Single portal of corporate information
DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BOARD OF THE ISSUER
Дата раскрытия: 08.04.2021   
Дата опубликования модератором*: 08.04.2021   
1.

NAME OF THE ISSUER

Full: "Juma elevatori" aksiyadorlik jamiyati
Short: "Juma elevatori" AJ
Name of stock exchange ticker: No
2.

CONTACT DETAILS

Location: Самаркандская область, Пастдаргомский район, г.Жума, ул.Фитрат, дом 2
Postal address: Самаркандская область, Пастдаргомский район, г.Жума, ул.Фитрат, дом 2
E-mail address: jumadon@mail.ru
Official Website: www.jumaelevatori.uz
3.

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact: 6
Name of essential fact: Decisions taken by the supreme management board of the issuer
Type of general meeting: годовое
The date of the general meeting: 30.03.2021
Date of the report of the General Meeting: 08.04.2021
Venue of the General Meeting: "Жума элеватори" АЖ
Quorum of the general meeting: 75.68
Questions put to the vote Voting results
for againts abstentions
% Quantity (Units) % Quantity (Units) % Quantity (Units)
1 Акциядорлар умумий йиғилишининг ишчи президумини сайлаш; 100.0 316,844 0 0 0 0
2 Акциядорлар умумий йигилишининг регламентини тасдиклаш ва санок комиссияси аъзоларини сайлаш. 100.0 316,844 0 0 0 0
3 Жамият кузатув кенгашининг 2020 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш; 100.0 316,844 0 0 0 0
4 Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва Бизнес режасининг бажарилиши тўғрисида жамият ижро органи раҳбарининг ҳисоботини тасдиқлаш. 100.0 316,844 0 0 0 0
5 Ўзбекистон Республикаси Призенидентининг 2019-йил ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувафиқ 2020-йил якуни буйича бошқарув раисининг Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг 2020 молиявий йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш; 100.0 316,844 0 0 0 0
6 Жамиятнинг 2020 молиявий йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда фойда ва зарарларини тасдиқлаш; 100.0 316,844 0 0 0 0
7 Жамият Тафтиш комиссиясининг 2020 молиявий йил якунлари бўйича текшириш ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш; 100.0 316,844 0 0 0 0
8 Жамиятнинг 2020 йил молиявий йил якунлари бўйича Ташқи аудиторлик ташкилоти MCHJ«NЕW GLOBAL PROFISSIONAL-AUDIT»нинг хулосаси (МҲХС, МҲМС) ҳамда 2020 йил учун СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш натижалари юзасидан жамият ташқи аудиторининг хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш; 100.0 316,844 0 0 0 0
9 2020 йил якуни бўйича жамият фойдасини тақсимланиши, устав фондидаги акцияларга ҳисобланадиган дивиденд миқдорини белгиланиши ва дивидент тўлаш муддатини тасдиқлаш; 100.0 316,844 0 0 0 0
10 Жамият 2021 йил фаолияти учун Кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш ва уларни моддий рағбатлантириш. 96.62 306,135 3.38 10,709 0 0
11 Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун Тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш ва уларни моддий рағбатлантириш. 96.46 305,636 3.54 11,208 0 0
12 Жамиятнинг 2021 йил учун ижроия органи рахбари ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномасини муддатини узайтириш ва уларни моддий рағбатлантириш. 100.0 316,844 0 0 0 0
13 Жамиятда 2021 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудитор хизматини кўрсатувчи ташкилотлар таклифини кўриб чиқиш ҳамда уларга тўланадиган хизмат ҳақи миқдорини белгилаш; 96.4 305,636 3.6 11,208 0 0
14 Депозитарий “Samarqand vaqt” МЧЖ томонидан 2020 йилда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасини эшитиш ва тасдиқлаш. 100.0 316,844 0 0 0 0
15 Корхонада харидлар жараёниниг шаффофлиги асослилиги шу жумладан,махаллий махсулотларнинг сифат ва нарх буйича белгиланган параметрларга мувофиқлилигини хисобга олган холда импорт харидларини шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш. 100.0 316,844 0 0 0 0
16 Давлат руйхатидан чиқарилиб,фаолияти тугатилган юридик шахсларнинг куп йиллардан буён ундирилмасдан келаётган умидсиз,муддати утган дебитор қарздорликларни юридик шахс тугатилганлиги хақида тегишли хужжатларга асосан жамият балансидан чиқариш. 3.69 11,704 86.47 273,976 9.84 31,164
