Single portal of corporate information
DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BOARD OF THE ISSUER
Дата раскрытия: 08.04.2021   
Дата опубликования модератором*: 08.04.2021   
1.

NAME OF THE ISSUER

Full: "Samarqanddonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati
Short: "Samarqanddonmahsulotlari" AJ
Name of stock exchange ticker: ‎‎SMDM
2.

CONTACT DETAILS

Location: Самаркандская область, г. Самарканд, ул.Якубовского,4
Postal address: Самаркандская область, г. Самарканд, ул.Якубовского,4
E-mail address: samarqanddon@umail.ru
Official Website: www.samarkand-don.uz
3.

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact: 6
Name of essential fact: Decisions taken by the supreme management board of the issuer
Type of general meeting: годовое
The date of the general meeting: 30.03.2021
Date of the report of the General Meeting: 07.04.2021
Venue of the General Meeting: Узбекистон Республикаси Самарканд шахри Зиёкорлар кучаси, 4-уй
Quorum of the general meeting: 74.97
Questions put to the vote Voting results
for againts abstentions
% Quantity (Units) % Quantity (Units) % Quantity (Units)
1 Акциядорлар умумий йиғилишининг ишчи президумини сайлаш. 100.0 249,181 0 0 0 0
2 Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш ва саноқ комиссияси аъзоларини сайлаш. 100.0 249,181 0 0 0 0
3 Жамият кузатув кенгашининг 2020 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. 100.0 249,181 0 0 0 0
4 Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва Бизнес режасининг бажарилиши тўғрисида жамият ижро органи раҳбарининг ҳисоботини тасдиқлаш. 100.0 249,181 0 0 0 0
5 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2020-йил якуни бўйича бошқарув раисининг Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг 2020 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. 100.0 249,181 0 0 0 0
6 Жамиятнинг 2020 молиявий йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш. 100.0 249,181 0 0 0 0
7 Жамиятнинг 2020 молиявий йил якунлари бўйича Ташқи аудиторлик ташкилоти “ZAMIN OIL-AUDIT” МЧЖнинг хулосаси ( МҲХС, МҲМС) ҳамда 2020 йил учун СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш натижалари юзасидан жамият ташқи аудиторининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш. 100.0 249,181 0 0 0 0
8 Жамият Тафтиш комиссиясининг 2020 молиявий йил якунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш. 100.0 249,181 0 0 0 0
9 2020 йил якуни бўйича жамият фойдасини тақсимланиши, устав фондидаги акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдорини белгиланиши ва дивидент тўлаш муддатини тасдиқлаш. 100.0 249,181 0 0 0 0
10 Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш ва уларни моддий рағбатлантириш. 100.0 249,181 0 0 0 0
11 Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун Тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш ва уларни моддий рағбатлантириш. 100.0 249,181 0 0 0 0
12 Жамиятнинг 2021 йил учун ижроия органи рахбари ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасини муддатини узайтириш ва уларни моддий рағбатлантириш. 100.0 249,181 0 0 0 0
13 Жамиятда 2021 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудитор хизматини кўрсатувчи ташкилотлар таклифини кўриб чиқиш ҳамда уларга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорини белгилаш. “ZAMIN OIL-АUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тўланадиган хизмат ҳақи миқдори 14 000 000 сўм 100.0 249,181 0 0 0 0
14 Депозитарий “Samarqand vaqt” МЧЖ томонидан 2020 йилда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш. 100.0 249,181 0 0 0 0
15 Корхонада харидлар жараёниниг шаффофлиги асослилиги шу жумладан, махаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлилигини хисобга олган холда импорт харидларини шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш. 100.0 249,181 0 0 0 0
16 Давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шаҳсларнинг кўп йиллардан бўён ундирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликларни, юридик шаҳс тугатилганлиги ҳақида тегишли хужжатларга асосан жамият балансидан чикариш. 0.005 10 96.834 241,292 3.161 7,879
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1 . “Самарқанддонмаҳсулотлари” АЖ умумий йиғилишнинг ишчи президиумига А.Салихов - йиғилиш раиси (“Ўздонмаҳсулот” АК вакили), О.Ражабов (жамият бошқарув раиси), М.Шойимов (“Турон банк”АТБ вакили), Ш.Акбаралиев (“Файкон” АЖ вакили), Д.Турсунов (акциядор) ва котибликка Х.Хасанова (Қимматли қоғозлар бўйича мутахассис) сайланганлиги тасдиқлансин.
