+998 71 203-00-50        Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017


"NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT" AKSIYADORLIK JAMIYATI


Дата раскрытия: 10.06.2016   

«NAMANGAN-AVTOTEXXIZMAT» АЖ кузатув кенгаши, жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йигилиши 2016 йил 21 июнь куни соат 14.00 да жамият мажлислар залида утказилишини маълум килади.

Йигилишда катнашувчи акциядорларни руйхатга олиш 2016 йил 21 июнь куни соат 10.00 да бошланади.

Умумий йигилишда катнашиш хукукига эга акциядорлар шахсини тасдикловчи хужжат, вакиллари эса белгиланган тартибда расмийлаштириладиган ишончнома билан келишлари шарт.

Манзил: Наманган вилояти, Наманган шахри, «Тинчлик» кучаси, 3 уй, «Namangan-Avtotexxizmat» АЖ мажлислар зали.

Умумий йигилишнинг акциядорларга такдим этиладиган ахборотлар билан танишиш ва утказиладиган йигилиш буйича маълумотлар олиш учун (0369)-232-43-65, 232-17-04, телефонига мурожаат килиш ёки www.namatx.uz сайти оркали танишиш мумкин.

Йигилиш кун тартиби:

1. Йигилиш ишчи президиумини сайлаш.

2. Акциядорлар умумий йигилиш регламентини тасдиклаш.

3. Санок комиссияси аъзоларини сайлаш.

4. Кузатув кенгаши фаолиятининг 2015 йил якуни буйича хисоботини тинглаш.

5. Жамият бошкарув раисининг жамиятнинг 2015 йил молиявий хужалик фаолиятини якуни ва белгиланган бизнес-режа курсаткичларини бажарилиши тугрисидаги хисоботи.

6. Жамиятни 2015 йил фаолияти натижалари буйича тафтиш комиссияси хулосасини тинглаш.

7. 2015 йил якуни буйича йиллик хисоботларни, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботларини тасдиклаш.

8. Жамиятнинг узок муддатли ривожлантириш стратегиясини тасдиклаш

9. Жамиятни 2015 йил якуни буйича олган соф фойданинг таксимотини ва акциялар учун туланадиган дивидендлар микдори ва тулаб бериш муддатларини тасдиклаш.

10. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини бир йил муддатга сайлаш.

11. Кузатув кенгаши аъзоларини бир йил муддатга сайлаш.

12. Жамиятнинг янги тахрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиклаш.

13. Корпоратив бошқарув кодексини жамият фаолиятига тадбик килиш

14. Жамият “Ички назорат тўғрисида”ги, “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги, “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги низомларини тасдиқлаш.

15. Жамият «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги, «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги, «Ижроия органи тўғрисида» «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги «Ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида»ги, янги таҳрирдаги низомини тасдиқлаш

16. Жамият акциядорлари томонидан 3 йил ичида талаб килиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида колдириш.

Маълумот тартиб раками № 01

Жамият акцияларига эгалик килувчилар руйхати тузиладиган сана: 2016 йил 21 май. Умумий йигилишда катнашиш хукукига эга булган акциядорлар руйхатини 2016 йил 15 июнь холатига шакллантирилади.

10.06.2016

Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   538    
   
Currency rates 18.01.2023
something
General Statistics
 • Total issuers
  647
 • Issuers disclosed information
  814
 • Total disclosures
  58272
 • Essential facts
  43039
 • Prospectuses
  203
 • Quarterly reports
  11815
 • Annual reports
  3410
 • Charters
  1838