+998 71 203-00-50        Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017


"O'ZPARTAMPONAJ" AKSIYADORLIK JAMIYATI


Дата раскрытия: 09.06.2016   

                                                                      Эьлон!!!

 • Хурматли акциядорлар “Ўзпартампонаж” АЖ Сизни 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабардор қилади.
 • 1.Жамиятнинг номи, жойлашган ери (почта манзили), алоқа рақамлари, электрон почта манзили – “Ўзпартампонаж” АЖ, Қоровулбозор шаҳри, Қарши шоссеси, телефон, факс: (0365) 364-13 48, E-mail: uzpartamponaj@mail.ru, Веб-сайт: uzpartamponaj.uz
 • 2.Умумий йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жой – 2016 йил 17 июнда, соат 14:00 да, Қоровулбозор шаҳри, Қарши шоссеси, “Ўзпартампонаж” АЖ маъмурий биносида.
 • 3.Жамият акциядорларининг реестри шакллантириладиган сана – умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабардор қилиш учун акциядорлар реестри07.06.2016 йил ҳолатида ва акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга жамият акциядорларининг реестри (3 иш куни олдин) 13.06.2015 йил ҳолатида шакллантирилади.

КУН ТАРТИБИ ЎЗ ИЧИГА ҚУЙИДАГИ МАСАЛАЛАРНИ ОЛАДИ:

1. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
2. Жамият кузатув кенгашининг 2015 йил якуни бўйича хисоботини тасдиклаш.
3. 2015 йил молия-хужалик фаолияти якунлари бўйича жамият бошкарув раисининг хисоботини тасдиклаш.
4. Жамият ижроия органи ва кузатув кенгашининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини кўриб чиқиш
5. Жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.
6. Жамият тафтиш комиссиясининг 2015 йил якуни бўйича ҳулосасини тасдиқлаш.
7. 2015 йил якуни бўйича жамият ташқи аудит ҳулосасини тасдиклаш.
8. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
9. 2015 йил молия-хўжалик фаолияти бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш.
10. 2016 йил учун жамият ташқи аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган хизмат хақининг энг кўп миқдорини белгилаш.
11. Жамият бошқарув раиси билан мехнат шартномасини бир йил муддатга ўзайтириш.
12. Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш.
13. Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.
14. Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида:

- Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);

- Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);

- Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);

- Ижроия органи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);

- Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом;

- Ички назорат тўғрисидаги низом;

- Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом;

- Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом;

- Жамият Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш (ёки жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш).

15 Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
16 Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

“Ўзпартампонаж” АЖ Кузатув кенгаши. 

09.06.2016

Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   668    
   
Currency rates 18.01.2023
something
General Statistics
 • Total issuers
  647
 • Issuers disclosed information
  814
 • Total disclosures
  58272
 • Essential facts
  43143
 • Prospectuses
  203
 • Quarterly reports
  11824
 • Annual reports
  3410
 • Charters
  1841