Single portal of corporate information
DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BOARD OF THE ISSUER
Дата раскрытия: 08.04.2021   
Дата опубликования модератором*: 08.04.2021   
1.

NAME OF THE ISSUER

Full: "Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati
Short: "Eski - juva dehqon bozori" AJ
Name of stock exchange ticker: No
2.

CONTACT DETAILS

Location: г. Ташкент, Шайхантахурский район, Бозори майдони, 28
Postal address: г. Ташкент, Шайхантахурский район, Бозори майдони, 28
E-mail address: eski-juva-dehqon-bozori@mail.ru
Official Website: www.eskijuva-bozori.uz
3.

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact: 6
Name of essential fact: Decisions taken by the supreme management board of the issuer
Type of general meeting: годовое
The date of the general meeting: 02.04.2021
Date of the report of the General Meeting: 08.04.2021
Venue of the General Meeting: г.Ташкент, Шайхонтохурский район,Базарная пл.28
Quorum of the general meeting: 84.33
Questions put to the vote Voting results
for againts abstentions
% Quantity (Units) % Quantity (Units) % Quantity (Units)
1 Жамият ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш страте¬гиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш. 100.0 1,855,419 0 0 0 0
2 Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулоса¬сини кўриб чиқиш. 100.0 1,855,419 0 0 0 0
3 Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. 100.0 1,855,419 0 0 0 0
4 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. 100.0 1,855,419 0 0 0 0
5 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш. 100.0 1,855,419 0 0 0 0
6 Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган бизнес режасини ҳамда даромадлар ва харажатлар сметаси режа¬сини тасдиқлаш. 100.0 1,855,419 0 0 0 0
7 Жамиятнинг директорини сайлаш. 100.0 1,855,419 0 0 0 0
8 Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. 0 0 0 0 0
9 Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. 100.0 1,855,419 0 0 0 0
10 Жамиятда ўтказилган Корпоротив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. 100.0 1,855,419 0 0 0 0
11 Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш. 100.0 1,855,419 0 0 0 0
12 Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. 100.0 1,855,419 0 0 0 0
13 Жамият Устав капиталини камайтириш. 100.0 1,855,419 0 0 0 0
14 Жамиятнинг аффилланган шахси билан тузиладиган битимни маъқуллаш. 100.0 1,855,419 0 0 0 0
15 Жамиятнинг акция чиқарилуви тўғрисидаги қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда ўз¬гартиришлар матнини тасдиқлаш. 100.0 1,855,419 0 0 0 0
16 Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш. 100.0 1,855,419 0 0 0 0
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1 «Эски жува деҳқон бозори» Акциядорлик жамияти ижроия органи хамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (Ёқлаган 1855419 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
2 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “XB FINANSE KONSULTING” аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2021 йил 12 мартдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. . (Ёқлаган 1855419 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
3 Жамият Тафтиш комиссиясининг 2020 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. . (Ёқлаган 1855419 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
4 Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. . (Ёқлаган 1855419 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
5 5. Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб-варағи тасдиклансин. 5.1. Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича 927200,0 минг.сўм. миқдорида олинган соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин: - жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича олинган соф фойдадан жамиятнинг резерв жамғармасига % 5 - 46360,0 минг.сўм; - 13 % ни жамият ходимларини рағбатлантиришга мукофот пули - 120536,0 минг.сўм, - соф фойдани 82 % - 760304,0 минг.сўми дивиденларга ажратилсин. Ҳар бир дона акцияга 345 сўм 5618 тийиндан тўланиши таъминлансин. Акциядорларга дивидендларни тўлаб бериш 2021 йил 02 апрелдан 01 июнгача амалга оширилсин. (Ёқлаган 1855419 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
6 Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ, кейинчалик зарур ҳолларда Кузатув кенгаши томонидан асосланган ҳолда ўзгартириш киритиш шарти билан, тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. (Ёқлаган 1855419 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
7.1. Жамият директори этиб Файзуллаев Шухрат Исматуллаевич акциядорларнинг навбатдаги (2021 йил якунлари бўйича) умумий йиғилишига қадар сайлансин ва у билан меҳнат шартномасини тузиш, қўшимча моддий рағбатлантириш тўловларини ва шартларини белгилаш бўйича ваколат жамият кузатув кенгаши раисига берилсин. (Ёқлаган 1855419 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
