф фойданинг қолган 50 фоизини ёки 1 044 867,26 минг сўмини кейинчалик капитализация (жамият устав капиталини ошириш) қилиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш. Дивиденд туловлари нактсиз шаклда, акциядорларни ёки уларнинг конун асосида вакиллари аризаларига асосан тулаб берилсин. Дивиденд тулови 30 сентябрдан 30 октябргача булган муддатда амалга оширилсин. 18.64 59,553 80.83 258,273 0.54 1,719
6.2. 6.2. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича 2089816 минг сумлик соф фойдаси куйидагича таксимлансин: • Соф фойданинг 50 фоизини ёки 1 044 867,26 минг сўмини дивиденд тўловларига, бунда, бир дона номинал қиймати 5 000 сўм бўлган оддий ва имтиёзли акцияларга 2631,90 сўмдан (даромад солиғи чегириб ташлангандан сўнг 2 500,30 сўмдан) дивиденд хисобланади ва тўлови амалга оширилади; • Соф фойданинг 25 фоизини ёки 522 474,37 минг сўмини жамият ходимларига йил якуни буйича рагбатлантириш тулаш учун йўналтилади; • Соф фойданинг қолган 25 фоизини ёки 522 474,37 минг сўмини кейинчалик капитализация (жамият устав капиталини ошириш) қилиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш. Дивиденд туловлари нактсиз шаклда, акциядорларни ёки уларнинг конун асосида вакиллари аризаларига асосан тулаб берилсин. Дивиденд тулови 30 сентябрдан 30 октябргача булган муддатда амалга оширилсин. 8.92 258,576 18.64 59,553 0.44 1,416
7 Жамиятнинг 2019 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув тизимини бахолаш бўйича мустакил ташкилотини хулосаси маълумот учун кабул килинсин. 99.56 318,129 0 0 0.44 1,416
8.1. Кузатув кенгаши таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: 1. Умедов Хикматилло Собирович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси булими бошлиги уринбосари); 12.0 345,655 0 0 0 0
8.2. Тухтаев Равшан Рамазонович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси етакчи мутахассиси); 12.0 345,655 0 0 0 0
8.3. Гайбулллаев Аслиддин Фазлидинович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бош мутахассиси); 12.0 345,655 0 0 0 0
8.4. Халимов Алишер Журакулович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бош мутахассиси); 12.0 345,655 0 0 0 0
8.5. Иргашев Рустам Курбонович (“ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг вакили); 18.8 539,259 0 0 0 0
8.6. Гафиятуллин Артур Адгамович («Leman Capital» МЧЖ вакили); 8.3 238,506 0 0 0 0
8.7. Гафиятуллина Элина Хайдаровна («Leman Capital » МЧЖ вакили); 8.3 238,506 0 0 0 0
8.8. Ахмедов Жамшид Рустамович («Leman Capital» МЧЖ вакили); 8.3 238,506 0 0 0 0
8.9. Муродов Камоллидин Нуриддинович («Leman Capital» МЧЖ вакили. 8.3 238,506 0 0 0 0
9.1. Жамият тафтиш комиссияси таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: Тураев Нодиржон Койирович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси булими бошлиги); 99.5 317,982 0 0 0.5 1,563
9.2. Жамият тафтиш комиссияси таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: Халимов Алишер Журакулович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бош мутахассиси). 0.6 1,719 98.9 316,263 0.5 1,563
10.1. “Ўзпаравтотранс” АЖ бошкарув раисининг молия буйича уринбосари лавозимига куйидаги номзод танлов асосида сайлансин: Дустов Жавхар Равшанович; 0 0 0 0 0
10.2. Сафаров Хакберди Рашид угли; 100.0 319,655 0 0 0 0
10.3. Юлдошев Исроил Юсупович. 0 0 0 0 0
11. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижроия органи аъзолари 2020-2021 йилларда туланадиган рагбатлантириш ва компенсацияни энг юкори микдорини тасдиклансин. 99.5 318,012 0 0 0.05 147
12.1. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2020 йил молиявий хужалик фаолияти якунлари якуни буйича БХМС, MXXC ва XAC мувофик текшириш хамда CMK, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг хисобланган микдорини текшириш утказиш буйича ташки аудиторини этиб тасдиклансин: “AUDIT-HISOB MARKAZI” МЧЖ хизмат хаки микдори – 19 млн.сум; 99.95 319,398 0 0 0.05 147
12.2. “SAMIMIY-AUDIT” МЧЖ хизмат хаки микдори – 23 млн.сум; 0 99.95 319,398 0.05 147
12.3. “XB Finans Konsulting” МЧЖ хизмат хаки микдори – 26,5 млн.сум; 0 99.95 319,398 0.05 147
12.4. “Баланс информ аудит” МЧЖ – хизмат хаки микдори - 23 млн.сум. 0 99.95 319,398 0.05 147
13. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг Устави янги тахрирда тасдиклансин. 99.5 318,012 0 0 0.5 1,533
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1 Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.
