+998 71 203-00-50        Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
PROSPECTUS
Дата раскрытия: 25.09.2020   
Дата опубликования модератором*: 25.09.2020   
1 NAME OF THE ISSUER:
Full "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki
Short: "Trastbank" XAB
Name of stock exchange ticker: TRSB
2 CORPORATE NEWS
Location: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
Postal address: 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7
E-mail address: info@trustbank.uz
Official Website: www.trustbank.uz
3Additional organization information
уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумагЎзбекистон Рсепубликаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги
регистрационный номерRU125POO22R1
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг23.09.2020 йил
основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)Асосий фаолият тури банк фаолияти ҳисобланади. Банк қуйидаги асосий хизмат турларини кўрсатади: Банк ҳисобварақларини очиш ва юритиш, тўловларни амалга ошириш, омонатларга (депозитларга) пул маблағларини жалб этиш, ўз номидан кредитлар бериш.
наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описание“Ahbor-Reyting” рейтинг агентлиги томонидан 2020 йилнинг июнь ойида 2019 йил якунлари бўйича рейтинг мониторинги натижаларига кўра, “Трастбанк” хусусий акциядорлик банкининг кредит рейтинги миллий шкала бўйича«Позитив» прогнози билан “uzA+” даражасида тасдиқланди. Банкнинг кредитга лаёқатлилик рейтинги рейтинг агентлиги томонидан ҳар йил тасдиқланади. “Ahbor-Reyting” рейтинг агентлиги Осиё кредит рейтинг агентлиги ассоциацияси аъзоси. “Ahbor-Reyting” рейтинг агентлиги жойлашган манзил: Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, А.Ходжаев кўчаси, 1 уй. 2019 йил 23 декабрда “Fitch Ratings” халқаро рейтинг агентлиги “Трастбанк”хусусий акциядорлик банкининг узоқ муддатли дефолт рейтингини(РДЭ) хорижий ва миллий валюта бўйича “Барқарор” прогнози билан “В” даражасида тасдиқлади.
4Terms of issue and placement of securities in accordance with the decision to issue securities
тип акций выпускахужжатсиз, эгасининг номи ёзилганоддий акциялар
количество акций выпуска135 000 000 (бир юз ўттиз бешмиллион) дона
номинальная стоимость акции выпуска, сум1 000 (бир минг) сўм
общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум135 000 000 000 (бир юз ўттиз бешмиллиард) сўм
права, предоставляемые каждой акцией выпускаБанкнинг оддий акциялари эгаси қуйидаги ҳуқуқларга эга: -тегишли банк акциядорларининг реестрига киритилиш; - инвестиция воситачисидаги ДЕПО ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма олиш; - банк фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш; - банк тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш; -акциядорларнинг умумий йиғилишларида овоз бериш орқали банкни бошқаришда иштирок этиш; -банкнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва ишончли ахборотни белгиланган тартибда олиш; - олган дивидендини эркин тасарруф этиш; - қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш; - ўзига етказилган зарарнинг ўрни қопланишини белгиланган тартибда талаб қилиш; - ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмаларга ва бошқа нодавлат нотижорат ташкилотларига бирлашиш; - қимматли қоғозларни олишда зарар кўриш, шу жумладан, бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни суғурта қилиш; - банк акциялари берадиган ҳуқуқларни (ҳуқуқларнинг бир қисмини) қонунчиликда белгиланган тартибда ишончнома асосида ўз вакилига (вакилларига) бериш; - банк томонидан кўрсатилаётган хизматлар ва уларнинг нархномалари тўғрисида ахборот олиш; - Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва банк устави билан белгиланган бошқа ҳуқуқлар.
способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещениеБанк акциялари акциядорларга имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи тақдим этилган ҳолда очиқ обуна орқали жойлаштирилади.
дата начала размещения акций- акциялар чиқарилуви давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги хабар ва имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати билдиришномаси қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартиб ва муддатларда оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган кундан эътиборан 15 (ўн бешинчи) кун. Акцияларни очиқ обуна орқали сони чекланмаган инвесторлар орасида жойлаштириш акцияларни имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати тугагандан кейинги кундан бошлаб бошланади. Агар акцияларни жойлаштиришни бошлаш санаси банк ҳисоб операциялари учун дам олиш кунига тўғри келса, унда акцияларни жойлаштириш ушбу кунлардан кейин келадиган биринчи иш кунида бошланади.
дата окончания размещения акциймазкур чиқарилишнинг сўнгги акцияси жойлаштирилган кун. Бироқ акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси, мазкур чиқарилиш Капитал бозорини ривожлантириш Агентлиги томонидан давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб365 кундан ошмаслиги лозим.
