71 203-00-50
PROSPECTUS
Дата раскрытия: 07.06.2021   
Дата опубликования модератором*: 07.06.2021   
1 NAME OF THE ISSUER:
Full "Toshkentgeologiya" aksiyadorlik jamiyati
Short: "Toshkentgeologiya" AJ
Name of stock exchange ticker: No
2 CORPORATE NEWS
Location: 100084, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Xalqobod ko'chasi, 8-uy
Postal address: 100084, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Xalqobod ko'chasi, 8-uy
E-mail address: No
Official Website: No
3Additional organization information
Уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумагМолия вазирлиги
Регистрационный номерP0923
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг04.06.2021
Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)- геология-қидирув ишларини самарадорлигини ва натижадорлигини ошириш, фойдали қазилмалар захиралари ўсишини ҳамда жойларда янги ишлаб чиқариш қувватларини ташкил қилишни ҳисобга олган ҳолда иқтисодиёт соҳаларининг минерал-хомашё негизини такрор ишлаб чиқаришни таъминлаш; - рангли ва қимматбаҳо металлар ҳамда уларга қўшилиб чиқадиган фойдали қазилмаларни қазиб олиш учун геология - қидирув ишларини босқичма-босқич (излаш, баҳолаш ва қидириш) олиб бориш; - сифати ва ётиш шароитлари жиҳатидан саноат аҳамиятига эга бўлган фойдали қазилмалар конларини ва белгиларини топиш; - фойдали қазилма конларини саноатда ўзлаштириш учун тақдим этилишини тезлаштириш, улардан оқилона фойдаланиш бўйича тавсияларни бериш; - тоғ жинслари ва ашъёларни, материалларни физика - механик лаборатория синовларидан ўтказиш, электро-техника ускуна ва воситаларни лаборатория синовларидан ўтказиш; - фойдали казилма конларини излаш ва қидириб чамалаш услубиётини ҳамда геология - қидирув ишлари техникаси ва технологиясини такомиллаштиришга доир таклифлар киритиш; - белгиланган тартибда бурғилаш, кончилик, лаборатория тахлиллари, топографик - геодезик, маркшейдерлик ва хариталаш ишларини олиб бориш; - ишлаб чиқаришда меҳнат муҳофазаси, ёнғин ва йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидалари, санитария ва экологик меъёрлар борасида белгиланган талабларга риоя этилишини таъминлаш; - атроф муҳитни муҳофаза қилиш, ерларни рекультивациялаш бўйича чора - тадбирларни амалга ошириш; - ер ости бойликларидан оқилона фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш, шунингдек ер ости бойликларини геологик жиҳатдан ўрганишга оид асосий талабларга риоя қилиш; - фойдали қазилмаларни асоссиз равишда йўқотилиши ва улар сифатининг пасайиб кетишига барҳам берувчи усуллар ёрдамида геология - қидирув ишларини олиб боради.
Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описание-
4Terms of issue and placement of securities in accordance with the decision to issue securities
тип акций выпускаоддий
количество акций выпуска157 762 160
номинальная стоимость акции выпуска, сум1 000
общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум157 762 160 000
права, предоставляемые каждой акцией выпуска- жамият акциядорларининг реестрига киритилиш; - депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш; - жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш; - жамият тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш; - акциядорларнинг умумий йиғилишларида овоз бериш орқали жамиятни бошқаришда иштирок этиш; - жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва ишончли ахборотни белгиланган тартибда олиш; - олган дивидендини эркин тасарруф этиш; - қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш; - ўзига етказилган зарарнинг ўрни қопланишини белгиланган тартибда талаб қилиш; - ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмаларга ва бошқа нодавлат нотижорат ташкилотларига бирлашиш; - қимматли қоғозларни олишда зарар кўриш, шу жумладан бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурта қилиш ҳуқуқига эга.
способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещениеУшбу чиқарилишдаги акциялар ёпиқ обуна йўли билан Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигига жойлаштирилади.
дата начала размещения акцийУшбу чиқарилишдаги акциялар жамият давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб 1 йил муддат ичида Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси томонидан олди-сотди битимни рўйхатдан ўтказиш йўли билан жойлаштирилади.
дата окончания размещения акцийУшбу чиқарилишдаги акциялар жамият давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб 1 йил муддат ичида Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси томонидан олди-сотди битимни рўйхатдан ўтказиш йўли билан жойлаштирилади.
порядок размещения акцииУшбу чиқарилишдаги акциялар учун тўлов Давлат активларини бошқариш агентлиги директорининг 2020 йил 30 июлдаги 165-П-сонли ва 2021 йил 31 майдаги 105-сонли буйруқларига асосан “Тошкентгеология” давлат унитар корхонасининг барча мол-мулкларини “Тошкентгеология” АЖга ўтказиш орқали амалга оширилади.
цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпускаАкциялар номинал қийматда, яъни 1000 сўмдан жойлаштирилади.
условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акцийУшбу чиқарилишдаги акциялар учун тўлов Давлат активларини бошқариш агентлиги директорининг 2020 йил 30 июлдаги 165-П-сонли ва 2021 йил 31 майдаги 105-сонли буйруқларига асосан “Тошкентгеология” давлат унитар корхонасининг барча мол-мулкларини “Тошкентгеология” АЖга ўтказиш орқали амалга оширилади.
орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятияЯгона акциядорининг 2021 йил 31 майдаги 105-сонли буйруғи
любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акцийЖамият уставида мазкур чиқарилишдаги акцияларни жойлаштиришга нисбатан чеклашлар мавжуд эмас.
налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциямМазкур чиқарилишдаги акциялар бўйича даромад Ўзбекистон Республикаси солиқ қонунчилиги бўйича солиққа тортилади.
цель выпуска акцийЖамият устав фондини шакллантириш.
Условия предстоящего выпуска облигаций в обращениеУшбу чиқарилишдаги акциялар учун тўлов Давлат активларини бошқариш агентлиги директорининг 2020 йил 30 июлдаги 165-П-сонли ва 2021 йил 31 майдаги 105-сонли буйруқларига асосан “Тошкентгеология” давлат унитар корхонасининг барча мол-мулкларини “Тошкентгеология” АЖга ўтказиш орқали амалга оширилади.
В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумагиУшбу чиқарилишдаги акциялар учун тўлов Давлат активларини бошқариш агентлиги директорининг 2020 йил 30 июлдаги 165-П-сонли ва 2021 йил 31 майдаги 105-сонли буйруқларига асосан “Тошкентгеология” давлат унитар корхонасининг барча мол-мулкларини “Тошкентгеология” АЖга ўтказиш орқали амалга оширилади.
Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)Ушбу чиқарилишдаги акциялар учун тўлов Давлат активларини бошқариш агентлиги директорининг 2020 йил 30 июлдаги 165-П-сонли ва 2021 йил 31 майдаги 105-сонли буйруқларига асосан “Тошкентгеология” давлат унитар корхонасининг барча мол-мулкларини “Тошкентгеология” АЖга ўтказиш орқали амалга оширилади.
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимсяМазкур чиқарилиш амалга ошмаган деб топилган тақдирда, акциялар учун тўлов сифатида олинган воситалар, қонунчиликда ўрнатилган тартибда, чиқарилиш амалга ошмаган деб топилган кундан бошлаб 10 кун ичида қайтарилади.
Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельностиҚимматли қоғозлар марказий депозитарийси тўғрисида маълумотлар: Тўлиқ номи: Ўзбекистон Республикаси Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси давлат корхонаси. Ташкилий ҳуқуқий шакли: Давлат корхонаси. Жойлашган ери ва почта манзили: 100170, Тошкент шаҳри, М.Улуғбек тумани, Мустақиллик шох кўчаси, 107-уй. Алоқа телефонлар: (998 71) 267-37-42, (998 71) 267-35-92. Факс: (998 71) 267-37-42. Электрон почта: info@deponet.uz. Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 21 майдаги 263-сонли қарорига асосан юритади.
Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумагиУшбу чиқарилишдаги акциялар учун тўлов Давлат активларини бошқариш агентлиги директорининг 2020 йил 30 июлдаги 165-П-сонли ва 2021 йил 31 майдаги 105-сонли буйруқларига асосан “Тошкентгеология” давлат унитар корхонасининг барча мол-мулкларини “Тошкентгеология” АЖга ўтказиш орқали амалга оширилади.
Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)-
Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены услМазкур чиқарилиш билан боғлиқ ахборот қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва муддатларда Корпоратив ахборот ягона порталида (www.openinfo.uz) ҳамда жамиятнинг расмий веб сайтида (www.toshgeo.uz) ошкор қилинади. Жамият эмиссия рисоласининг асл нусхаси билан Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Халқобод кўчаси, 8-уй манзилида, ҳафтанинг иш кунлари соат 9:00 дан 18:00 гача бўлган вақт давомида танишиш мумкин.
Основные места продажи ценных бумагАкциялар Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси томонидан тегишли битимни рўйхатдан ўтказиш йўли билан жойлаштирилади.
Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг-
5Detailed analysis of risk factors by groups
Факторы риска
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.)Мавжуд эмас.
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам)Мавжуд эмас.
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социалМавжуд эмас.
Технические (износ части оборудования и т. п.)Геология қидирув ишларини олиб бориш учун керак бўлган техник ускуналарнинг эскириши даражаси юқори.
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)Ишлаб чиқаришда экологик муҳитнинг бузилишига таъсир курсатувчи омиллар мавжуд эмас.

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   1144    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
 • Total issuers
  622
 • Issuers disclosed information
  725
 • Total disclosures
  38989
 • Essential facts
  28738
 • Prospectuses
  159
 • Quarterly reports
  7871
 • Annual reports
  2221
 • Charters
  1263