2 Саноқ комиссияси сони ва шахсий таркиби тасдиқлансин.
3 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин.
4 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижро органини 2019 йил якунлари буйича Бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин.
5 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: Ташқи аудиторни Бухгалтерия хисобини миллий стандарти, молия хисоб халкаро стандарти ва халкаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказилган аудит хулосалари маълумот учун кабул килинсин; Ташки аудиторни самарадорлик мухим курсатгичлари (СМК), самарадорлик йигинди курсаткичларари (СЙК) ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича хисоботи маълумот учун кабул килинсин; Жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосаси маълумот учун кабул килинсин; Жамиятнинг йиллик хисоботи тасдиқлансин.
6. 6.2. “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича 2089816 минг сумлик соф фойдаси куйидагича таксимлансин: • Соф фойданинг 50 фоизини ёки 1 044 867,26 минг сўмини дивиденд тўловларига, бунда, бир дона номинал қиймати 5 000 сўм бўлган оддий ва имтиёзли акцияларга 2631,90 сўмдан (даромад солиғи чегириб ташлангандан сўнг 2 500,30 сўмдан) дивиденд хисобланади ва тўлови амалга оширилади; • Соф фойданинг 25 фоизини ёки 522 474,37 минг сўмини жамият ходимларига йил якуни буйича рагбатлантириш тулаш учун йўналтилади; • Соф фойданинг қолган 25 фоизини ёки 522 474,37 минг сўмини кейинчалик капитализация (жамият устав капиталини ошириш) қилиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш. Дивиденд туловлари нактсиз шаклда, акциядорларни ёки уларнинг конун асосида вакиллари аризаларига асосан тулаб берилсин. Дивиденд тулови 30 сентябрдан 30 октябргача булган муддатда амалга оширилсин.
7 Жамиятнинг 2019 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув тизимини бахолаш бўйича мустакил ташкилотини хулосаси маълумот учун кабул килинсин.
8 Кузатув кенгаши таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: 1. Умедов Хикматилло Собирович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси булими бошлиги уринбосари); 2. Тухтаев Равшан Рамазонович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси етакчи мутахассиси); 3.Гайбулллаев Аслиддин Фазлидинович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бош мутахассиси); 4.Халимов Алишер Журакулович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бош мутахассиси); 5. Иргашев Рустам Курбонович (“ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг вакили); 6. Гафиятуллин Артур Адгамович («Leman Capital» МЧЖ вакили); 7. Гафиятуллина Элина Хайдаровна («Leman Capital » МЧЖ вакили); 8. Ахмедов Жамшид Рустамович («Leman Capital» МЧЖ вакили); 9. Муродов Камоллидин Нуриддинович («Leman Capital» МЧЖ вакили).