2 Умумий йиғилишнинг регламенти тасдиқлансин ва саноқ комиссиясига М.Собирова, Ш.Джуманазаров ва М.Бахтиёрзода сайланганлиги тасдиқлансин.
3 “Самарқанддонмаҳсулотлари” АЖнинг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича кузатув кенгаши ҳисоботи тасдиқлансин.
4 Ташқи аудитор хулосасига кўра ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги кўрсаткичи СЙК 84,6% (ўртача даражада) ва мустақил баҳоловчи ташкилотнинг хулосасига кўра корпоратив бошқарув фаолияти 639 балл (юқори даражада) баҳоланганини эътиборга олган ҳолда, “Самарқандонмаҳсулотлари” АЖ бошқаруви раисининг 2020 йилда олиб борган ишлари қониқарли деб топилсин ва фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
5 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 вгустдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2020 йил якуни бўйича “Самарқандонмаҳсулотлари” АЖ ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг ҳисоботи маъқуллансин.
6 “Самарқандонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти фаолиятининг 2020 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
7 Жамиятнинг 2020 молиявий йил якунлари бўйича ташқи аудиторнинг ижобий хулосаси ва ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги йиғинди кўрсаткичи бўйича хулосаси (СЙК 84,6% ўртача даражада) тасдиқлансин
8 “Самарқандонмаҳсулотлари” АЖ тафтиш комиссиясининг 2020 молиявий йил якунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосаси тасдиқлансин.
9 Жамиятнинг 2020 йил молия хужалик фаолияти якунлари бўйича 6 226 504 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - 71,97 фоизи (4 481 228,0 минг сўм) ишлаб чикаришини ривожлантиришига; - 5,0 фоизи (311 325,2 минг сўм) «Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 12 ноябрдаги “Корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларда меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасини ташкил этиш ва унинг маблағларидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 245 сонли қарорига асосан жамиятнинг меҳнатни муҳофаза қилиш фондига; - 5,0 фоизи (311 325,2 минг сўм) захира фондига; - 3,03 фоизи (188 650,0 минг сўм) кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, ижро органи аъзолари ва йиғилиш котибини йил якуни бўйича рағбатлантиришга; - 15,0 фоизи (933 975,6 минг сўм) «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 51-моддасига асосан акциядорларга дивиденд (бунда ҳар бир дона акция учун 2 810,124 сўм) тўлашга йўналтирилсин. Дивидендлар 2021 йил 30 мартдан 2021 йил 30 майгача бўлган муддатда тўлансин. Йил якуни бўйича фойданинг тақсимоти ва дивидентларни ўз вақтида тўлаш масъулияти жамият бош ҳисобчиси К.Шербоевга юклатилсин.
10 “Самарқанддонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзолари юқоридаги таркибда тасдиқлансин. Салихов Ахмед Собитович – “Ўздонмаҳсулот” АК вакили; Хасанов Баходир Рамзиддинович – “Ўздонмаҳсулот” АК вакили Жумаев Нодир Жахонович – “Ўздонмаҳсулот” АК вакили Исломов Шухрат Кадирович – “Ўздонмаҳсулот” АК вакили Назаров Султон Абдухамидович – “Ўздонмаҳсулот” АК вакили Узоков Шухрат Аламович – “Ўздонмаҳсулот” АК вакили Ахмедов Тохиржон Хасанжон уғли – “Турон банк” АТБ вакили Жамият кузатув кенгаши аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий хужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин. Кузатув кенгашига янги таркиб сайлангани муносабати билан А.Гафуров ваколати тугатилганлиги инобатга олинсин.
