+998 71 203-00-50        Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
"JIZZAX HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI

БОШ ДИРЕКТОР ЛАВОЗИМИГА ТАНЛОВ
Дата раскрытия: 26.04.2018   

БОШ ДИРЕКТОР ЛАВОЗИМИГА ТАНЛОВ

«Жиззах ҳудудий электр тармоқлари корхонаси» акциядорлик жамиятиБош директор- лавозимига номзодлар танлови эълон қилади

Танловга Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, шунингдек танловда иштирок этиш хоҳиши бўлган хорижий менежерлар ҳам таклиф этилади.

Компания ҳақида маълумот:

 • номи:«Жиззах ҳудудий электр тармоқлари корхонаси» акциядорлик жамияти
 • Тармоқ: Энергетика
 • ишлаб чиқариладиган маҳсулот/хизматлар: Жиззах вилояти ҳудудида электр энергиясини истеъмолчиларга тақсимлаш ва сотишни амалга оширади.
 • бозордаги улуши: Жамият табиий монополия корхонаси ҳисобланиб, товар бозорида етакчи ўринга эга бўлиб, бозорда рақиби йўқ ва барқарор ҳолатга эга.
 • корхонанинг кучли томонлари:«Жиззах ҲЭТК» АЖ Жиззах вилояти ҳудудида электр энергияси сотиш бозоридатабиий монополия корхонаси ҳисобланиб, рақиби йўқ.Баҳони тартибга солиш сиёсати Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги билан келишилган ҳолда амалга оширилади.
 • манзил: 130106, Ўзбекистон Республикаси, Жиззах вилояти, Жиззах шаҳри, Наврўз маҳалла, Боғзор кўчаси- 60
 • веб-сайт:jizzaxhetk.uz

Очиқ танлов ҳақида:

 • Лавозим номи:корхона Бош директори
 • Вазифалари: Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари, “Жиззах ҲЭТК” устави, ички низомлари ва “Ўзбекэнерго” АЖнинг буйруқ ва раҳбарий ҳужжатларига мувофиқ жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилишга доир барча масалалар бўйича умумий раҳбарликни амалга оширади.

Мажбуриятлари: -Жамиятнинг ишлаб чиқариш- хўжалик ва молиявий фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади;

- Жамиятни малакали кадрлар билан таъминлаш, Жамият ходимларининг билими, малакаси, тажрибаси ва қобилиятларидан яхширок фойдаланиш, Жамият ходимлари учун яхши иш шароитлари яратиш ва меҳнати муҳофаза қилинишини таъминлаш; қонун талабларига мувофиқ атроф-муҳитни ҳимоя қилиш талабларига риоя қилиш чора-тадбирларини кўриш;

-бевосита раҳбарлик қилади:

 • Техник масалалар бўйича директорга;
 • Молия-иқтисод ва электр энергияси сотиш бўйича директорга;
 • Умумий масалалар бўйича директорга;
 • Техник директор ўринбосарига;
 • Кадрларни бошқариш бўлимига;
 • Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар секторига;
 • Ахборотлар технологияси бўлимига;
 • Юридик хизматига;
 • фавқулотда ҳолатлар ва фуқаролар ҳимояси бўлимига.
 • Иш жойи:Ўзбекистон Республикаси, Жиззах вилояти, Жиззах шаҳри, Наврўз маҳалласи, Боғзор кўчаси 60

шартноманинг тури ва амал қилиш муддати: Номзод Жамият акциядорларининг умумий йиғилишида тасдиқлангандан сўнг, Жамият Кузатув кенгаши билан 10 кун мобайнида кейинги навбатдаги умумий йиғилишгача 1 (бир) йил муддатга меҳнат шартномаси тузилади.

Номзодларга қўйиладиган талаблар:

Ёши: 28 ёшдан 50 ёшгача

Жинси: эркак, аёл

Маълумоти: тегишли мутахассислик бўйича олий

Иш тажрибаси: тегишлисоха бўйича рахбарлик лавозимларида иш тажрибаси камида 3 йил;

мутахассислик талаблари: олий (техник ёки иқтисодий- муҳандислик) маълумотли, ташкилотчилик қобилияти, меҳнатни муҳофаза қилиш қоида ва миқдорларини, хавфсизлик техникаси, ишлаб чиқариш санитарияси, саноат хавфсизлиги ва ёнғинга қарши муҳофаза қоидаларини билиши. Компаниянинг биринчи шахслари билан мулоқот олиб бориш тажрибаси. Ўзбек ва рус-тилларини билиши, эркин сўзлаша олиши. Хизмат сафарига бориш эҳтимоллари. Қонунларни, корпоратив бошқарув метод ва принципларини билиши.