7.2. “Eski juva dehqon bozori” АЖ директори ловозимига кўрсатилган номзод Шерматов Музаффар Азатович етарли овоз тўплай олмаганлиги боис сайланмади (Ёқлаган 0 –0 %, Қарши 1855419 – 100 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
8 Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 8.1. Ирматов Мурод Абдукаххарович 1855419 та овоз 8.2. Акбарходжаев Лазизхон Турапович 1855419 та овоз 8.3. Тошхўжаев Жавдатхўжа Махамадхўжаевич 1855419 та овоз 8.4. Алимов Иномжон 1855419 та овоз 8.5. Ганиев Дилмурод Иркинович 1855419 та овоз 8.6. Каримов Сардор Юлдашбаевич 1855419 та овоз 8.7. Туляганов Фарход Файзлуллаевич 1855419 та овоз 8.8. Каримов Малик Рахимович 1855419 та овоз 8.9. Камолов Толмас Каримович 1855419 та овоз 8.10.Аминов Рустам Анварович 0 та овоз 8.11.Махмудов Иброхим Шарифжон ўғли 0 та овоз
9 Тафтиш комиссиясига Турсунов Хамидулла Хаётиллаевич, Нурматова Марина Каримовна ва Норхужаев Нозимхўжа Абдуқодир ўғли сайлансин.(Ёқлаган 1855419 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
10 Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши хамда ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин.(Ёқлаган 1855419 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
11 Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун жамият аудитори этиб “XB FINANSE KONSULTING” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 9.000.000 сўм миқдори этиб белгилансин.(Ёқлаган 1855419 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
12 Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин.(Ёқлаган 1855419 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). 12.1. Жамият директори Ш.Файзуллаевга Ўзбекистон Республикаси Меҳнат қонунчилиги талабларидан келиб чиққан ҳолда, ташкилий тузилмага киритилган ўзгартиришларни қонун доирасида расмийлаштириш вазифаси юклатилсин.
13 Жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилишга доир ҳужжатлар охирига етмаганлиги сабабли, жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилиб, устав фондни камайтириш ваколати жамият Кузатув кенгаши берилсин.(Ёқлаган 1855419 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
14 Жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилишга доир ҳужжатлар охирига етмаганлиги сабабли, жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилиб, жамиятнинг акция чиқарилуви тўғрисидаги қарорига ва эмиссия рисоласига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда ўзгартиришлар матнини тасдиқлаш ваколати жамият Кузатув кенгашига берилсин. (Ёқлаган 1855419 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
15 Жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилишга доир ҳужжатлар охирига етмаганлиги сабабли, жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилиб, жамиятнинг афилланган шахси билан битим тузиш масаласи ваколати жамият Кузатув кенгашига берилсин (Ёқлаган 1855419 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
16 Жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилишга доир ҳужжатлар охирига етмаганлиги сабабли, жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилиб, жамиятнинг устав фондида шаҳобчаларни берилиши ҳисобига ҳокимият улушини камайтириш ва жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш ваколати жамият Кузатув кенгашига берилсин.(Ёқлаган 1855419 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
The list of members of the Supervisory Board.
Information about the candidates Quantity (Units)
Full name job place their shares
Quantity (Units) type
1 Ирматов Мурод Абдукахарович “Муниципиал активларини бошқариш маркази” ДУК 0 1,855,419
2 Акбарходжаев Лазизхон Турапович “Муниципиал активларини бошқариш маркази” ДУК 0 1,855,419
3 Тошхўжаев Жавдатхўжа Махамадхўжаевич “Муниципиал активларини бошқариш маркази” ДУК 0 1,855,419
4 Алимов Иномжон Саиткулович Тошкент шахар хокимияти 0 1,855,419
5 Ганиев Дилмурод Иркинович “Муниципиал активларини бошқариш маркази” ДУК 0 1,855,419
6 Каримов Сардор Юлдашбаевич “Муниципиал активларини бошқариш маркази” ДУК 0 1,855,419
7 Туляганов Фарход Файзуллаевич “Муниципиал активларини бошқариш маркази” ДУК 0 1,855,419
8 Камолов Толмас Каримович акционер 15 простая 1,855,419
9 Каримов Малик Рахимович “Муниципиал активларини бошқариш маркази” ДУК 0 1,855,419
10 Аминов Рустам Анварович Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси Тошкент шаҳар худудий бошқармаси 0 0
11 Махмудов Иброхим Шарифжон ўғли не известно 0 0
Name of the head of the Executive Body: Файзуллаев Шухрат Исматуллаевич
Full name of Chief Accountant: Туйчиев Фаррух Юсупжанович
Full name of authorized person who posted the information on the website: Ибрагимова Гульчехра Махкамовна
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   13    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
 • Total issuers
  622
 • Issuers disclosed information
  725
 • Total disclosures
  38989
 • Essential facts
  28738
 • Prospectuses
  159
 • Quarterly reports
  7871
 • Annual reports
  2221
 • Charters
  1263