11 Жамият Тафтиш комиссияси аьзолари қуйидаги таркибда тасдиклансин: Қиличев Туроншох Дилшод уғли - “Ўздонмаҳсулот” АК вакили Ботиров Жамшид Ботирович - “Туронбанк” АТБ вакили Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич – “Foykon” АЖ вакили; Жамият тафтиш комиссияси аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий хужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин. Тафтиш комиссияга янги таркиб сайлангани муносабати билан У.Атамухамедова ваколати тугатилганлиги инобатга олинсин.
12 Жамият ижро органи аъзолари қуйидаги таркибда тасдиклансин: - Жамият бошқаруви раиси Ражабов Ориф Эшмурзаевич; - Ишлаб чиқариш бўйича директор Исмоилов Алишер Юлдашевич; - Молия ва савдо бўйича директор Нурматов Навруз Мажидович; - Бош ҳисобчи Шербоев Комил Рахмонбердиевич; - Иқтисодиёт бўлими бошлиғи Усмонов Эльёр Кобуловичлар Ражабов Ориф Эшмурзаевич билан кузатув кенгаши ўртасида акциядорларнинг 2021 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишига қадар “Самарқанддонмаҳсулотлари” АЖ Бошқаруви раислигига меҳнат шартномаси тузилсин. Жамият ижро органи аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий хужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин.
13 Жамиятда 2021 молия йили бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш юзасидан хар чоракда молиявий текшириш ва чораклик хулоса бериш шарти билан жамиятга аудитор текширувини ўтказиш учун «ZAMIN OIL-AUDIT» МЧЖ аудиторлик компанияси тасдиқлансин ва хизмат хақи 14 000 000 сўм миқдорда белгилансин. Жамият бош ҳисобчиси К.Шербоевга хар чоракда “ZAMIN OIL-АUDIT” МЧЖ аудиторлик компанияси томонидан молиявий фаолиятни текшириш учун ҳужжатлар билан таъминлаш ва ташкил этиш юклатилсин.
14 Корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2020 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни баҳолаш юзасидан берилган хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
15 “Самарқанддонмаҳсулотлари” акциядорлик жамияти харидлар жараёниниг шаффофлиги асослилиги шу жумладан, махаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлилигини хисобга олган холда импорт харидларини шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
16 Давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шаҳсларнинг кўп йиллардан бўён ундирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликларни, юридик шаҳс тугатилганлиги ҳақида тегишли хужжатларга асосан жамият балансидан чикаришга ҳуқуқий асосларни тайёрлаб, тўлиқ жамлаш ва мавжуд камчиликларни бартараф этиш ишлари бир ой муддатда амалга оширилсин. Кузатув кенгаши йиғилишида кўриб чиқиш учун ижро органи томонидан умид қилиб бўлмайдиган қарздорлик тўғрисида йиғма маълумот тақдим этилсин (умид қилиб бўлмайдиган қарз деб эътироф этиш учун асос мавжудлиги, умид қилиб бўлмайдиган қарз деб эътироф этиш тўғрисида хуқуқшунослик бўлими хулосаси олиниб, илова қилинаётгани, жамланган хужжатларнинг тўлиқлиги ҳамда бухгалтерия ҳисоботларига мослиги текширилганлиги тўғрисида ички аудит хизмати хулосаси олиниб, илова қилинаётгани, қарзни ундириш бўйича даъво муддати оралиғида кўрилган чоралар, даъво муддати тугагунга қадар қарздорликни ундириш бўйича чора кўрилмаган тақдирда, айбдор ходимларга нисбатан меҳнат кодекси доирасида кўрилган/кўрилаётган чоралар ва бошқа тегишли маълумотлар кўрсатилган ҳолда).