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1 Акциядорлар умумий йиғилишининг ишчи президуми қўйидаги таркибда А.Салихов –«Ўздонмахсулот» АК вакили, Ш.Пулатов – «Жума элеватори» АЖ бошқаруви раиси вазифасини бажарувчи, Ш.Акбаралиев –«Файкон» АЖ вакили ва йиғилиш котиблигига И.Аллаяровлар сайланганлиги тасдиқлансин;
2 Акциядорлар умумий йигилишининг регламенти тасдиклансин ва саноқ комиссияси аъзолари таркибига Т.Халилов, Ж.Химматов ва З.Ахмедовлар сайланганлиги тасдиқлансин;
3 “Жума элеватори” акциядорлик жамиятининг 2020 йил фаолияти якунлари бўйича кузатув кенгаши ҳисоботи тасдиқлансин.
4 Ташқи аудитор хулосасига кўра ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги кўрсаткичи СЙК 101,3% (юқори даражада) ва мустақил баҳоловчи ташкилотнинг хулосасига кўра корпоратив бошқарув фаолияти 657 балл (юқори даражада) баҳоланганини эътиборга олган ҳолда “Жума элеватори” акциядорлик жамияти бошқарув раисининг 2020 йилда олиб борилган ишлари қониқарли деб топилсин ва фаолияти якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
5 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 вгустдаги ПК-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2020 йил якуни бўйича “Жума элеватори” акциядорлик жамияти бошқаруви раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг эшитилган ҳисоботи маъқуллансин.
6 “Жума элеватори” акциядорлик жамияти фаолиятининг 2020 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
7 “Жума элеватори” акциядорлик жамияти тафтиш комиссиясининг 2020 йил якунлари фаолияти бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.
8 "Жума элеватори" акциядорлик жамиятининг 2020 молиявий йил якунлари бўйича ташқи аудиторнинг ижобий хулосаси ва ижро этувчи орган фаолияти самарадорлиги йиғинди кўрсаткичи бўйича хулосаси (СЙК 101,3% юқори даражада) тасдиқлансин.
9 Жамиятнинг 2020 йил молия хужалик фаолияти якунлари бўйича олинган 7 млд. 066 млн. 055 минг. 473 сум соф фойдаси қўйидагича тақсимлансин. - 73,18 фоизи (5 млрд. 170 млн. 916 минг 723 сўми)ни ишлаб чикаришини ривожлантиришига; - 5,0 фоизи (353 млн. 302 минг 750 сўми)ни «Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 12 ноябрдаги “Корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларда меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасини ташкил этиш ва унинг маблағларидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 245 сонли қарорига асосан жамиятнинг меҳнатни муҳофаза қилиш фондига; - 5,0 фоизини, (353 млн. 302 минг 750 сўм) жамиятнинг захира фондига; - 1,82 фойизини (128 625) минг сўм жамият кузутув кенгаши, бошқаруви, тафтиш комиссияси аъзолари ва йиғилиш котибини йил якуни бўйича рағбатлантиришга; - 15,0 фоизи (1 млрд. 059 млн. 908 минг 250 сўм)ни эса «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 51-моддасига асосан акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин. Ҳар бир оддий акциялар учун 2531,78 сўмдан жами 1 млрд. 059 млн. 908 минг 250 сўм дивиденд тўловлари қонунда белгиланган муддатларда (2021 йил 30 мартдан 2021 йил 30 майгача) амалга оширилисин. Йил якуни бўйича фойданинг тақсимоти ва дивидентларни ўз вақтида тўлаш масъулияти жамият бош ҳисобчиси Р.Олмасовга юклатилсин.
10 Жамият 2021 йил фаолияти учун Кузатув кенгаши сони 7 кишидан иборат деб белгилансин ва жамият Кузатув кенгаши аъзолари қуйидаги таркибда сайланганлиги тасдиқлансин. 1.Салихов Ахмед Сабитович - "Ўздонмахсулот" АК вакили 2.Юсупов Руслан Бахтиярович - "Ўздонмахсулот" АК вакили 3.Исламов Шухрат Кадирович - "Ўздонмахсулот" АК вакили 4.Хасанов Баходир Рамзиддинович - "Ўздонмахсулот" АК вакили 5.Игамқулов Азиз Абдурасулович- "Ўздонмахсулот" АК вакили 6.Мухаммадиев Чингиз Алимжонович- "Ўздонмахсулот" АК вакили 7. Бародинец Ирина Леонидовна -"Файкон" АЖ вакили Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий хужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин.
11 Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун Тафтиш комиссияси таркибига қуйидагилар сайланганлиги тасдиқлансин. 1.Алланазаров Уктам -Нафақада, 2.Қиличев Туроншоҳ Дилшод ўғли -"Ўздонмахсулот" АК вакили, 3.Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич -"Файкон" АЖ вакили Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий хужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин.
