71 203-00-50
"O'ZPARAVTOTRANS" AKSIYADORLIK JAMIYATI

"O'ZPARAVTOTRANS" АЖ БОШКАРУВ РАИСИНИНГ МОЛИЯ БУЙИЧА УРИНБОСАРИ ЛАВОЗИМИГА ТАНЛОВ
Дата раскрытия: 04.09.2020   
Дата опубликования модератором*: 07.09.2020   

ЭЪЛОН!

«O’zparavtotrans» АЖ бошқарув раисининг молия бўйича уринбосари

лавозимига танлон эълон қилинади.

Танловда иштирок этиш учун қизиқиш билдирган Узбекистон Республикаси фукаролари ва чет-эл давлатлари фукаролари таклиф этиладилар.

Танлов Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукини химоя килиш тугрисидаги» конуни, Узбекистон Республикаси Президентининг «Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошкарув замонавий методларини жорий этиш тугрисида»ги 2015 йил 24 апрелдаги 4720-сонли карори, жамият устави ва «O’zparavtotrans» Акциядорлик жамиятида бошқарув раиси ва бошқарув аъзоларини танлов асосида саралаб олиш” Регламенти асосида эълон қилинган.

Жойлашиш манзили: Бухоро вилояти, Коровулбозор тумани, Карши шоссеси.

Фаолиятининг асосий йуналишлари: автотранспорт хизматлари.

Лавозим номи: «O’zparavtotrans» АЖ бошқарув раисининг молия бўйича уринбосари.

Вазифалар: Узбекистон Республикаси конунчилиги ва «O’zparavtotrans» АЖ уставига асосан жамиятнинг барча фаолият турларига умумий рахбарлик килиш.

Танлов иштирокчиларига куйиладиган талаблар:

Олий (иқтисодий) маълумот;

Мехнатни мухофаза килиш, техника фавсизлиги, ишлаб-чикариш санитарияси, ёнгин хафсизлиги ва саноат хафсизлиги коидалари ва нормаларини билиш;

Тил билиш: ўзбек ва рус тилларида эркин мулокот, чет-эл тилларини билиш кадирланади;

Жамият фаолиятига тегишли Узбекистон Республикаси конун актларини, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг карорлари, Узбекистон Республикаси давлат активларини бошкариш Агентлиги, махаллий хокимлик органлари хамда бошка рахбарлик ва норматив хужжатларни, корпоратив бошкарув принципларини билиш;

Мутахассислик бўйича 5 йилдан кам булмаган муддат давомида тажрибага эга булиш.

Танловда иштирок этиш учун номзод жамиятга такдим этиши шарт булган хужжатлар:

- такдим этилган хужжатлар руйхати ва алока маълумотлари курсатилган холда танловда иштирок этиш учун ариза;

- шахсини тасдикловчи хужжат нусхаси, мехнат дафтарчаси нусхаси ёки мехнат тажрибасини тасдикловчи хужжат, олий маълумот тугрисидаги хужжат нусхаси, хамда кушимча маълумотга эга булганлиги тугрисидаги хужжатлар нусхаси;

- 1-иловага асосан шаклда номзод анкетаси;

- танлов таклифи (алохида конвертда елимланган холда такдим этилиши шарт).

Танлов таклифи номзод томонидан хакикатдаги молия-хужалик фаолияти курсаткичлари асосида ишлаб чикилади ва уртаистикболда корхонани ривожлантиришни стратегик режасини кузда тутилган булиши керак, бунда:

- корхонани келгуси йилга бошкариш буйича аник режаси;

- жамиятда мавжуд булган максадларни самарали бажариш ва хатарларни тахлил килиш натижалари, хамда корхона техник-иктисодий ва молиявий курсаткичларини яхшилаш ва ракобатбардошлигини ошириш буйича таклиф;

- корхонани ривожлантириш учун инвестиция жалб килиш буйича таклиф;

- корхонани асосий молия-хужалик фаолияти курсаткичларини яхшилаш буйича кутиладиган таклиф;

- жамиятда корпоратив бошкарув тизимини такомилаштириш буйича таклиф.

Танлов ўтказиладиган кун: 2020 йил 9-сентябр.

Аризалар илова килинган хужжатлар билан 2020 йил 8сентябргача; душанба-жума кунлари 08.00 дан 17.00 гача (махаллий вакт буйича) Бухоро вилояти, Коровулбозор туман, Карши шоссе манзили буйича кабул килинади. Электрон манзил: манзил: uzparavtotrans@mail.ru.Алока учун телефон: +998945404567, +99899 4197586.

Танлов утказилиши билан боглик кушимча маълумот олиш учун жамият ходимларни бошкариш булимига мурожат этишингизни сураймиз. 

04.09.2020

Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   720    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
 • Total issuers
  622
 • Issuers disclosed information
  725
 • Total disclosures
  38989
 • Essential facts
  28738
 • Prospectuses
  159
 • Quarterly reports
  7871
 • Annual reports
  2221
 • Charters
  1263