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
Full name Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, в котором предусмотрена выплата
1 Ражабов Ориф Эшмурзаевич исполнительный орган вознаграждения 11,650,000 за 10 месяцев Решение общего собрания акционеров от 14.05.2020 года
2 Исмаилов Алишер Юлдашевич исполнительный орган вознаграждения 11,650,000 за 10 месяцев Решение общего собрания акционеров от 14.05.2020 года
3 Нурматов Навруз Мажидович исполнительный орган вознаграждения 11,650,000 за 10 месяцев Решение общего собрания акционеров от 14.05.2020 года
4 Шербоев Комил Рахмонбердиевич исполнительный орган вознаграждения 11,650,000 за 10 месяцев Решение общего собрания акционеров от 14.05.2020 года
5 Рахматуллаев Шодикул Нуримович исполнительный орган вознаграждения 11,650,000 за 10 месяцев Решение общего собрания акционеров от 14.05.2020 года
6 Салихов Ахмед Собитович наблюдательный совет вознаграждения 16,310,000 за 10 месяцев Решение общего собрания акционеров от 14.05.2020 года
7 Хасанов Баходир Рамзиддинович наблюдательный совет вознаграждения 13,980,000 за 10 месяцев Решение общего собрания акционеров от 14.05.2020 года
8 Жумаев Нодиржон Жахонович наблюдательный совет вознаграждения 13,980,000 за 10 месяцев Решение общего собрания акционеров от 14.05.2020 года
9 Исломов Шухрат Кадирович наблюдательный совет вознаграждения 13,980,000 за 10 месяцев Решение общего собрания акционеров от 14.05.2020 года
10 Назаров Султон Абдухамидович наблюдательный совет вознаграждения 13,980,000 за 10 месяцев Решение общего собрания акционеров от 14.05.2020 года
11 Узоков Шухрат Аъламович наблюдательный совет вознаграждения 13,980,000 за 10 месяцев Решение общего собрания акционеров от 14.05.2020 года
12 Гафуров Абдусамад Абдусадикович наблюдательный совет вознаграждения 13,980,000 за 10 месяцев Решение общего собрания акционеров от 14.05.2020 года
13 Қиличев Туроншох Дилшод уғли ревизионная комиссия вознаграждения 6,990,000 за 10 месяцев Решение общего собрания акционеров от 14.05.2020 года
14 Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич ревизионная комиссия вознаграждения 6,990,000 за 10 месяцев Решение общего собрания акционеров от 14.05.2020 года
15 Атамухамедова Умида Файзуллаевна ревизионная комиссия вознаграждения 6,990,000 за 10 месяцев Решение общего собрания акционеров от 14.05.2020 года
The list of members of the Supervisory Board.
Information about the candidates Quantity (Units)
Full name job place their shares
Quantity (Units) type
1 Салихов Ахмед Собитович "Уздонмахсулот" АК 0 0
2 Хасанов Баходир Рамзиддинович "Уздонмахсулот" АК 0 0
3 Жумаев Нодиржон Жахонович "Уздонмахсулот" АК 0 0
4 Исломов Шухрат Кадирович "Уздонмахсулот" АК 0 0
5 Назаров Султон Абдухамидович "Уздонмахсулот" АК 0 0
6 Узоков Шухрат Аъламович "Уздонмахсулот" АК 0 0
7 Ахмедов Тохиржон Хасанжон уғли "Туронбанк" АТБ 0 0
8 Бородинец Ирина Леонидовна "Файкон" АЖ 0 0
9 Қиличев Туроншох Дилшод уғли "Уздонмахсулот" АК 0 0
10 Ботиров Жамшид Ботирович "Туронбанк" АТБ 0 0
11 Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич "Файкон" АЖ 0 0
Name of the head of the Executive Body: Ражабов Ориф Эшмурзаевич
Full name of Chief Accountant: Шербоев Комил Рахмонбердиевич
Full name of authorized person who posted the information on the website: Хасанова Халима Ахатовна
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   13    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
 • Total issuers
  622
 • Issuers disclosed information
  725
 • Total disclosures
  38989
 • Essential facts
  28738
 • Prospectuses
  159
 • Quarterly reports
  7871
 • Annual reports
  2221
 • Charters
  1263