порядок размещения акцииқўшимча чиқарилаётган акцияларни сотиб олишда банк уставининг53-55-бандларига асосан банк акциядорларига имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи тақдим этилади. Имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати билдиришнома белгиланган тартибда эълон қилинган пайтдан эътиборан 30 (ўттиз) кун давомида амал қилади. Акциялар имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи орқали жойлаштирилаётганда акциядорлар билан биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозорида тўғридан-тўғри фуқаролик-ҳуқуқий битимлар расмийлаштирилади. Акцияларни имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқининг амал қилиш муддати тугаганидан сўнг, жойлаштирилмаган акциялар очиқ обуна орқали сони чекланмаган инвесторлар орасида “Тошкент” Республика фонд биржасининг савдо майдончалари орқали жойлаштирилади. “Тошкент” Республика фонд биржасида акцияларни жойлаштириш бўйича битимлар, ушбу биржанинг савдо қоидаларига қатъий амал қилган ҳолда амалга оширилади. Акцияларни жойлаштириш учун андеррайтерлар жалб қилинмайди.
цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпускаҚўшимча чиқарилаётган акциялар бозор баҳосида, лекин номинал қийматидан кам бўлмаган баҳода жойлаштирилади.
условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акцийАкциялар учун тўловлар Ўзбекистон Республикасининг миллий валютасида амалга оширилади. Акцияларни жойлаштириш жараёнида акциялар учун тўловлар фақат пул маблағлари билан амалга оширилади. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 36-моддасига асосан акцияларни имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи амал қилиш даврида тўловлар, юридик шахслар учун нақдсиз шаклида – пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахслар учун нақд пулни банк кассасига топшириш йўли билан ва нақдсиз шаклда – талаб қилиб олгунча депозит ҳисобварақлари орқали, шу жумладан пластик карталар орқали ҳам амалга оширилади, бунда акциялар учун пул маблағлари аризада кўрсатилган ҳисобвараққа қабул қилинади. Акциялар учун келиб тушган пул маблағлари “Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари режаси”га(Адлия вазирлигида 2004 йил 13 августдаги 773-17-сон билан рўйхатга олинган) ҳамда “Тижорат банкларида қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган операцияларнинг бухгалтерия ҳисоби тўғрисида” йўриқномага (Адлия вазирлигида 2009 йил 19 январдаги 1885-сон билан рўйхатга олинган) асосан 30318-“Чиқарилган устав капитали –Оддий” ҳисобварағида ҳар бир акциядор учун алоҳида очилган шахсий ҳисобварақларда олиб борилади. “Тошкент” Республика фонд биржаси орқали амалга ошириладиган олди-сотди битимлари бўйича ҳисоб-китоб қилиш тартиби ва муддатлари ушбу биржанинг савдо қоидаларига ва Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ амалга оширилади.
орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия“Трастбанк” хусусий акциядорлик банки Кузатув Кенгашининг 2020 йил 12 августдаги 81-сонли йиғилишбаённома қарори.
любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акцийАкцияларни сотиб олиши мумкин бўлган потенциал инвесторларга Банк уставига мувофиқ қуйидаги чеклашлар белгиланган: - банк устав капиталининг беш ва ундан кўпроқ фоизини, лекин кўпи билан йигирма фоизни (шакллантирилган банк устав капиталини беш фоизгача бўлган акциялар пакетини сотиб олиш бундан мустасно); йигирма ва ундан кўпроқ фоизни, лекин кўпи билан эллик фоизни; эллик ва ундан кўпроқ фоизни ташкил этадиган улушни бевосита ёки билвосита олишдан олдин Марказий банкнинг дастлабки рухсатномасини олиши шарт. Норезидент бўлган жисмоний шахсларнинг ва халқаро молия институтлари, чет эл банклари ва бошқа кредит ташкилотлари бўлмаган юридик шахсларнинг жами улуши банк устав капиталининг эллик фоизидан ошмаслиги керак. Имтиёзли солиқ режимини тақдим этувчи ва (ёки) охирги бенефициар мулкдорнинг шахсини ошкор этишни ҳамда молиявий операцияларни ўтказишда ахборот тақдим этишни назарда тутмайдиган давлатда ва ҳудудда яшайдиган норезидент бўлган жисмоний шахслар ҳамда шундай давлатда рўйхатга олинган юридик шахслар, акциядорлар (иштирокчилар), охирги бенефициар мулкдорлар банк акцияларининг бевосита ёки билвосита эгалик қилувчилари бўлиши мумкин эмас.
налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциямАкциядорлар томонидан сотиб олинган акциялар бўйича олинган даромадлар амалдаги қонунчиликка асосан солиққа тортилади;
цель выпуска акцийБанк устав капиталини кўпайтириш ҳамда Банкнинг барқарор ресурс базасини мустаҳкамлаш.
условия предстоящего выпуска облигаций в обращениеМазкур эмиссия рисоласида облигацияларни муомалага чиқариш кўзда тутилмаган.
в случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги-
доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)Ушбу чиқарилишдаги акциялар умумий сонининг ўрнатилган акцияларни жойлаштириш муддати давомида 30 фоизидан кам миқдорда жойлаштирилса акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб тан олинади.
порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимсяАкциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб тан олинган тақдирда акциялар учун тўланган маблағларнинг қайтарилиши қуйидагича амалга оширилади: «Трастбанк» ХАБ томонидан ушбу ҳодиса тўғрисида расмий маълумот (Қимматли қоғозлар чиқарилишини амалга ошмаган деб топиш муҳим факти -28) қонунчиликда ўрнатилган тартибда “Трастбанк” ХАБ расмий веб-сайтида (www.trustbank.uz), “Тошкент” Республика фонд биржасининг расмий веб-сайтида (www.uzse.uz) ва Капитал бозорини ривожлантириш Агентлиги махсус веб-сайти негизидаги корпоратив ахборот ягона порталида (www.openinfo.uz) ошкор этилади. Акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган санадан бошлаб, акциялар учун тўланган пул маблағлари инвесторларнинг тегишли ҳисобварақларига 10 (ўн) кун давомида пул кўчириш йўли билан тўлиқ ўтказиб берилади.
порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельностиАкцияларни сақлаш қонунчиликда белгиланган тартибда Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси томонидан амалга оширилади. Ҳужжатсиз қимматли қоғозлар бўйича эгалик ҳуқуқи ҳисобини юритиш, хизмат кўрсатувчи Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийсида вакиллик ҳисобварағини очган инвестиция воситачиси томонидан амалга оширилади. Реестрни шакллантириш марказий рўйхатдан ўтказувчи вазифасини бажарувчи Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси томонидан амалга оширилади. Марказий рўйхатдан ўтказувчи ҳақида маълумот: Номи – Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси; Жойлашган жойи ва почта манзили – Ўзбекистон Республикаси, 100170, Тошкент шаҳри, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй; Телефон – (+99871) 267-37-42, факс–(+99871) 267-36-94; Лицензия – мавжуд эмас; Ташкилий-ҳуқуқий шакли – Давлат унитар корхонаси. Акциялар эгалари ҳуқуқларини ҳисобга олишни амалга оширадиган инвестиция воситачиси ҳақида маълумот: Номи – “DALAL STANDARD” масъулияти чекланган жамияти; Жойлашган жойи – Ўзбекистон Республикаси, 100170, Тошкент шаҳри, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй; Почта манзили – Ўзбекистон Республикаси, 100170, Тошкент шаҳри, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй; Телефон – (+99871) 268-04-01; Лицензия – Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Маркази томонидан 2018 йил 26 февралда берилган 1312-рақамли лицензия; Лицензиянинг амал қилиш муддати- чекланмаган; Ташкилий-ҳуқуқий шакли – масъулияти чекланган жамият.
приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумагиБанк акцияларига бўлган ҳуқуқлар олувчига унинг Депо ҳисобварағи бўйича белгиланган тартибда тегишли кирим ёзуви киритилган пайтдан эътиборан ўтади ва Депо ҳисобварағидан кўчирма билан тасдиқланади. Инвестиция воситачиси ўз мижозларининг ҳисобварақларида унинг Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийсидаги ҳисобварақларида жамлаб ҳисобга олиб бориладиган “Трастбанк” хусусий акциядорлик банки акцияларига бўлган ҳуқуқлари ҳисобини юритади.
данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)Мазкур чиқарилишдаги банк акцияларини жойлаштиришда андеррайтерлар хизматидан фойдаланиш кўзда тутилмаган.
информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены услҚимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги ахборотнинг ошкор қилиниши Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади. Акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги хабар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган муддат ва тартибларда “Тошкент” Республика фонд биржасининг расмий веб-сайтида (www.uzse.uz), Капитал бозорини ривожлантириш Агентлиги махсус веб-сайти негизидаги корпоратив ахборот ягона порталида (www.openinfo.uz) ва “Трастбанк” хусусий акциядорлик банкининг расмий веб-сайтида (www.trustbank.uz) ошкор қилинади. Акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорнинг асли ва нусхаси билан Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани, Навоий кўчаси, 7-уй манзилида жойлашган «Трастбанк» хусусий акциядорлик банкининг Бош офисида ва худудий филиалларида танишиш мумкин. Акциядорлар ва потенциал инвесторлар, шу жумладан хорижий инвесторлар эмиссия рисоласини кўриб чиқиш учун Банк бошқарувига ёзма мурожаат қилишлари мумкин. Банк томонидан эмиссия рисоласини кўриб чиқиш учун ҳеч қандай тўловлар олинмайди ва танишиш учун акциядорлар ва инвесторларга белгиланган тартибда тақдим этилади.
основные места продажи ценных бумагМазкур чиқарилишдаги акцияларни потенциал инвесторлар “Тошкент” Республика фонд биржасидан қуйидаги манзил орқали сотиб олишлари мумкин: Ўзбекистон Республикаси, 100170 Тошкент шаҳри, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107 уй.
информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумагМазкур чиқарилишни “Тошкент” Республика фонд биржасининг биржа котировка варағига киритиш режалаштирилган. “Тошкент” Республика фонд биржасининг жойлашган жойи: Ўзбекистон Республикаси, 100170, Тошкент шаҳри, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107 уй, тел: (+99871) 267-18-71.

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   2430    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
Number of issuers by year
Top 4 essential facts type
General Statistics
JSC LLC
Total issuers
Total disclosures
Essential facts
Prospectuses
Quarterly reports
Annual reports
Charters
A change in the staff of the officials. Decisions taken by the supreme governing body of the issuer The conclusion of a transaction with affiliated entity Changes in the list of affiliates.