71 203-00-50
Акциядорлик жамиятлари томонидан ошкор этилган муҳим фактлар сони
(05.01.2022 дан 31.01.2022 йил ҳолатига)
Муҳим фактнинг номи Рақами Cони
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар 06 29
Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар 08 14
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар 12 2
Устав капиталининг 50 фоизидан ортиқ миқдорда кредит олинганлиги 15 2
Миқдори ёки мол-мулкининг қиймати битим тузилган санадаги ҳолатга кўра эмитент активларининг 10 фоизидан ортиғини ташкил этадиган эмитентнинг бир марталик битимлари 19 15
Эмитент томонидан йирик битим тузилиши 20 5
Аффилланган шахс билан битим тузилиши 21 64
Қимматли қоғозларни чиқариш 25 7
Қимматли қоғозлар чиқарилишини амалга ошмаган деб топиш 28 1
Эмитент 10 ва ундан ортиқ фоиз акцияларга (улушларга, пайларга) эгалик қилаётган юридик шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар 30 2
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш 32 2
Ижроия органи аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар 35 1
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар 36 17
Республика бўйича акциядорлик жамиятлари сони – 607
Муҳим факт ошкор қилган акциядорлик жамиятлари сони – 26
Акциядорлик жамиятлари томонидан жойлаштирилган эълонлар – 46
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ


27.05.2022 17:18 | "QASHQADARYO TEXNOLOGIK TRANSPORT" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Изменения в списке аффилированных лиц

27.05.2022 17:18 | "QASHQADARYO TEXNOLOGIK TRANSPORT" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Начисление доходов по ценным бумагам

27.05.2022 17:17 | "SAVDOGARBANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI
Изменение в составе исполнительного органа

27.05.2022 17:17 | "QASHQADARYO TEXNOLOGIK TRANSPORT" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Изменение в составе наблюдательного совета

27.05.2022 16:10 | "QASHQADARYO TEXNOLOGIK TRANSPORT" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Решения, принятые высшим органом управления эмитента

27.05.2022 16:10 | "TASHGIPROGOR" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Проведение общего собрания акционеров


27.05.2022 15:52 | "SHAXRIXON-AVTO RAVON" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Проведение общего собрания акционеров

27.05.2022 15:52 | "ANTEKS" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Вакансии в исполнительный орган

27.05.2022 15:52 | "SHAXRIXON-AVTO RAVON" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Вакансии в исполнительный орган

27.05.2022 15:24 | "SAVDOGARBANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI
Изменения в списке аффилированных лиц

27.05.2022 15:22 | "O'ZAVTOSANOAT" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Заключение сделки с аффилированным лицом

27.05.2022 15:22 | "O'ZAVTOSANOAT" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Заключение сделки с аффилированным лицом

27.05.2022 15:22 | "O'ZAVTOSANOAT" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Заключение сделки с аффилированным лицом

27.05.2022 15:22 | "MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Заключение сделки с аффилированным лицом

27.05.2022 15:22 | "UNIVERSAL SUG'URTA" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Заключение эмитентом крупной сделки

События

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Общая статистика
 • Всего эмитентов
  622
 • Эмитенты, раскрывшие информацию
  725
 • Всего раскрытой информации
  38989
 • Существенные факты
  28738
 • Проспекты эмиссий
  159
 • Ежеквартальные отчёты
  7871
 • Годовые отчёты
  2221
 • Уставы
  1263