+998 71 203-00-50        Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
PROSPECTUS
Дата раскрытия: 28.03.2022   
Дата опубликования модератором*: 28.03.2022   
1 NAME OF THE ISSUER:
Full “IMKON FINANS mikromoliya tashkiloti” aksiyadorlik jamiyati
Short: “IMKON FINANS mikromoliya tashkiloti” AJ
Name of stock exchange ticker: мувжуд эмас
2 CORPORATE NEWS
Location: Андижон вилояти, Андижон шаҳри, А.Темур шоҳ кўчаси, 44-А
Postal address: 170100, Андижон вилояти, Андижон шаҳри, А.Темур шоҳ кўчаси, 44-А
E-mail address: info@imkonfinans.uz
Official Website: www.imkonfinans.uz
3Additional organization information
уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумагЎзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
регистрационный номерВ0341-2
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг25.03.2022 йил
основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)Жамиятнинг асосий фаолият тури микромолиявий хизматлар кўрсатишдан иборат. Ўз фаолият мақсадига эришиш учун жамият қуйидаги микромолиявий хизматларни амалга оширади: * микрокредитлар ёки микроқарзлар бериш; * қарз мажбуриятларини сотиб олиш ва сотиш (факторинг); * жамият лизинг берувчи сифатида иштирок этадиган микролизинг бериш (молиявий ижара); * қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа турдаги микромолиявий хизматлар кўрсатиш, шу жумладан истеъмол кредитлари бериш; * корпоратив облигацияларни чиқариш ва уларни юридик шахслар ўртасида жойлаштириш; * банклар, суғурта компаниялари ва бошқа молия ташкилотларнинг агенти сифатида агентлик хизматларини фақат нақдсиз шаклда кўрсатиш ва агентлик битимининг мавжудлиги тўғрисида ахборотларни ошкор қилиш, шунингдек, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича қонун ҳужжатлари нормаларини бажариш шарти билан қатнашиш; * макропруденциал назорат доирасида белгиланган нормаларга риоя қилинишини таъминлайдиган ҳажмларда кредитларни (қарзларни) жалб қилиш; * чакана хизматлар, шу жумладан нақдсиз шаклда кўрсатиладиган микромолиявий хизматлар марказларини Ўзбекистон Республикаси Марказий банкини хабардор қилган ҳолда очиш; * жамият микрокредитлар, микроқарзлар, микролизинг бериш ва бошқа микромолиявий хизматлар кўрсатиш билан боғлиқ маслаҳат ва ахборот хизматлари кўрсатиш мумкин.
наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описаниеЖамиятга “Ahbor-Reyting” рейтинг агентлиги томонидан қуйидаги рейтинг баҳолар берилган: * 2020 йил ноябрь ойи холатига: UZА (стабильный); * 2019 йил март ойи холатига: UZB++ (приемлимый); *
4Terms of issue and placement of securities in accordance with the decision to issue securities
тип акций выпускаэгасининг номи ёзилган оддий акциялар, ҳужжатсиз;
количество акций выпуска3 202 000 (уч миллион икки юз икки минг) дона
номинальная стоимость акции выпуска, сум1 000 (бир минг) сўм
общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум3 202 000 000 (уч миллиард икки юз икки миллион) сўм
права, предоставляемые каждой акцией выпуска- жамиятнинг акциядорлари реестрига киритилиш; - депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш; - жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш; - жамият тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш; - акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш орқали жамиятни бошқаришда иштирок этиш; - жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва тўғри ахборот олиш; - олган дивидендини эркин тасарруф этиш; - қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш; - ўзига етказилган зарарнинг ўрни қопланишини белгиланган тартибда талаб қилиш; - ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмалар ва бошқа жамоат ташкилотларига бирлашиш; - қимматли қоғозлар сотиб олиш вақтида зарар кўриш, шу жумладан, бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурта қилиш; - акциядорлар қонунчиликда ва жамият Уставида назарда тутилган бошқа ҳуқуқлар.
способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещениеЖамият Устави ва акцияларни қўшимча чиқарилиш тўғрисидаги қарорига мувофиқ жамият акция эгалари ўзларида мавжуд бўлган жамиятнинг оддий акциялар сонига мутаносиб равишда тенг шартларда ўз улушларини сақлаб қолиш мақсадида имтиёзли ҳуқуқдан фойдаланган ҳолда қўшимча оддий акциялар сотиб олиш хуқуқига эга. Имтиёзли хуқуқнинг амал қилиш муддати тугагандан сўнг акциялар рекламадан фойдаланган ҳолда чекланмаган миқдордаги инвесторлар ўртасида очиқ обуна усулида жойлаштирилади.
дата начала размещения акцийАкциялар қўшимча чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги ахборот эълон қилинган кундан эътиборан 15 (ўн бешинчи) кун, бироқ имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати ўтгунига қадар жамиятнинг барча акциядорларидан имтиёзли ҳуқуқдан фойдаланиш тўғрисида ёки ундан фойдаланишдан воз кечиш ҳақида ёзма равишда аризалар олинган бўлса, акцияларни жойлаштириш ушбу аризалар келиб тушган кундан кейинги иш кунида, лекин қимматли қоғозларнинг чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги белгиланган тартибда ошкор қилинганидан кейин камида икки ҳафта ўтгач бошланади. Агар акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси банк ҳисоб операциялари учун дам олиш кунига тўғри келса, унда акцияларни жойлаштириш кейинги биринчи иш кунида бошланади. Жамият Корпоратив ахборотнинг ягона порталига (www.openinfo.uz) ва жамиятнинг расмий веб-сайтига (www.imkonfinans.uz) Ўзбекистон Республикасининг Қонуни “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги 44-модда олтинчи қисмининг “б” кичик бандида кўрсатилган акциялар қўшимча чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги ахборот ошкор қилади.
дата окончания размещения акцийМазкур чиқарилишнинг сўнгги акцияси жойлаштирилган кун. Бироқ акцияларни жойлаштиришни якунланиш санаси, мазкур чиқарилиш қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 365 кундан ошмаслиги лозим.
порядок размещения акцииУшбу чиқарилишидаги акциялар жойлаштирилишида жамиятнинг овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар уларни имтиёзли равишда олиш ҳуқуқига эга бўладилар. Имтиёзли ҳуқуққа эга бўлган шахсларнинг рўйхати қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарор қабул қилинган санадаги жамият акциядорлари реестрининг маълумотлари асосида тузилади. Жамият қимматли қоғозларнинг чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган санадан эътиборан ўн кун ичида жамиятнинг корпоратив веб-сайти ва/ёки оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш орқали ўзининг имтиёзли ҳуқуққа эга бўлган акциядорларини, ўзининг мавжуд акциялар сонига мутаносиб равишда тенг шартларда, қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган жамиятнинг бошқарув органи томонидан белгиланган жойлаштириш нархи бўйича олишни қонун ҳужжатларига мувофиқ таклиф этади. Имтиёзли олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати билдириш эълон қилинган пайтдан эътиборан 10 (ўн) кун давомида амал қилади. Акциялар имтиёзли олиш ҳуқуқи орқали жойлаштирилаётганда жамият акциядор билан амалдаги қонунчиликка мувофиқ уюшмаган қимматли қоғозлар бозорида тўғридан-тўғри фуқаролик-ҳуқуқий битими тузади. Акцияларни имтиёзли олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати тугаганидан сўнг, жойлаштирилмаган акциялар очиқ обуна орқали сони чекланмаган инвесторлар ўртасида биржадан ташқари қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчиси “ELSIS-SAVDO” акциядорлик жамияти орқали жойлаштирилиши амалга оширилади. Бунда акцияларни жойлаштириш бўйича битимлар, қимматли қоғозларнинг биржадан ташқари ташкилотчисининг савдо қоидаларига мувофиқ амалга оширилади. Жамият томонидан ушбу чиқарилишдаги акцияларни жойлаштириш бўйича хизматлар кўрсатувчи “HBCapital” Масъулияти чекланган жамияти инвестиция воситачиси - қимматли қоғозлар бозори профессионал иштирокчини (андеррайтер) жалб қилган ҳолда амалга оширилади.
цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпускаЖойлаштириладиган акциялар нархи: 1 000 (бир минг) сўм.
условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акцийАкцияларни тўлаш шартлари ва тартиби амалдаги қонунчилик ва қимматли қоғозларнинг биржадан ташқари ташкилотчисининг савдо қоидаларига мувофиқ амалга оширилади. Акциялар учун тўловлар фақат пул маблағлари билан, Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси – сўмда амалга оширилади. Тўловлар пул ўтказиш йўли билан юридик шахслар учун нақдсиз шаклда, жисмоний шахслар учун нақд ва нақдсиз шаклда амалга оширилади. Акциялар жойлаштириш бўйича тузилган битимлар натижаларида акциялар учун пул маблағлари жамиятининг қуйидаги банк ҳисоб рақамига қабул қилинади: - ҳисоб рақами: 2021 6000 7049 3475 9001; - банк номи: “Алокабанк” АТБ Андижон вилоят филиали; - банк коди: 00401; - банк манзили: Андижон вилояти, Андижон шаҳри, Пахтакор кўчаси, 12-уй. Жамиятнинг қўшимча акцияларига ушбу акцияларни жойлаштириш муддати ичида тўлиқ ҳақ тўланиши лозим.
орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия«IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2022 йил “22” февралдаги 4-сонли баённомаси
любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акцийЖамият Устави ва акцияларни қўшимча чиқарилиш тўғрисидаги қарорига мувофиқ жамият акция эгалари ўзларида мавжуд бўлган жамиятнинг оддий акциялар сонига мутаносиб равишда тенг шартларда ўз улушларини сақлаб қолиш мақсадида имтиёзли ҳуқуқдан фойдаланган ҳолда қўшимча оддий акциялар сотиб олиш хуқуқига эга. Имтиёзли хуқуқнинг амал қилиш муддати тугагандан сўнг акциялар рекламадан фойдаланган ҳолда чекланмаган миқдордаги инвесторлар ўртасида очиқ обуна усулида жойлаштирилади.
налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциямИнвестор томонидан сотиб олинган акциялар бўйича олинган даромадни солиққа тортиш қонунчиликда белгиланган тартибда амалга оширилади.
цель выпуска акцийЖамият устав капиталини кўпайтириш
условия предстоящего выпуска облигаций в обращение-
в случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги-
доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)Ушбу қўшимча акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб тан олинган тақдирда акциялар учун тўланган маблағларнинг қайтарилиши қуйидагича амалга оширилади: жамият томонидан ушбу ҳолат тўғрисида ўрнатилган тартибда расмий маълумот (Қимматли қоғозлар чиқарилишини амалга ошмаган деб топиш 28-рақамли муҳим факти) жамият расмий веб-сайтида (www.imkonfinans.uz) ва Корпоратив ахборот ягона порталида (www.openinfo.uz) ошкор этилади. Акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган санадан сўнг 10 (ўн) кун ичида акциялар учун тўланган маблағлар қонунчиликда белгиланган тартибда инвесторларга қайтарилади.
порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимсяжамият томонидан ушбу ҳолат тўғрисида ўрнатилган тартибда расмий маълумот (Қимматли қоғозлар чиқарилишини амалга ошмаган деб топиш 28-рақамли муҳим факти) жамият расмий веб-сайтида (www.imkonfinans.uz) ва Корпоратив ахборот ягона порталида (www.openinfo.uz) ошкор этилади.
порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельностиҚимматли қоғозлар марказий депозитарийси ҳақида маълумот: - тўлиқ номи: “Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси” давлат корхонаси; - ташкилий ҳуқуқий шакли: давлат унитар корхонаси; - жойлашган жойи: Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Мирзо Улугбек тумани, Мустакиллик шоҳ кўчаси, 107-уй; - почта манзили: 100170, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Мирзо Улугбек тумани, Мустакиллик шоҳ кўчаси, 107-уй; - телефон: (71) 267-37-42. - шартнома санаси ва рақами: 19.10.2020 йилда 2227/Э-сонли Қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни амалга оширувчи инвестиция воситачисининг ҳақида маълумот: - тўлиқ номи: “HBCapital” Масъулияти чекланган жамияти; - ташкилий ҳуқуқий шакли: масъулияти чекланган жамияти; - жойлашган жойи: Ўзбекистон Республикаси, Андижон шаҳри, Бобур шоҳ кўчаси, 53-уй; - почта манзили: 170119, Ўзбекистон Республикаси, Андижон шаҳри, Бобур шоҳ кўчаси, 53-уй; - телефон: (74) 234-35-39. - шартнома санаси ва рақами: 20.10.2020 йилда 59-сонли
приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги-
данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)Жамият томонидан ушбу чиқарилишдаги акцияларни жойлаштириш бўйича хизматлар кўрсатувчи “HBCapital” Масъулияти чекланган жамияти инвестиция воситачиси - қимматли қоғозлар бозори профессионал иштирокчини (андеррайтер) жалб қилган ҳолда амалга оширилади. Андеррайтер тўғрисида маълумотлар: - тўлиқ номи: “HBCapital” Масъулияти чекланган жамияти; - қисқартирилган номи: “HBCapital” МЧЖ; - жойлашган жойи: 170119, Андижон шаҳри, Бобур шоҳ кўчаси, 53-уй; - профессионал фаолиятни амалга оширишга доир лицензия тўғрисида маълумот: инвестиция воситачиси сифатида Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорларини ривожлантириш Агентлиги томонидан 2020 йил 25 майда берилган 1399-сонли муддатсиз лицензия.
информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены услАкцияларнинг қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва мазкур чиқарилишга доир эмиссия рисоласининг асли нусхалари билан Андижон вилояти, Андижон шаҳар, А.Темур шох кўчаси 44-а-уй манзилида жойлашган жамиятнинг маъмурий биносида, хафтанинг иш кунлари соат 900 дан 1800 гача бўлган вақт давомида танишиш мумкин. Жамият томонидан эмиссия рисоласини кўриб чиқиш учун ҳеч қандай тўловлар олинмайди ва ҳеч қандай дастлабки шартларсиз ва аризасиз эмиссия рисоласини танишиш учун инвесторларга тақдим этилади. Қимматли қоғозлар бозори тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ошкор этилиши шарт бўлган акциялар чиқарилиши тўғрисидаги ахборот-маълумотлар Корпоратив ахборот ягона порталида (www.openinfo.uz) ва Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 6-уйда манзил бўйича жойлашган “Бизнес-Daily Медиа” Нашриёт уйи Масъулияти чекланган жамиятга тегишли Biznes Daily «Биржа» газетасида эълон қилинади.
основные места продажи ценных бумагЖамият акциялари қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчиси “ELSIS-SAVDO” АЖнинг уюшган биржадан ташқари савдосида реализация амалга ошган. Қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчиси тўғрисидаги маълумотлар: - тўлиқ номи: “ELSIS-SAVDO” Акциядорлик жамияти; - жойлашган ери ва почта манзили: 100170, Тошкент шахри, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик кўчаси, 107-уй; - алоқа телефони: (71) 267-52-58; - электрон почта манзили: info@elsissavdo.uz; - расмий веб-сайти: www.elsissavdo.uz.
информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумагмавжуд эмас.