Ариза бериш муддати: Номзодларнинг ҳужжатлари танлов ўтказиш ҳақида эълон берилган кундан бошлаб 30 (26 апрелдан- 25 майгача) кун муддат ичида қабул қилинади.

Йиллик иш ҳақи АҚШ дол. (таклиф этилаётган иш ҳақи миқдори ИҲРТ (ОЭСР)га аъзо мамлакатларда ўрнатилган ўртача даражасига мувофиқ бўлиши лозим):

- миллий валютада (сўмда)-27975290,0;

- АҚШ дол. – 3433,0.

Яшаш жойи билан таъминлаш: Ходимнинг иш ҳақи ҳисобидан намунали уй-жой кредити расмийлаштирилади.

Кўрсатиладиган ижтимоий имтиёзлар (овқат учун харажатларни қоплаш кафолати ва бошқалар):

Соғликни суғурталаш; овқат учун харажатларни қоплаш-Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган энг кам иш ҳақининг 1 баробари миқдорида овқат учун компенсация пули тўлаш; меҳнат таътилига чиқишда моддий ёрдам кўрсатиш; вақтинчалик меҳнатга лаёқатсизлик даврида Ўзбекистон Республикасидаги даволаш-соғломлаштириш муассасаларига йўлланмалар бериш.

Боғланиш учун (телефон, электрон манзил ва ҳ.к.):-Телефонлар: (0372)2222719; факс: (0372)2223756.

-Электрон манзил: 1708000@uzbekenergo.uz

« У Т В Е Р Ж Д Е Н О »
На заседании Наблюдательного совета АО «Jizzaxhududiyelektrtarmoqlarikorxonasi»
от «4» декабря 2015 г.
протокол №19

РЕГЛАМЕНТ

отбора кандидатур в исполнительный орган- Генерального директора акционерного общества АО «Jizzaxhududiyelektrtarmoqlarikorxonasi» с государственной долей в уставном капитале

Настоящий Регламент, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и иными актами законодательства, определяет порядок проведения акционерным обществом «Jizzaxhududiyelektrtarmoqlarikorxonasi» ) с государственной долей в уставном капитале (далее – АО) отбора кандидатур в исполнительный орган- Генерального директора.

Принципами проведения отбора являются:

 • прозрачность – обеспечиваемая путем публикации сведений о начале отбора, порядка его проведения, критериях отбора и отобранных кандидатурах;
 • регулярность – обеспечиваемая путем проведения отбора с установленной периодичностью, предусмотренной для направления предложений по исполнительному органу, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
 • состязательность – обеспечиваемая путем оценивания квалификационных и профессиональных качеств кандидатур согласно критериям, установленным настоящим Регламентом.

I. Общие положения

1. Отбор кандидатур в исполнительный орган-Генерального директора АО (далее – отбор) проводится наблюдательным советом АО (далее – НС).

2. Отбор проводится на основе поступивших предложений
по кандидатурам.

3. Кандидатурами могут выступать квалифицированные работники министерств и ведомств республики, а также иные лица, в том числе иностранные менеджеры, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере (далее – кандидатуры).

4. Предложения по кандидатурам могут вноситься соискателями, министерствами, ведомствами, акционерами и иными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством вносить предложения по кандидатурам в исполнительный орган- АО (далее – инициаторы).

5. Сроки отбора должны учитывать период времени, отводимый для направления предложений в АО по исполнительному органу, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

6. Для проведения отбора НС образует отборочную комиссию, включающую членов НС и представителей заинтересованных министерств и ведомств. Состав отборочной комиссии утверждается председателем НС (Приложение №1 к Регламенту, к пункту №6).

Примечание:При изменении состава НС АО, параллельно меняется состав отборочной комиссии.

7. Решения отборочной комиссии принимаются на заседаниях и оформляются протоколом.

8. Председатель НС определяет ответственное подразделение АО, которое выполняет функции рабочего органа отборочной комиссии.

II. Подготовка к отбору

9. Инициаторы, в течение 15 дней после объявления конкурса (если иной срок не указан в объявлении) представляют сведения о кандидатурах согласно приложению к настоящему Регламенту.

10. Кандидатурой не могут быть лица, которые:

 • не имеют высшего образования по соответствующей специальности;
 • не имеют, как минимум, трехлетнего стажа работы в соответствующей сфере;
 • исполняли функции единоличного исполнительного органа, входили в состав коллегиального исполнительного органа или являлись учредителями юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине этих лиц, если с момента такого прекращения прошло менее трех лет;
 • имеют непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;
 • исполняли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;
 • находящееся в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем АО.

11. Инициаторы обеспечивают достоверность, актуальность и соответствие действительности представленных в АО сведений о кандидатурах.

