+998 71 203-00-50        Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
PROSPECTUS
Дата раскрытия: 21.11.2019   
Дата опубликования модератором*: 21.11.2019   
1 NAME OF THE ISSUER:
Full "O'zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki
Short: "O'zsanoatqurilishbank" ATB
Name of stock exchange ticker: SQBN
2 CORPORATE NEWS
Location: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Шахрисабзская, 3
Postal address: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Шахрисабзская, 3
E-mail address: info@uzpsb.uz
Official Website: www.uzpsb.uz
3Additional organization information
уполномоченный государственный регистрирующий орган выпуска ценных бумагЎзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги
регистрационный номерP0844-8
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг2019 йил 19 ноябрь
основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг)Банк фаолиятининг асосий йўналишлари: • юридик ва жисмоний шахслардан омонатлар қабул қилиш ҳамда қабул қилинган маблағлардан таваккал қилиб кредит бериш ёки инвестициялаш учун фойдаланиш; • тўловларни амалга ошириш. Банк Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан берилган лицензиясига мувофиқ қуйидаги банк операцияларни амалга оширади: • юридик ва жисмоний шахсларнинг, шу жумладан вакил банкларнинг ҳисобварақларини очиш ва юритиш, ҳисобварақлар бўйича ҳисоб-китобларни амалга ошириш; • омонатларни жалб этиш; • кредитларнинг қайтарилиши, фоизлилиги ва муддатлилиги шарти билан ўз маблағлари ва жалб этилган маблағлар ҳисобидан ўз номидан кредитлар бериш; • маблағ эгаси ёки маблағни тасарруф этувчи билан тузилган шартномага биноан пул маблағларини бошқариш; • пул маблағлари, векселлар, тўлов ва ҳисоб-китоб ҳужжатларини инкассация қилиш; • учинчи шахслар номидан мажбуриятларнинг бажарилишини назарда тутувчи кафолатлар бериш; • учинчи шахслардан мажбуриятларнинг бажарилишини талаб қилиш ҳуқуқини олиш (факторинг); • қимматли қоғозлар чиқариш, харид қилиш, сотиш, ҳисобини юритиш ва уларни сақлаш, мижоз билан тузилган шартномага биноан қимматли қоғозларни бошқариш, қимматли қоғозлар билан бошқа операцияларни бажариш; • банк фаолияти юзасидан маслаҳат ва ахборот хизмати кўрсатиш; • жисмоний ва юридик шахсларга ҳужжатлар ва бошқа бойликларни сақлаш учун махсус бинолар ёки улар ичидаги пўлат қутиларни ижарага бериш; • молиявий лизинг; • Банкнинг жамғарма кассалари аҳолидан давлат бюджети даромади ҳисобига, корхона, ташкилот ва муассасалар фойдасига тўловлар қабул қилишни амалга оширади, тузилган шартномалар асосида уларнинг топшириқларига кўра аҳолига нақд пул беради, шунингдек бошқа турдаги чакана банк хизмат турлари; • очиқ валюта мавқеи (позицияси) лимити доирасида Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ваколатли банклар ва ўз мижозлари билан, валюта биржалари орқали, шунингдек, халқаро бозорларда чет эл валютасини сотиб олиш ва сотиш, шу жумладан ҳосилавий молия воситалари асосида чет эл валютасини сотиб олиш ва сотиш; • юридик ва жисмоний шахсларларга - чет эл валютасида ҳисобварақларни очиш ва юритиш; • мижозларнинг экспорт-импорт операциялари билан боғлиқ ҳисоб-китобларини чет эл валютасида ҳужжатли аккредитив, инкассо, банк жўнатмаси шаклида, шунингдек халқаро банк амалиётида қўлланиладиган бошқа шаклларда амалга ошириш; • чет эл валютасидаги маблағларни кредит, депозит, омонат ҳамда халқаро банк амалиётида қабул қилинган бошқа шаклларда жалб этиш ва жойлаштириш ҳамда Банкнинг чет эл валютасидаги маблағлари миқдори чегарасида кафолат бериш; • валюта айирбошлаш шахобчалари орқали нақд чет эл валютасини, чет эл валютасидаги тўлов ҳужжатларини жисмоний шахслардан сотиб олиш ва уларга сотиш; • банк ҳисобварақларини очган ҳолда ёки бундай ҳисобварақларни очмай туриб халқаро пул жўнатмаларини ўтказиш. Чет эл валютасида операциялар амалга ошириш учун Банкка Ўзбекистон Республикаси банклари ҳамда бошқа чет эл банкларида вакиллик ва бошқа ҳисобварақларга эга бўлиш, улар билан вакиллик муносабатларини ўрнатиш ҳуқуқи берилган. Банк Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик ҳужжатларида белгиланган ва халқаро банк амалиётига мувофиқ Банк лицензиясида махсус кўрсатилган бошқа операцияларни амалга оширишга хам ҳақлидир. Банк ўз филиаллари ва бошқа тузилмавий бўлинмаларини чет эл валютасида операциялар амалга ошириш учун уларнинг мақсадга мувофиқлиги ва тайёргарлик даражасига қараб мустақил белгилайди.
наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки. Привести его короткое описаниеҲисобот йилида Ўзсаноатқурилишбанкнинг халқаро кредит рейтингларини нуфузли халқаро рейтинг агентликлари “Standard&Poor`s” томонидан “Барқарор” прогнози билан “В+” ва “Fitch Ratings” томонидан “Барқарор” прогнози билан “ВВ-” “Барқарор” даражада тасдиқлади. Шу билан бирга, банк фаолияти бўйича 2019 йил сентябрда “Ahbor-Reyting” миллий рейтинг компанияси томонидан миллий шкала бўйича “Барқарор” прогнози билан “uzA+” даражаси рейтинги билан яна бир бор эътироф этилди.
4Terms of issue and placement of securities in accordance with the decision to issue securities
тип акций выпускаҲужжатсиз, эгасининг номи ёзилган фоизли облигациялар
количество акций выпуска50 000 (эллик минг) дона.
номинальная стоимость акции выпуска, сум1 000 000,0 (бир миллион) сўм.
общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум50 000 000 000,0 (эллик миллиард) сўм.
права, предоставляемые каждой акцией выпускаМазкур чиқаришдаги ҳар бир корпоратив облигация ўз эгаларига бир хил ҳуқуқларни беради. • Эмитентдан мазкур чиқарилишда назарда тутилган муддатда корпоратив облигациянинг номинал қийматини ва корпоратив облигациялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор шартларига асосан белгиланган даврларда облигациянинг номинал қийматига нисбатан белгиланган фоизли даромадларни олиш; • Банк қайта ташкил этилган тақдирда корпоратив облигацияларни муддатидан олдин сўндиришни талаб этиш; • Банкнинг корпоратив облигациялари чиқарилиши амалга ошмаган ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига кўра ҳақиқий эмас деб тан олинган тақдирда, Банкдан корпоратив облигациянинг номинал қийматини ва у бўйича мазкур корпоратив облигациялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор шартларида белгиланган тартибда ҳисобланган фоизни талаб қилиш; • Иккиламчи фонд бозорида мазкур корпоратив облигацияга бўлган талаб ва таклифдан келиб чиққан нархда ўзига тегишли корпоратив облигацияларни облигациялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор шартларига асосан исталган вақтда учинчи шахсга сотиш ва қайта сотиб олиш, ёки қонун ҳужжатларда белгиланган бошқа йўллар билан бошқа шахсга бериш; • Банк тугатилаётган тақдирда сўндирилмаган корпоратив облигациялар бўйича белгиланган мажбуриятларнинг бажарилмаган қисми бўйича талабларни депозиторлар ва банкнинг бошқа кредиторлари талаблари қондирилганидан сўнг амалдаги қонунчиликка мувофиқ белгиланган тартибда олиш; • Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида белгиланган бошқа ҳуқуқлар.
способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещениеМазкур чиқарилишдаги корпоратив облигациялар сони чекланмаган инвесторлар орасида оммавий усулда (очиқ обуна йўли билан) жойлаштирилади.
дата начала размещения акцийОблигацияларни жойлаштиришнинг бошланиш санаси – қимматли қоғозлар чиқарилиш давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги маълумот ва қимматли қоғозлар чиқарилишининг шартлари қонунчиликда белгиланган тартибда ошкор этилганидан кундан бошлаб 15 (ўн бешинчи) кун ҳисобланади.
дата окончания размещения акцийОблигацияларни жойлаштиришнинг тугатиш санаси – ушбу чиқарилишнинг охирги облигациялар жойлаштирилган куни ҳисобланиб, ушбу сана мазкур чиқарилиш давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб бир йилдан ошмаслиги лозим.
порядок размещения акцииМазкур чиқарилишдаги облигациялар “Тошкент” Республика фонд биржасида биржа қоидаларида белгиланган тартибда битимлар тузиш орқали амалга оширилади.
цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпускаУшбу чиқарилишдаги бир дона облигациянинг қимматли қоғозлар бирламчи биржа бозорига бошланғич чиқариш нархи 1 000 000 сўмни ташкил этади. Мазкур чиқарилишдаги облигациялар талаб ва таклифдан келиб чиққан ҳолда бозор қийматида жойлаштирилади.
условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акцийУшбу чиқарилишдаги облигациялар учун тўловлар ташкиллаштирилган биржа бозорида биржа қоидаларига мувофиқ тузиладиган битимлар асосида нақдсиз ҳисоб-китоблар орқали Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида амалга оширилади.
орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ Кенгаши томонидан 2019 йил 3 октябрдаги 2019/03-сон билан қабул қилинган қарорга асосан.
любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акцийУшбу чиқарилишдаги корпоратив облигациялар сони чекланмаган инвесторлар орасида очиқ оммавий жойлаштирилади. Банк уставига кўра корпоратив облигацияларни жойлаштиришда чекловлар мавжуд эмас.
налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциямСолиқлар Ўзбекистон Республикасининг Қонунчилигида белгиланган тартибда амалга оширилади.
цель выпуска акцийБанк мижозларининг инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришга йўналтирилган узоқ муддатли кредитлар улушини кўпайтириш учун пул маблағларини жалб этиш.
условия предстоящего выпуска облигаций в обращениеОблигациялар муомаласи уларнинг сотиб олиш ва сотиш, шунингдек амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган, облигацияларнинг эгаси алмашувига олиб келадиган бошқа ҳаракатлар орқали амалга оширилади. Облигациялар биржа ва биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозорида муомалада бўлиши мумкин. Облигациялар муомаласи қимматли қоғозлар бозорида инвесторлар томонидан битимлар тузиш орқали амалга оширилади. Облигацияларга доир битимлар ёзма шаклда амалга оширилади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилади. Уюшган бозорларда облигациялар бўйича олди-сотди битимлари қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчисининг қоидаларига асосан, мазкур қимматли қоғозларга мавжуд бўлган талаб ва таклифдан келиб чиққан ҳолда, амалга оширилади. Облигацияларга бўлган ҳуқуқлар олувчига унинг депо ҳисобварағига тегишли кирим ёзуви белгиланган тартибда киритилган пайтдан эътиборан ўтади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда инвестиция воситачиси томонидан бериладиган депо ҳисобварағидан кўчирма билан тасдиқланади. Облигация билан тасдиқланадиган ҳуқуқлар ушбу облигацияга бўлган ҳуқуқлар ўтган кундан эътиборан олувчига ўтади. Инвестиция воситачиларида акс эттирилган облигация эгаларининг реквизитлари ҳаққонийлиги юзасидан (хизмат кўрсатувчи банк номи ва коди, ҳисоб-китоб рақамлари) «Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ жавобгар бўлмайди. Облигацияларнинг муомала муддати – облигациялар жойлаштирилиши бошланган санадан 2 548 (икки минг беш юз қирқ саккиз) кун. Мазкур муддат фоизларни тўлаш мақсадида ҳар бири 91 кунга тенг бўлган 28 та оралиқ даврларга бўлинган.
доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска)Ушбу чиқарилувдаги облигациялар умумий ҳажмининг 30 фоизи жойлаштирилмаган тақдирда, облигациялар чиқарилиши амалга ошмаган деб ҳисобланади.
порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимсяОблигациялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда Банк облигация эгаларига олинган облигацияларнинг номинал қиймати ҳамда облигация бўйича ҳисобланган фоиз даромадларини мазкур чиқарилиш амалга ошмаган деб топилган кундан бошлаб 10 кун ичида қайтарилади.
порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, а также данные о лицензии на осуществление соответствующей деятельностиМазкур чиқарилиш доирасида чиқарилган облигацияларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олиш бўйича хизмат кўрсатувчи инвестиция воситачиси сифатида “Freedom Finance” хорижий корхона масъулияти чекланган жамияти билан хизмат кўрсатиш шартномаси тузилган. Ўзбекистон Республикаси Марказий депозитарийси Манзил: 100170, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй, 2-қават Тел.: (998 71) 267-37-42, (998 71) 267-35-92 Факс: (998 71) 267-37-42 Электрон почта: info@deponet.uz Банк облигациялари ҳуқуқларининг ҳисоби Ўзбекистон Республикаси Марказий депозитарийси ва Инвестиция воситачилари томонидан қонунчиликда ўрнатилган тартибда юритилади. Мазкур чиқарилиш доирасида чиқарилган облигацияларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олиш бўйича хизмат кўрсатувчи инвестиция воситачиси сифатида “Freedom Finance” хорижий корхона масъулияти чекланган жамияти билан хизмат кўрсатиш шартномаси тузилган. “Freedom Finance” хорижий корхона масъулияти чекланган жамияти Манзил: 100084, Тошкент ш., Юнусобод тумани, А.Темур кўчаси, 107-Б Тел: (998 78) 147-75-55 Электрон почта: ffin.uz. Қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи томонидан 2018 йил 22 октябрда инвестиция воситачилиги фаолиятни амалга ошириш учун берилган 1337-сонли лицензияга асосан хизмат кўрсатади. Лицензиянинг амал қилиш муддати чегараланмаган.
приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумагиБанк облигациялари ҳуқуқларининг ҳисоби Ўзбекистон Республикаси Марказий депозитарийси ва Инвестиция воситачилари томонидан қонунчиликда ўрнатилган тартибда юритилади. Корпоратив облигациялар инвестор номига бўлган ҳуқуқлар олувчига унинг депо ҳисобварағига тегишли кирим ёзуви белгиланган тартибда киритилган пайтдан эътиборан ўтади ва “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ ҳисоб рақамига 100% тўлов тушгандан сўнг амалга оширилади. Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда мазкур облигацияларга олувчининг ҳуқуқлари инвестор танлаган бошқа ҳуқуқлар ҳисобини юритувчи Инвестиция воситачиси томонидан бериладиган депо ҳисобварағидан кўчирма билан тасдиқланади.
данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)Облигацияларни жойлаштириш жараёнида андеррайтерлар хизматидан фойдаланиш кўзда тутилмаган.
информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. Информация о печатных изданиях, где будут размещены услМазкур “Корпоратив облигациялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор” ва "Корпоратив облигациялар эмиссия рисоласи"нинг асли билан Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Шаҳрисабз кўчаси, 3-уйда жойлашган Банкнинг Бош офисида, нусхалари билан эса Амалиёт бошқармаси ва барча филиалларида ҳамда банкнинг интернет-сайтида (http://www.uzpsb.uz) танишиш мумкин.
основные места продажи ценных бумагМазкур чиқарилишдаги облигациялар “Тошкент” Республика фонд биржасида биржа қоидаларида белгиланган тартибда битимлар тузиш орқали амалга оширилади.
информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумагОблигациялар сотиладиган асосий жой «Тошкент» Республика фонд биржаси, Тошкент шахри, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шох кўчаси 107-уйда жойлашган.

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   2973    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
General Statistics
Number of issuers by year
Top 4 essential facts type
General statistics by year
2021
JSC LLC
Total issuers, of which 699 1
active issuers* 593 1
Total disclosures, of which 7305 1
active issuers* 6886 1
Essential facts, of which 5221 1
active issuers* 4948 1
Prospectuses, of which 23 0
active issuers* 21 0
Quarterly reports, of which 1653 0
active issuers* 1537 0
Annual reports, of which 407 0
active issuers* 380 0
Charters, of which 171 1
active issuers* 148 1
JSC LLC
Total issuers, of which 717 3
active issuers* 599 3
Total disclosures, of which 7292 5
active issuers* 6895 5
Essential facts, of which 5293 4
active issuers* 5030 4
Prospectuses, of which 16 1
active issuers* 11 1
Quarterly reports, of which 1526 0
active issuers* 1431 0
Annual reports, of which 452 0
active issuers* 423 0
Charters, of which 166 0
active issuers* 150 0
JSC LLC
Total issuers, of which 755 20
active issuers* 607 20
Total disclosures, of which 8710 37
active issuers* 8248 36
Essential facts, of which 6326 33
active issuers* 6000 32
Prospectuses, of which 12 4
active issuers* 12 4
Quarterly reports, of which 1822 0
active issuers* 1747 0
Annual reports, of which 510 0
active issuers* 489 0
Charters, of which 300 18
active issuers* 293 17
JSC LLC
Total issuers, of which 760 23
active issuers* 613 22
Total disclosures, of which 2222 13
active issuers* 2138 13
Essential facts, of which 1676 12
active issuers* 1616 12
Prospectuses, of which 4 1
active issuers* 4 1
Quarterly reports, of which 468 0
active issuers* 459 0
Annual reports, of which 60 0
active issuers* 59 0
Charters, of which 65 1
active issuers* 63 1
A change in the staff of the officials. Decisions taken by the supreme governing body of the issuer The conclusion of a transaction with affiliated entity Changes in the list of affiliates.