5Detailed analysis of risk factors by groups
факторы риска- жамият фаолияти билан боғлиқ хавф-хатарлар; Жамият Марказий банк томонидан берилган лицензия асосида фаолият юритади. Марказий банк хар ойда жамиятнинг иқтисодий норматив-кўрсаткичларини назорат қилиб боради. Агар жамият томонидан ушбу иқтисодий норматив-кўрсаткичлари бузган тақдирда мазкур лицензияни чақириб олиши мумкин. Жамиятнинг шуъба ташкилотлари мавжуд эмас, шунингдек учинчи шахслар бўйича мажбуриятлари мавжуд эмас. Шунингдек, жамият микрокредит ташкилоти фаолияти билан боғлиқ хавф-хатарларни бахолайди, назорат қилади ва бошқаради. - тармоқ хавф-хатарлари; Жамиятнинг асосий фаолияти микромолиявий хизматлар кўрсатишдан иборат бўлиб, қуйидагилар тармоқ хавф-хатари деб кўрсатилади: - Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2019 йил 19 декабрда рўйхатдан ўтказилган (рўйхат рақами 3205-сон) “Қарз олувчи жисмоний шахсларнинг кредитлар (микроқарзлар) бўйича қарз юкини ҳисоблаш тартиби, қарз юкининг рухсат этилган миқдори, шунингдек қарз юки ўсишини чеклаш тўғрисида”ги низом талабига мувофиқ Микрокредит ташкилотларига белгиланган фоиз ставкасининг энг юқори (50% қилиб белгиланган) меъёрининг пасайтирилиши; - жамиятнинг таъсисчилар киритган улуши ва бошқа жалб қилинган маблағлар ҳисоби камайиши; - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан жамият устав капиталига ва бериладиган кредит фоиз ставкаларига белгиланган нормативларни оширилиши. - молиявий хавф-хатарлар; Жамият молиявий хавф-хатарлари сирасига жамият ўз мажбуриятларини қоплай олмаслиги, кредитор ва акциядорлар олдидаги мажбуриятларининг ортиши, молиявий барқарорлиги тўғрисида омма ичида салбий тасаввур юзага келиши, мижозлар сонининг камайиши, кўрсатилаётган хизмат сифатининг тушиши натижасида, жамиятда зарарлар юзага келишидан иборат. - ҳуқуқий хавф-хатарлар; Жамият ҳуқуқий хавф-хатарлари — жамият томонидан норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва тузилган шартномаларга риоя қилинмаслиги, иш жараёнида ҳуқуқий хатоликларга (нотўғри юридик маслаҳат ёки ҳужжатларни нотўғри тузилиши) йўл қўйилиши, ҳуқуқ тизимидаги камчиликлари, ҳамкорлар томонидан норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг бузилиши натижасида жамиятда юзага келадиган молиявий йўқотиш билан боғлиқ хатарлар. - операцион хавф-хатарлар; Жамият операцион хавф-хатарлари қуйидагилар ҳисобланади: - жамият манфаатига қарши қаратилган тасодифий ёки қасддан қилинган харакатлар, шу жумладан жамиятнинг қонун талабларига ва ички меёрий талабларига риоя қилмаслиги; - жамият ташкилий тузилмаси номукамаллиги, шунингдек жамият бўлимлари ва ходимларининг вазифаларини тўғри тақсимланмаслиги; - жамиятнинг ички тизимлари, жараёнлари, ахборот технологиялари, ходимлар ҳаракатларида йўл қўйилган хатоликлар ёки ташқи табиий жараёнлар, шу жумладан табиий офатлар, натижасида жамиятда юзага келадиган молиявий йўқотиш билан боғлиқ хатарлар. - жамият қимматли қоғозларини харид қилиш ҳақида қарор қабул қилиш учун муҳим деб билган бошқа хавф-хатарлар. Бизнесда обрў-эътиборни йўқотиш хавф-хатари – жамиятнинг молиявий барқарорлиги тўғрисида омма ичида салбий тасаввур юзага келиши сабабли, мижозлар сонининг камайиши, кўрсатилаётган хизмат сифатининг тушиши натижасида жамиятда зарарлар юзага келиши хатари. Фирибгарлик хавф-хатари- жамиятда ходимлар, мижозлар ва бошқа хамкорларнинг фирибгарлик ёки бошқа жиноий ҳатти-харакатлари оқибатида молиявий зарарлар кўриш хатари.
экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)мавжуд эмас
конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)мавжуд эмас
социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социалмавжуд эмас
технические (износ части оборудования и т. п.)мавжуд эмас
экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)мавжуд эмас

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   1317    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
General Statistics
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
General Statistics
 • Total issuers
  634
  1. ➡   JSC
   612
  2. ➡   LLC
   22
 • Issuers disclosed information
  814
 • Total disclosures
  58272
 • Essential facts
  43799
 • Prospectuses
  207
 • Quarterly reports
  11834
 • Annual reports
  3416
 • Charters
  1865