III. Проведение отбора

12. Поступившие к установленному сроку сведения о кандидатурах обобщаются на основе баллов, присваиваемых кандидатуре по каждому из критериев, перечисленных в приложении к настоящему Регламенту (в сумме до 100 баллов).

13.Отбор наилучшей кандидатуры для исполнительного органа (далее – наилучшая кандидатура) производится:

вне конкурса – по лицам, выдвигаемым в исполнительный орган на основании решений Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан или Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2015 года №ПП-2327;

 • по наибольшему итоговому баллу, присвоенному кандидатуре согласно критериям, указанным в приложении к настоящему Регламенту;
 • при равенстве итоговых баллов у двух и более кандидатур – по результатам голосования отборочной комиссии АО;
 • при равном числе голосов у двух и более кандидатур по результатам голосования отборочной комиссии АО – на основании права решающего голоса председателя НС;
 • при отсутствии предложений по кандидатурам – определяются отборочной комиссией из числа работников органов хозяйственного управления, в структуру которого входит данное АО.

14. НС вносит на рассмотрение общего собрания акционеров предложения по наилучшей кандидатуре в порядке и сроки, установленные законодательством, уставом и внутренними документами данного АО. При наличии расхождений между положениями устава и внутренних документов АО, превалируют положения устава.

15. Инициаторы обязаны безотлагательно сообщить в НС о возникновении обстоятельств, влекущих необходимость замены кандидатуры.

16. В случае, если в отношении кандидатуры возникли обстоятельства, влекущие необходимость ее замены, НС:

 • определяет кандидатурой лицо, ранее участвовавшее в отборе и набравшее следующий наилучший итоговый балл, либо признанное таковым в порядке, установленном настоящим Регламентом;
 • при отсутствии ранее участвовавших в отборе лиц либо невозможности их избрания в состав исполнительного органа данного АО назначает из числа работников органов хозяйственного управления,
 • в структуру которого входит данное АО.

17. НС вправе отклонить кандидатуру, если результаты деятельности данного лица в органах управления и контроля хозяйственного общества с государственной долей, в установленном порядке признаны неудовлетворительными по решению Комиссии по мониторингу за эффективным использованием государственной доли акций в акционерных объединениях и компаниях.

IV. Заключительные положения

18. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Регламента, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

19. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет НС АО.

Приложение к Регламенту

СВЕДЕНИЯ
О КАНДИДАТУРЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «JIZZAXHUDUDIYELEKTRTARMOQLARIKORXONASI»

(указывается наименование АО)_____________________

ФИО кандидатуры:_________________________________

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ Максимальный балл за соответствие критерию Наличие у кандидата (да / нет)
I. ОБРАЗОВАНИЕ
1 наличие диплома бакалавра в соответствующей специальности 5
2 наличие диплома магистра об окончании Академии государственного управления, Банковско-финансовой академии или Налоговой академии. 10
3 наличие диплома магистра о получении зарубежного высшего образования по соответствующей специальности 10
4 наличие (кроме перечисленных в пунктах 1-3) диплома о высшем образовании по соответствующей специальности 3
5 наличие не менее 2 публикаций в год по проблемам отрасли, в которую входит АО 5
6 наличие ученой степени доктора экономических наук или доктора юридических наук 5
7 наличие защищенной кандидатской или докторской диссертации по проблемам отрасли, в которую входит АО 3
8 наличие документа о соответствии квалификационным требованиям специалиста рынка ценных бумаг, аудитора, страховщика, оценщика, судебного управляющего 3
9 наличие полученного в текущем или предыдущем году свидетельства о повышении квалификации или переподготовке по любому из направлений, указанных в пункте 1 либо в рамках квалификационных требований к судебным управляющим, аудиторам, страховщикам, специалистам рынка ценных бумаг, налоговым консультантам, судебным управляющим 5
II. ОПЫТ РАБОТЫ
10 опыт работы на руководящих должностях по решению Президента или Кабинета Министров
до одного года (включительно) 5
от одного года до 3 лет включительно 8
опыт работы от 3 до 5 лет включительно 10
более 5 лет 12
11 опыт работы в государственных организациях, хозяйственных обществах с долей государства на должностях административно-управленческого персонала (кроме периода занятия руководящих должностей, указанных в пункте 10)
до одного года (включительно) 2
от одного года до 3 лет включительно 5
опыт работы от 3 до 5 лет включительно 8
более 5 лет 10
12 опыт работы на руководящих должностях (директор, заместитель директора, менеджер, супервайзер) не менее одного года в зарубежных странах или практического опыта решения вопросов в зарубежных юрисдикциях
до одного года (включительно) 2
от одного года до 3 лет включительно 4
опыт работы от 3 до 5 лет включительно 6
более 5 лет 8
13 опыт работы в иных организациях на руководящих должностях организаций (в должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, руководителя юридической службы организации, руководителя представительства или филиала)
до одного года (включительно) 2
от одного года до 3 лет включительно 3
опыт работы от 3 до 5 лет включительно 4
более 5 лет 6
14 наличие стажа работы не менее одного года на должностях административно-управленческого персонала в организациях соответствующей отрасли
до одного года (включительно) 4
от одного года до 3 лет включительно 5
опыт работы от 3 до 5 лет включительно 8
более 5 лет 10
15 опыт работы не менее одного года в качестве члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии или сотрудника службы внутреннего аудита хозяйственных обществ
до одного года (включительно) 2
от одного года до 3 лет включительно 4
опыт работы от 3 до 5 лет включительно 6
более 5 лет 8
16 опыт осуществления в течение текущего или предыдущего учебного года преподавательской деятельности в высших учебных заведениях
в объеме до 100 академических часов включительно 5
в объеме от 100 до 500 академических часов включительно 8
в объеме более 500 академических часов 10
17 опыт работы не менее одного года в качестве сотрудника государственного контролирующего органа, судьи, депутата Законодательной палаты или сенатора 5
18 опыт работы не менее одного года в качестве судебного управляющего, аудитора, страховщика, специалиста рынка ценных бумаг, налогового консультанта, судебного управляющего, либо в уполномоченных государственных организациях, осуществляющих регулирование данной деятельности 3
II. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ
19 наличие у кандидата государственных наград 3
20 наличие у кандидата общепризнанных международных статусов в области экономики, финансов, юриспруденции, признаваемых законодательством 3
21 прохождение кандидатом не менее двух зарубежных стажировок в области экономики, финансов, юриспруденции 3
22 наличие письма от Кабинета Министров (его Департамента) или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата 5
23 наличие письма от иного государственного органа или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата 5
24 наличие у кандидата не менее двух почетных грамот (почетных дипломов) выданных государственными организациями 5

