+998 71 203-00-50        Ўзбекистон, Тошкент ш., Истиқлол кўчаси 29, 100017
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА
Дата раскрытия: 28.10.2022   
Дата опубликования модератором*: 28.10.2022   
1 ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:
Тўлиқ "Uzbekistan Airports" aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: "Uzbekistan Airports" AJ
Биржа тикери номи: Маълумот йўқ
2 БОҒЛАНИШ
Жойлашган ери: Toshkent shahri, Mirobod tumani, Mirobod ko'chasi, 41/4-uy
Почта манзили:
Электрон почта манзили: info@uzbairports.uz
Расмий веб-сайт: www.uzbairports.uz
3 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование обслуживающего банка:
Ҳисоб рақами:
МФО:
4 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
присвоенные регистрирующим органом:
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): 306646884
присвоенные органами государственной статистики
КФС:
ОКПО:
ОКОНХ:
СОАТО:
5Бухгалтерлик баланси
Наименование показателяКод стр.На начало отчетного периодаНа конец отчетного периода
Актив
I. Узоқ муддатли активлар
Асосий воситалар: 000
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 0109762655.0015996233.00
Эскириш суммаси (0200) 0111081156.003219104.00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)0128681499.0012777129.00
Номоддий активлар:000
Бошланғич қиймати (0400)020 1895113.00
Амортизация суммаси (0500)021 289337.00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021)022 1605776.00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:0305792331967.005794732311.00
Қимматли қоғозлар (0610) 040
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)0605792331967.005794331967.00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) 070
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 080 400344.00
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)090
Капитал қўйилмалар (0800) 1001238289.004391692.00
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)11028653683.00560023792.00
Бундан: муддати ўтганлари111
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)120
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)1305830905438.006373530700.00
II. Жорий активлар
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: 140241824.0041981036.00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150241824.00716659.00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)160
Тайёр маҳсулот (2800) 170
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) 180 41264377.00
Келгуси давр харажатлари (3100)1901772199.00255782.00
Кечиктирилган харажатлар (3200) 200
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)210151514245.001079070937.00
шундан: муддати ўтган211
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)22018917183.00137007324.00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)230
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)240 310693821.00
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) 25012899.002367597.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 26076945194.00295226222.00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) 2704899576.0095876761.00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) 280
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)290
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)3006586.00187007.00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 31050732807.00237712205.00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: 32015308291.00150040642.00
Кассадаги пул маблағлари (5000)330
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)3408345654.00126702652.00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)3506879260.0022428140.00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 36083377.00909850.00
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)3709178000.0018420725.00
Бошқа жорий активлар (5900)380
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)390178014559.001289769122.00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)4006008919997.007663299822.00
Пассив
I. Ўз маблағлари манбалари
Устав капитали (8300)4105792331967.005792331967.00
Қўшилган капитал (8400)420
Резерв капитали (8500)4302706614.002706614.00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)440
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 4505979066.00353778482.00
Мақсадли тушумлар (8800)460 318491038.00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)470
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)4805801017647.006467308101.00
II. Мажбуриятлар
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) 490141887968.00556674345.00
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590)491
Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади492
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)500
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)530
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)540
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)550
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300)560
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 57080501368.00542906832.00
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)58061386600.0013767513.00
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)590
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) 60066014382.00639317376.00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)60159314382.00639317376.00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 6105239364.00118564591.00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620 181800.00
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 63044027918.00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)650
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)660
Олинган бўнаклар (6300)6706339042.00131389858.00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 6801504476.0033663412.00
Суғурталар бўйича қарз (6510)690
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)700336138.00583985.00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)710 257774600.00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 7201022996.004440962.00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)730
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)7406700000.00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)750
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760844448.0092899968.00
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) 770207902350.001195991721.00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)78060089199997.007663299822.00
6Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот
Наименование показателяКод стр.За соответствующий период прошлого годаЗа отчетный период
доходы (прибыль)расходы (убытки)доходы (прибыль)расходы (убытки)
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010920680.00 882339515.00
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020 369598136.00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) 030920680.00 512741379.00
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: 040 31220581.00 171469229.00
Сотиш харажатлари 050 100675.00 249343.00
Маъмурий харажатлар060 15339751.00 60014201.00
Бошқа операцион харажатлар 070 15780155.00 111205685.00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари080
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 09029301463.00 80171.00
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) 100 998438.00341352321.00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: 1102361595.00 57566956.00
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120
Фоизлар шаклидаги даромадлар 1301334708.00 1068168.00
Молиявий ижарадан даромадлар140
Валюта курси фарқидан даромадлар 1501026887.00 56498788.00
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан:170 1214657.00 77610232.00
Фоизлар шаклидаги харажатлар 180 5669868.00
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар190
Валюта курси фарқидан зарарлар200 1214657.00 71940364.00
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) 220148500.00 321309045.00
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар230
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230)240148500.00 321309045.00
Фойда солиғи250 46749.00 5191131.00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар260
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260) 270101751.00 316117914.00
7Масъуллар
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:Джураева Р.Ф.
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:Цой О.В.
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:Носиров М.А.

Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар

   379    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
Умумий статистика
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Умумий статистика
 • Жами эмитентлар сони
  634
  1. ➡   АЖ
   612
  2. ➡   МЧЖ
   22
 • Ахборот ошкор қилган эмитентлар сони
  814
 • Жами ошкор қилинган ахборотлар сони
  58272
 • Муҳим фактлар
  43746
 • Эмиссия рисолалари
  207
 • Чорак ҳисоботлар
  11834
 • Йиллик ҳисоботлар
  3415
 • Уставлар
  1864