9 Жамият тафтиш комиссияси таркибига Тураев Нодиржон Койирович (Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси булими бошлиги) сайлансин.
10 “Ўзпаравтотранс” АЖ бошкарув раисининг молия буйича уринбосари лавозимига танлов асосида Сафаров Хакберди Рашид угли сайлансин.
11 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижроия органи аъзолари 2020-2021 йилларда туланадиган рагбатлантириш ва компенсацияни энг юкори микдорини тасдиклансин.
12 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2020 йил молиявий хужалик фаолияти якунлари якуни буйича БХМС, MXXC ва XAC мувофик текшириш хамда CMK, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг хисобланган микдорини текшириш утказиш буйича ташки аудитори этиб “AUDIT-HISOB MARKAZI” МЧЖ хизмат хаки 19 млн.сум микдорда тасдиклансин.
13 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг Устави янги тахрирда тасдиклансин.
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
Full name Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, в котором предусмотрена выплата
1 Мукаррамов Соиб Хабибович Бошкарув раиси рагбатлантириш 36,650,000 2019 "Ижроия органи тугрисидаги" Низом ва мехнат шартномаси
2 Сафаров Хакберди Рашид угли Бош хисобчи рагбатлантириш 29,320,000 2019 "Ижроия органи тугрисидаги" Низом ва мехнат шартномаси
3 Сидиков Ильес Бошкарув раисини биринчи уринбосари рагбатлантириш 30,236,250 2019 "Ижроия органи тугрисидаги" Низом ва мехнат шартномаси
4 Ахмедов Жамшид Рустамович Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13,380,000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
5 Гафиятуллин Артур Адгамович Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13,380,000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
6 Гафиятуллина Элина Хайдаровна Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13,380,000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
7 Иргашев Рустам Курбонович Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13,380,000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
8 Журакулов Шахзод Туракулович Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13,380,000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
9 Бозоров Голиб Абдурахмонович Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13,380,000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
10 Худойбердиев Шухрат Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13,380,000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
11 Буриев Суннатило Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13,380,000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
12 Туропов Бахтиер Эшонкулович Кузатув кенгаши аъзоси рагбатлантириш 13,380,000 2019 "Кузатув кенгаши тугрисидаги" низом ва Ациядорларнинг умумий йигилиши карори
The list of members of the Supervisory Board.
Information about the candidates Quantity (Units)
Full name job place their shares
Quantity (Units) type
1 Умедов Хикматилло Собирович Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси булими бошлиги уринбосари 0 0
2 Тухтаев Равшан Рамазонович Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси етакчи мутахассиси 0 0
3 Гайбулллаев Аслиддин Фазлидинович Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бош мутахассиси 0 0
4 Халимов Алишер Журакулович Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бош мутахассиси 0 0
5 Иргашев Рустам Курбонович (“ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг вакили 0 0
6 Гафиятуллин Артур Адгамович («Leman Capital» МЧЖ вакили 0 0
7 Гафиятуллина Элина Хайдаровна «Leman Capital » МЧЖ вакили 0 0
8 Ахмедов Жамшид Рустамович Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси бошлиги 0 0
9 Муродов Камоллидин Нуриддинович «Leman Capital » МЧЖ вакили) 0 0
10 Тураев Нодиржон Койирович Давлат активлари бошкармаси агентлиги Бухоро вилоят бошкармаси булими бошлиги 0 0
11 Сафаров Хакберди Рашид угли "Узпаравтотранс" АЖ бош хисобчи 0 0
Name of the head of the Executive Body: Мукаррамов Сойиб Хабибович
Full name of Chief Accountant: Сафаров Хакберди Рашидович
Full name of authorized person who posted the information on the website: Махмудов Ахмад
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   270    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
 • Total issuers
  622
 • Issuers disclosed information
  725
 • Total disclosures
  38989
 • Essential facts
  28738
 • Prospectuses
  159
 • Quarterly reports
  7871
 • Annual reports
  2221
 • Charters
  1263