Настоящим подтверждаю, что лицо, предлагаемое в качестве кандидатуры:

 • имеет высшее образование по соответствующей специальности;
 • имеет, как минимум, двухлетний стаж работы в соответствующей сфере;
 • в течение трех предыдущих лет не исполняло функции единоличного исполнительного органа, не входило в состав коллегиального исполнительного органа или не являлось учредителем юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине данного лица;
 • не имеет непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;
 • не исполняло функции единоличного исполнительного органа или входило в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;
 • не находится в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем хозяйственного общества.
 • подлинность, достоверность и соответствие действительности всех сведений, изложенных в заявлении, а также сведений, содержащихся в документах и материалах, прилагаемых к настоящему заявлению.

Вышеуказанные сведения являются подлинными, достоверными и соответствуют действительности.

Указание должности руководителя юридического лица и его подпись, заверенная основной печатью либо электронной цифровой подписью юридического лица, либо

ФИО, адрес и паспортные данные физического лица, заверенные его письменной или электронной подписью.

Примечание:

1В отношении кандидатур, не являющихся гражданами Республики Узбекистан, инициатор дополнительно сообщает об известных ему ограничениях в отношении кандидатур, могущих повлечь отказ в выдаче разрешительного документа для трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.

№1 к Регламенту, к пункту №6

СОСТАВ

отборочной комиссии в исполнительный орган АО «Jizzaxhududiyelektrtarmoqlarikorxonasi»

№ п/п.

Фамилия, имя, отчество членов отборочной комиссии

Место работы членов отборочной комиссии
Председатель отборочной комиссии
1. Райимкулов Аброр Сайтмуратович Главный специалист УЭП АО «Узбекэнерго»
Члены отборочной комиссии:
2. Даниярова Феруза Абдухакимовна Главный специалист УВЭСИИ АО «Узбекэнерго»
3. Юсупов Ильхом Исмаилович Начальник Джизак РВВС УП «Узэлектросеть»
4. Расулов Анвар Ганиевич Ведущий специалист УЭЭС АО «Узбекэнерго»
5. Хакимов Улугбек Хасанович Зам.начальника УЭЭС АО «Узбекэнерго»
6. Ботиров Равшан Ньютонович Зам.директора Ф «Энергосотиш»
7. Бобобеков Зохиджон Анарбоевич Начальник управления по учету и передачи государственных активов в частную собственность

Примечание:При изменении состава НС Общества, параллельно меняется состав отборочной комиссии.

26.04.2018

Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола

26.04.2018

Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   1898    
   
General Statistics
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
General Statistics
 • Total issuers
  634
  1. ➡   JSC
   612
  2. ➡   LLC
   22
 • Issuers disclosed information
  814
 • Total disclosures
  58272
 • Essential facts
  43801
 • Prospectuses
  207
 • Quarterly reports
  11834
 • Annual reports
  3417
 • Charters
  1865