+998 71 203-00-50        Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
PROSPECTUS
Дата раскрытия: 08.09.2022   
Дата опубликования модератором*: 08.09.2022   
1 NAME OF THE ISSUER:
Full "Humans Companies" aksiyadorlik jamiyati
Short: "Humans Companies" AJ
Name of stock exchange ticker: No
2 CORPORATE NEWS
Location: O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar, Yashnobod tumani, Maxtumquli ko'chasi, 26-uy
Postal address: O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar, Yashnobod tumani, Maxtumquli ko'chasi, 26-uy
E-mail address: No
Official Website: No
3Additional organization information
уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумагЎзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги
регистрационный номерQ0839-2
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг08.09.2022
основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)ОКЭД 63990 - Бошқа тоифаларга киритилмаган ўзга ахборот хизматлари фаолияти. Қўнғироқ маркази хизматларини тақдим этади (call-центр)
наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описаниеУшбу чиқарилиш облигациялар чиқарилишига таалуқли эмас; Жамият рейтингга эга эмас.
4Terms of issue and placement of securities in accordance with the decision to issue securities
тип акций выпускаАйирбошланадиган имтиёзли акциялар
количество акций выпуска50000
номинальная стоимость акции выпуска, сум1000
общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум50000000
права, предоставляемые каждой акцией выпускаҲар бир айирбошланадиган имтиёзли акция акциядорга қуйидаги ҳуқуқларни беради:  - акциядорлар реестрига киритилиш;  - депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш;  - фойдани тақсимлашда дивидендларни устувор равишда олиш;  - эмитент тугатилган тақдирда унинг мулкини тақсимлашда акциядорга тегишли имтиёзли акцияларнинг тугатиш қиймати доирасида устувор иштирок этиш;  - эмитентнинг молиявий-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва ишончли ахборотни белгиланган тартибда олиш;  - олган дивидендини эркин тасарруф этиш;  - қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;  - ўзига етказилган зарарнинг ўрни қопланишини белгиланган тартибда талаб қилиш;  - ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмаларга ва бошқа нодавлат нотижорат ташкилотларига бирлашиш;  - қимматли қоғозларни, шу жумладан айирбошланадиган имтиёзли акцияларни олишда зарар кўриш, шу жумладан бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурта қилиш ҳуқуқига эга.  Айирбошланадиган имтиёзли акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар акциядорларнинг йиллик (навбатдан ташқари) умумий йиғилишида жамиятни қайта ташкил этиш ва тугатиш тўғрисидаги масалалар ҳал этилаётганда, шунингдек қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа масалаларни ҳал этишда овоз бериш ҳуқуқи билан иштирок этадилар. Эмитент активлари ва эмитент шўъба хўжалик жамиятларининг баҳолаш (бозор) қийматининг 90 фоизига (эмитент томонидан ярим йиллик ва молия йили якуни бўйича эълон қилинади) нисбатан қарз (эмитентнинг ва унинг шўъба хўжалик жамиятлари мажбуриятлари, айирбошланадиган имтиёзли акцияларни сотиб олиш бўйича мажбуриятлари билан бирга, бундан қисқа муддатли кредитор қарздорликлари ва аффилланган шахслардан қарзлари бўйича мажбуриятлари мустасно) миқдори ошган тақдирда айирбошланадиган имтиёзли акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар эмитентдан муддатидан олдин жойлаштириш нархида сотиб олишни талаб қилишга ҳақли. Акциядорнинг акцияларни қайтариб сотиб олиш бўйича талаби Эмитент томонидан активларнинг баҳолаш (бозор) қиймати ва қарз миқдори эълон қилинган кундан бошлаб 60 кун ичида эмитентга тақдим этилиши мумкин. Айирбошланадиган имтиёзли акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар айирбошланадиган имтиёзли акцияларни айирбошлаш муддати тугаганидан кейин 30 кун давомида эмитентдан айирбошланадиган имтиёзли акцияларни қайтариб сотиб олишни талаб қилишга ҳақли. Айирбошланадиган имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар ҳар бир айирбошланадиган имтиёзли акция учун йилига 250 000 (икки юз эллик минг) сўм миқдорида тўлаб берилади. Айирбошланадиган имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар йилига икки марта: ярим йиллик ва молиявий йил натижаларига бўйича тўлаб берилади. Имтиёзли акциялар бўйича тўланмаган ёки тўлиқ тўланмаган дивидендлар йиғилиб борилади ва кейинчалик тўлаб берилади. Бир дона айирбошланадиган имтиёзли акцияларнинг тугатиш қиймати 1 000 000 (бир миллион) сўмни ташкил этади.
способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещениеУшбу чиқарилишдаги айирбошланадиган имтиёзли акциялар очиқ обуна йўли билан чекланмаган шахслар орасида жойлаштирилади. Ушбу чиқарилишдаги айирбошланадиган имтиёзли акциялар ушбу чиқарилиш давлат рўйхатидан ўтказилгандан кейин 80 иш куни ичида жойлаштирилади.
дата начала размещения акцийушбу акциялар чиқарилиши ва эмиссия рисоласи давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги маълумот эълон қилинган кундан бошлаб 15 (ўн бешинчи) кун. Агар ушбу чиқарилишдаги айирбошланадиган имтиёзли акцияларни жойлаштириш санаси байрам ёки дам олиш кунига тўғри келса, жойлаштиришни бошланиш санаси кейинги биринчи иш кунига кўчирилади.
дата окончания размещения акцийушбу чиқарилишдаги энг охирги айирбошланадиган имтиёзли акция инвесторга жойлаштирилган кун, лекин ҳар қандай ҳолатда ушбу чиқарилиш давлат рўйхатидан ўтказилгандан кундан бошлаб 80 иш кунидан ортиқ бўлмаган муддатда.
порядок размещения акцииАйирбошланадиган имтиёзли акцияларни уюшган савдода жойлаштиришда олди-сотди битимлари қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчисининг савдо қоидаларига мувофиқ амалга оширилади. Ушбу чиқарилиш давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб 78 (етмиш саккиз) иш куни тугаши ҳолатига айирбошланадиган имтиёзли акцияларнинг кафолатли жойлаштириладиган қисмидан жойлаштирилмасдан қолган қолдиғи (эмиссия ҳажмининг 50 фоизи) андеррайтер томонидан Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликда ҳужжатларида белгиланган тартибда сотиб олинади. Ушбу чиқарилган имтиёзли акцияларни жамиятнинг оддий акцияларига айирбошлаш шартлари ва тартиби: Айирбошлаш муддати: айирбошланадиган имтиёзли акцияларни айирбошлаш ушбу чиқарилиш давлат рўйхатидан ўтказилган санадан бошлаб 36 (ўттиз олти) ой ўтганидан кейин амалга оширилади. Айирбошланадиган имтиёзли акциялар эгаси ёзилган ҳужжатсиз оддий акцияларга Жамият бошқарув органининг ушбу чиқарилишдаги айирбошланадиган имтиёзли акцияларни эмитентнинг оддий акцияларга айирбошлаш тўғрисидаги қарорига асосан акциялар сонига мутаносиб равишда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига ва Жамият Уставига мувофиқ амалга оширилади, яъни айирбошланадиган битта имтиёзли акция Жамиятнинг битта оддий акциясига айирбошланади. Ушбу чиқарилишдаги айирбошланадиган имтиёзли акцияларни Жамиятнинг оддий акцияларига айирбошлаш тўғрисидаги Жамият Бошқарув органининг қарори айирбошлаш муддати тугаган кундан бошлаб 30 (ўттиз) кундан кечиктирмасдан қабул қилинади. Акцияларни жойлаштириш Жамиятга акцияларни жойлаштириш бўйича хизмат кўрсатувчи (андеррайтер), қимматли қоғозлар бозори профессионал иштирокчиси - “Freedom Finance” МЧЖ ХК жалб этилган ҳолда амалга оширилади. Жамият ва "Freedom Finance" МЧЖ ХК (андеррайтер) ўртасида андеррайтинг хизматларини кўрсатиш бўйича тузилган шартномага мувофиқ, Андеррайтер ушбу чиқарилиш умумий ҳажмининг 50 фоизидан кам бўлмаган миқдорида айирбошланадиган имтиёзли акцияларни қисман кафолатланган жойлаштиришни таъминлаш мажбуриятини олади. Айирбошланадиган имтиёзли акцияларни қисман кафолатланган жойлаштириш муддати ушбу чиқарилиш давлат рўйхатидан ўтказилгандан кейин 78 (етмиш саккиз) иш кунини ташкил этади. Андеррайтер тўғрисидаги маълумотлар: Тўлиқ номи: Масъулияти чекланган жамият шаклидаги хорижий корхона “Freedom Finance”; Қисқартирилган номи: “Freedom Finance” МЧЖ ХК; Жойлашган манзили: 100084, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Юнусобод тумани, А.Темур шох кўчаси, 107 Б, Телефон – +998 (78) 147-75-55, e-mail: info@ffin.uz, вэб-сайт: www.ffin.uz; Ўзбекистон Республикаси қимматли қоғозлар бозорида инвестиция воситачиси сифатида профессионал фаолиятни амалга ошириш учун 22.10.2018 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази томонидан 1337-сонли лицензия чекланмаган муддатга амал қилиш билан берилган.
цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпускаУшбу чиқарилишдаги бир дона айирбошланадиган имтиёзли акциянинг нархи 1 000 000 (бир миллион) сўмни ташкил этади.
условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акцийАйирбошланадиган имтиёзли акциялар учун тўлов Ўзбекистон Республикасининг миллий валютаси - сўмда амалга оширилади. Айирбошланадиган имтиёзли акцияларни уюшган бозорда жойлаштиришда айирбошланадиган имтиёзли акцияларнинг қийматини тўлаш пул маблағлари билан қонунчиликда белгиланган тартибда ва қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчисининг қоидаларига мувофиқ амалга оширилади. Айирбошланадиган имтиёзли акцияларга пул бўлмаган воситалар билан тўлов кўзда тутилмаган.
орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия23 август 2022 йил санадаги 23/08/2022 сонли ягона акциядоррнинг қарори; 7 октябрь 2022 йил санадаги 07/10/2022 сонли ягона акциядорнинг қарори
любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акцийЖамият Уставида ва ушбу чиқарилиш тўғрисидаги қарорда жойлаштирилаётган акцияларни олинишига нисбатан чекловлар мавжуд эмас.
налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциямAкциялардан олинадиган даромадларга солиқ солиш Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
цель выпуска акцийЖамиятнинг Устав фондини ошириш.
условия предстоящего выпуска облигаций в обращениеИлгари Жамият томонидан облигациялар жойлаштирилмаган
в случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумагиайирбошланадиган имтиёзли акцияларнинг қийматини тўлаш пул маблағлари билан амлга оширилади.
доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)-
порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимсяАкциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда, эмитент ушбу факт тўғрисида расмий хабарномани ўзининг расмий веб-сайти (ao.humans.uz/) ва Корпоратив ахборотлар ягона порталида (openinfo.uz) эълон қилади. Ушбу чиқарилишдаги айирбошланадиган имтиёзли акциялар учун тўланган барча пул маблағлари эмитент томонидан ушбу айирбошланадиган имтиёзли акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда, ушбу кундан бошлаб 10 (ўн) кун ичида акциядорларга қонунчиликда белгиланган тартибда тўлиқ қайтариб берилади.
порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельноститўлиқ номи: «Freedom Finance» масъулияти чекланган жамияти шаклидаги хорижий корхонаси; қисқартирилган номи: «Freedom Finance» МЧЖ ХК; манзили: 100084, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Юнусобод тумани, А.Темур кўчаси, 107 Б, Телефон – 998 (78) 147-75-55, e-mail: info@ffin.uz, веб-сайт: www.ffin.uz; Ўзбекистон Республикаси қимматли қоғозлар бозорида инвестиция воситачиси сифатида профессионал фаолиятни амалга ошириш учун 22.10.2018 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази томонидан 1337-сонли лицензия чекланмаган муддатга амал қилиш билан берилган. Қимматли қоғозлар бозорида инвестиция воситачиси хизматларини кўрсатиш ва 2022 йил 22 августдаги 008701-22/BD-сонли мижозлар ҳисобини юритиш бўйича депозит операцияларини амалга ошириш тўғрисидаги шартнома.
приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги-
данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)Андеррайтер тўғрисидаги маълумотлар: Тўлиқ номи: Масъулияти чекланган жамият шаклидаги хорижий корхона “Freedom Finance”; Қисқартирилган номи: “Freedom Finance” МЧЖ ХК; Жойлашган манзили: 100084, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Юнусобод тумани, А.Темур шох кўчаси, 107 Б, Телефон – +998 (78) 147-75-55, e-mail: info@ffin.uz, вэб-сайт: www.ffin.uz; Ўзбекистон Республикаси қимматли қоғозлар бозорида инвестиция воситачиси сифатида профессионал фаолиятни амалга ошириш учун 22.10.2018 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази томонидан 1337-сонли лицензия чекланмаган муддатга амал қилиш билан берилган.
информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены услҚимматли қоғозларни чиқариш шартлари ягона корпоратив ахборот портали веб-сайтида (www.openinfo.uz) ва Элсис-савдо АЖ веб-сайтида жойлаштирилади.
основные места продажи ценных бумагАкциялар “Тошкент” РФБда ва/ёки “Элсис Савдо” АЖда жойлаштирилади
информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг-
5Detailed analysis of risk factors by groups
факторы рискаКорхонанинг потенциал хатарлари технологик, тижорат ва молиявий хатарлар, мамлакат билан боғлиқ хатарлаи, шунингдек форс-мажор ҳолатлари билан боғлиқ хатарлар билан ифодаланади.
экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)Молиявий хатарлар инфляция жараёнлари, тўловларнинг тўлиқ бажарилмаслиги, валюта курсларининг ўзгариши ва ҳоказолар натижасида юзага келиши мумкин. Биз молиявий бошқарув тизимини яратиш ва компаниянинг пул оқимларини самарали бошқариш орқали бундай хатарларни камайтирамиз.
конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)Тижорат хатарлари янги мижозларни жалб қилиш ва мавжудларини сақлаб қолиш, самарали талабнинг пасайиши ва рақобатчиларнинг мавқеини ошириш билан боғлиқ. Ушбу хатарлар минималдир. Биз ҳар куни бозорни мониторинг қилиб борамиз, тадқиқотлар шуни кўрсатадики, истеъмолчилар бозори ҳажми етарлича юқори, бу бизнинг компанияларимизга доимий истеъмолчилар оқимини кафолатлайди, шу билан бирга мобил ва тўлов операторлари хизматларининг юқори нархларини сақлаб қолади. Шўба корхоналар ушбу тоифадаги хавфларнинг олдини олиш бўйича қуйидаги ишларни амалга оширишни режалаштирмоқдалар: . Бозор шароитларини тизимли ўрганиш; . Кенг кўламли реклама фаолиятини амалга ошириш.
социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социалМамлакат билан боғлиқ хатарлар. Ривожланаётган мамлакат бозорлари, жумладан, Ўзбекистон ҳам ривожланган бозорларга қараганда юқорироқ иқтисодий, сиёсий, ижтимоий, суд жараёнлари ва тартибга солиш билан боғлиқ хатарларга дучор бўлади. Ўзбекистоннинг келажакдаги ривожланиш йўналишига Хукумати ва Марказий банки томонидан қабул қилинган фискал ва пул-кредит сиёсати ҳамда ҳуқуқий, меъёрий ва сиёсий муҳитни ривожлантириш катта таъсир кўрсатмоқда. Жамият раҳбарияти Ўзбекистон Республикасининг молиявий хатарларига сезиларли таъсир кўрсатадиган амалдаги ва келажакдаги қонун ҳужжатлари ва солиқ регламентини қўллашни ўз ичига олган иқтисодий вазиятдаги жорий ўзгаришларни, Ўзбекистон Республикасидаги сиёсий ва иқтисодий ўзгаришларни кузатиб боради. Ўзбекистонда 2021 йилда қуйидаги иқтисодий кўрсаткичларга эришилди: Инфляция – 9.98%; ЯИМнинг ўсиши – 7.4%; Қайта молиялаш ставкаси- 14%.
технические (износ части оборудования и т. п.)Технологик хатарлар истеъмолчиларга мобил алоқа ва молиявий хизматлар сегментида хизматлар кўрсатиш, иловалар, мобил ва тўлов платформаларининг нотўғри ишлаши туфайли юзага келиши мумкин. Бундай носозликлар бизнинг компанияларимиз ишлаб чиқарувчилари ва раҳбарларининг катта тажрибаси ва юқори малакаси туфайли минималлаштирилади.
экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)Форс-мажор хатарларига фавқулодда вазиятлар (табиий офатлар, уруш натижасида иш ташлашлар ва бошқалар) туфайли юзага келадиган хатарлардир. Ушбу хатарларни камайтириш чоралари салбий сценарийларнинг олдини олишдир, масалан, дастурий таъминотни нусхалаш, булутли хизматларда маълумотларни сақлаш, маълумотларнинг юқори даражадаги хавфсизлиги.

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   678    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
General Statistics
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
General Statistics
 • Total issuers
  634
  1. ➡   JSC
   612
  2. ➡   LLC
   22
 • Issuers disclosed information
  814
 • Total disclosures
  58272
 • Essential facts
  43722
 • Prospectuses
  206
 • Quarterly reports
  11834
 • Annual reports
  3415
 • Charters
  1864