Single portal of corporate information
DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BOARD OF THE ISSUER
Дата раскрытия: 07.04.2021   
Дата опубликования модератором*: 08.04.2021   
1.

NAME OF THE ISSUER

Full: "Qorako'ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati
Short: "Qorako'ldonmaxsulotlari" AJ
Name of stock exchange ticker: No
2.

CONTACT DETAILS

Location: Бухарская область, г. Каракуль, г. Каракуль,ул. Тинчлик-47
Postal address: Бухарская область, г. Каракуль, г. Каракуль,ул. Тинчлик-47
E-mail address: korakuldon@mail.ru
Official Website: www.qorakuldon.uz
3.

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact: 6
Name of essential fact: Decisions taken by the supreme management board of the issuer
Type of general meeting: годовое
The date of the general meeting: 26.03.2021
Date of the report of the General Meeting: 05.04.2021
Venue of the General Meeting: Бухоро вилояти, Қоракўл шаҳри, Тинчлик кўчаси, 47-уй
Quorum of the general meeting: 91.44
Questions put to the vote Voting results
for againts abstentions
% Quantity (Units) % Quantity (Units) % Quantity (Units)
1 Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
2 Саноқ комиссияси сони ва таркибини тасдиқлаш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
3 Жамият Кузатув кенгашининг 2020 йилда бажарилган ишлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
4 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият бошқарув раисининг хисоботини тасдиқлаш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
5 Тафтиш комиссиясининг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
6 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2020 йил якуни бўйича бошқарув раисининг ишлаб чиқаришни махаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг хисоботини эшитиш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
7 Корхоналарда харидлар жараёнинг шаффофлиги асослиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган холда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
8 Жамиятнинг 2020 йилги бухгалтерия баланси, молиявий ҳисоботини ва харажатлар сметасини тасдиқлаш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
9 2020 йил якуни бўйича ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
10 Жамиятнинг 2021 йил фаолиятини текшириш учун аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузиш ва тўланадиган хизмат ҳаққи чегараси миқдорини тасдиқлаш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
11 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича олган соф фойдаси тақсимотини тасдиқлаш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
12 Жамиятнинг 2021 йил учун тузилган бизнес режасини тасдиқлаш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
13 Жамият бошқарув раиси билан шартномани узайтириш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
14 Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. 0 0 0 0 0
15 Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. 0 0 0 0 0
15.1 Саманов Шерзод Ибадуллаевич 100.0 2,743,382 0 0 0 0
15.2 Аликулов Холмумин Шеркулович 100.0 2,743,382 0 0 0 0
15.3 Бобохонов Алмос Амирқулович 100.0 2,743,382 0 0 0 0
16 Жамият Кузатув Кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низомга асосан жамият Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
17 Даъво муддати ўтган кредиторлик ва дебиторлик қарзларни жамият фойдаси ва зарарига олинишини тасдиқлаш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
18 Корпоратив бошқарув Кодекси талабларига мувофиқ жамиятда 2020 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив баҳолаш бўйича хулосани тасдиқлаш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
19 Давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларнинг кўп йиллардан буён ундирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликларини, юридик шахс тугатилганлиги ҳақидаги тегишли ҳужжатларга асосан жамият балансидан чиқариш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
20 2021 йил хўжалик фаолияти даврида “Уздонмахсулот” АК тизимига кирувчи аффилланган шахслар билан тузилиши мумкин булган битимларни маъқуллаш. 100.0 2,743,382 0 0 0 0
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1 Акциядорларнинг Умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.
2 Саноқ комиссияси уч кишидан иборат бўлиб, Эргашева Ибодат Жўрақуловна комиссия раиси, Рўзимуродова Юлдуз Исматовна ва Холиқова Носиба Фахритдиновна комиссия аъзолари этиб тасдиқлансин.
3 “Қоракўлдонмаҳсулотлари” АЖнинг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 2021 йилга белгиланган устувор вазифалари белгилаб қўйилсин.
4 “Қоракўлдонмаҳсулотлари” АЖ 2020 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин ва бошқарув раисининг 2020 йилда олиб борилган ишлари қониқарли деб топилсин.
5 “Қоракўлдонмаҳсулотлари” АЖ Тафтиш комиссиясининг 2020 йил якунлари фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
6 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2020 йил якуни бўйича бошқарув раисининг ишлаб чиқаришни махаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг эшитилган хисоботи тасдиқлансин.
7 “Қоракўлдонмаҳсулотлари” АЖнинг харидлар жараёнидаги шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлиги бўйича ташқи аудит “HIMOYA-AUDIT” МЧЖнинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
8 “Қоракўлдонмаҳсулотлари” АЖнинг 2020 йилги бухгалтерия баланси, молиявий ҳисоботи ва харажатлар сметасини тасдиқлансин.
9 “Қоракўлдонмаҳсулотлари” АЖ 2020 йил якуни бўйича фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказган “HIMOYA-AUDIT” МЧЖ хулосаси тасдиқлансин.
10 “Қоракўлдонмаҳсулотлари” АЖнинг 2021 йил фаолиятини текшириш учун “PROMSTROY-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузиб, хизмат ҳаққи миқдори чегараси 15 (ўн беш) миллион сўмгача белгилансин.
11 “Қоракўлдонмаҳсулотлари” АЖнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича олинган 5 876 745 000 сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимласин: 75 фоиз миқдорида, яъни 4 407 558 560 сўмни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январдаги “Илмий-инновацион ишланма ва технологияларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этишнинг самарали механизмларини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 24-сонли қарорига асосан жамиятнинг Инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш, яъни ишлаб чиқариш тармоғини ривожлантиришга; 5 фоиз миқдорида, яъни 293 837 220 сўмни жамиятнинг Заҳира фондига; 5 фоиз миқдорида, яъни 293 837 220 сўмни жамият Кузатув кенгаши ва Тафтиш комисияси аъзоларини 2020 йил якунлари бўйича рағбатлантиришга; 15 фоизи миқдорида, яъни 881 512 000 сўмни “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 51-моддасига асосан акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин. Ҳар бир оддий акцияларнинг бир донаси учун 293,84 сўмдан дивиденд тўловлари тўғри келаётганлиги ва ушбу қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун муддат ичида акциядорларга дивидендни тўлашни жисмоний шахсларга пластик карта орқали ва юридик шахсларга ҳисоб рақамларига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилсин. Йил якуни бўйича фойданинг тақсимоти ва дивидендларни ўз вақтида тўлаш масъулияти жамият бош ҳисобчиси Л.Вафоевга юклатилсин.
12 “Қоракўлдонмаҳсулотлари” АЖнинг 2021 йил учун Бизнес-режасини тасдиқласин.
13 Усмонов Ботир Сувонович билан Кузатув кенгаши ўртасида акциядорларнинг 2021 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишига қадар “Қоракўлдонмаҳсулотлари” АЖнинг Бошқарув раислигига меҳнат шартномаси тузилсин.
14 Иброхим Нурмухамматович Носиров, Ният Мелиевич Саидов, Шодлик Юревич Тиллаев, Султон Абдуҳамидович Назаров ва Акбархужа Абубакирович Шоолимов “Қоракўлдонмаҳсулотлари” АЖ Кузатув кенгаши аъзолари этиб сайлансин.
15 Шерзод Ибадуллаевич Саманов, Холмумин Шерқулович Алиқулов ва Бобохонов Алмос Амирқулович “Қоракўлдонмаҳсулотлари” АЖ Тафтиш комиссияси аъзолари этиб сайлансин.
16 “Қоракўлдонмаҳсулотлари” АЖ Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган қўйидаги ҳақ миқдорлари белгиласин: Кузатув кенгаши раиси учун ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг – 7 (етти) баробари миқдорида; Кузатув кенгаши аъзолари учун ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг – 6 (олти) баробари миқдорида; Тафтиш комиссияси раиси ва аъзоларига ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг – 3 (уч) баробари миқдорида.
17 Даъво муддати ўтган кредиторлик ва дебиторлик қарзларни жамият фойдаси ва зарарига олинишини кўриб чиқиш жамият акциядорларининг кейинги умумий йиғилишларида кўриб чиқилиши инобатга олинсин.
18 Корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувоффиқ “Қоракўлдон-маҳсулотлари” АЖда 2020 йил якуни бўйича мустақил ташкилот “INTELKOMPAS” хусусий корхонаси томонидан ўтказилган корпоратив баҳолаш бўйича хулосаси тасдиқласин.
19 Давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларнинг кўп йиллардан буён корхона олдида ундирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликларини (юридик шахс тугатилганлиги ҳақидаги тегишли ҳужжатарга асосан) балансдан чиқаришга ҳуқуқий асосларни тайёрлаб, жамлаш ишларни амалга ошириш “Қоракўлдонмаҳсулотлари” АЖнинг ички аудиторлик хизмати, бош ҳисобчи Л.Вафоев ва ҳуқуқшунос Л.Мамировлар зиммасига юклатилсин.
20 2021 йил хўжалик фаолияти даврида “Ўздонмахсулот” АК тизимига кирувчи аффилланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш барча жамиятлар билан, аффиланган шахслар бўлганлиги туфайли, тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин.
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
Full name Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, в котором предусмотрена выплата
1 Узаков Шухрат Аъламович Кузатув кенгаши ҳақ 47 220 000 2020 Рағбатлантириш низоми
2 Саидов Ният Мелиевич Кузатув кенгаши ҳақ 38 760 000 2020 Рағбатлантириш низоми
3 Тиллаев Шодлик Юревич Кузатув кенгаши ҳақ 38 760 000 2020 Рағбатлантириш низоми
4 Шоолимов Акбархужа Абубакирович Кузатув кенгаши ҳақ 38 760 000 2020 Рағбатлантириш низоми
5 Назаров Султон Абдухамидович Кузатув кенгаши ҳақ 26 760 000 2020 Рағбатлантириш низоми
6 Ашуров Шукур Равшанович Тафтиш комиссияси ҳақ 14 718 000 2020 Рағбатлантириш низоми
The list of members of the Supervisory Board.
Information about the candidates Quantity (Units)
Full name job place their shares
Quantity (Units) type
1 Носиров Иброхим Нурмухамматович “Ўздонмаҳсулот” АК 0 2,743,382
2 Саидов Ният Мелиевич “Ўздонмаҳсулот” АК 0 2,743,382
3 Тиллаев Шодлик Юревич “Ўздонмаҳсулот” АК 0 2,743,382
4 Назаров Султон Абдуҳамидович “Ўздонмаҳсулот” АК 0 2,743,382
5 Шоолимов Акбархужа Абубакирович “Ўздонмаҳсулот” АК 0 2,743,382
Text changes and (or) additions to the Charter Йиғилишнинг кун тартибида жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимча масаласи мавжуд эмас
Name of the head of the Executive Body: Усмонов Ботир Сувонович
Full name of Chief Accountant: Вафоев Латиф Кобулович
Full name of authorized person who posted the information on the website: Муллоджанов Улугбек Абдулаевич
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   12    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
 • Total issuers
  622
 • Issuers disclosed information
  725
 • Total disclosures
  38989
 • Essential facts
  28738
 • Prospectuses
  159
 • Quarterly reports
  7871
 • Annual reports
  2221
 • Charters
  1263