12 Жамиятнинг 2021 йил учун ижроия органи рахбари ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 1 йилга узайтирилсин, Жамият ижроия органи аъзолари ўрнатилган тартибда амалдаги меъёрий хужжатлар асосида моддий рағбатлантирилсин ва қўйидагилар ижроия органи аъзолари этиб сайланганлиги тасдиқлансин. 1.Пулатов Шокир Давирович - Жамият бошқарув раиси, 2.Ачилов Музаффар Камолович - Ишлаб чиқариш, махаллийлаштириш ва саноат кооперация алоқаларини кенгайтириш буйича директор. 3.Сиддиқов Қодиржон Абдухакимович - Молия ва савдо буйича директор. 4.Олмасов Руслан Шухратович - Бош хисобчи. 5.Буронов Бахтиёр Махмадиярович - Бош иқтисодчи.
13 Жамиятда 2021 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудитор хизматини кўрсатувчи ташкилот "АFROSIYOB АUDIT STANDART"МСHJ деб топилсин ва унга тўланадиган хизмат хаққи 26 000 000 (йигирма олти миллион сўм) миқдорида белгилансин.
14 Депозитарий “Samarqand vaqt” МЧЖ томонидан 2020 йилда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосаси тасдиқлансин. Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш мустақил ташкилот томонидан “юқори” деб эътироф этилгани маълумот учун қабул қилинсин.
15 .“Жума элеватори” акциядорлик жамиятининг харидлар жараёнидаги шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлиги бўйича ташқи аудит яъни MCHJ«NЕW GLOBAL PROFISSIONAL-AUDIT» нинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
16 Давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шаҳсларнинг кўп йиллардан бўён ундирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликларни, юридик шаҳс тугатилганлиги ҳақида тегишли хужжатларга асосан жамият балансидан чикаришга ҳуқуқий асосларни тайёрлаб, тўлиқ жамлаш ва мавжуд камчиликларни бартараф этиш ишлари бир ой муддатда амалга оширилсин. Кузатув кенгаши йиғилишида кўриб чиқиш учун ижро органи томонидан умид қилиб бўлмайдиган қарздорлик тўғрисида йиғма маълумот тақдим этилсин (умид қилиб бўлмайдиган қарз деб эътироф этиш учун асос мавжудлиги, умид қилиб бўлмайдиган қарз деб эътироф этиш тўғрисида хуқуқшунослик бўлими хулосаси олиниб, илова қилинаётгани, жамланган хужжатларнинг тўлиқлиги ҳамда бухгалтерия ҳисоботларига мослиги текширилганлиги тўғрисида ички аудит хизмати хулосаси олиниб, илова қилинаётгани, қарзни ундириш бўйича даъво муддати оралиғида кўрилган чоралар, даъво муддати тугагунга қадар қарздорликни ундириш бўйича чора кўрилмаган тақдирда, айбдор ходимларга нисбатан меҳнат кодекси доирасида кўрилган/кўрилаётган чоралар ва бошқа тегишли маълумотлар кўрсатилган ҳолда).
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
Full name Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, в котором предусмотрена выплата
1 Салихов Ахмад Сабитович "Жума элеватори" АЖ вознаграждения и компенсация 13 380 000 14.05.20 - 30.03.21 Протокол ОСА 14.05.2020
2 Юсупов Руслан Бахтиярович "Жума элеватори" АЖ вознаграждения и компенсация 9 366 000 14.05.20 - 30.03.21 Протокол ОСА 14.05.2020
3 Исламов Шухрат Кадирович "Жума элеватори" АЖ вознаграждения и компенсация 15 164 000 14.05.20 - 30.03.21 Протокол ОСА 14.05.2020
4 Хасанов Баходир Рамзиддинович "Жума элеватори" АЖ вознаграждения и компенсация 12 265 000 14.05.20 - 30.03.21 Протокол ОСА 14.05.2020
5 Игамқулов Азиз Абдурасулович "Жума элеватори" АЖ вознаграждения и компенсация 12 265 000 14.05.20 - 30.03.21 Протокол ОСА 14.05.2020
6 Мухаммадиев Чингиз Алимжонович "Жума элеватори" АЖ вознаграждения и компенсация 9 366 000 14.05.20 - 30.03.21 Протокол ОСА 14.05.2020
7 Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич "Жума элеватори" АЖ вознаграждения и компенсация 9 366 000 14.05.20 - 30.03.21 Протокол ОСА 14.05.2020
8 Қиличев Туроншох Дилшод угли "Жума элеватори" АЖ вознаграждения и компенсация 4 683 000 14.05.20 - 30.03.21 Протокол ОСА 14.05.2020
9 Алланазаров Уктамжон "Жума элеватори" АЖ вознаграждения и компенсация 4 683 000 14.05.20 - 30.03.21 Протокол ОСА 14.05.2020
10 Бародинец Ирина Леонидовна "Жума элеватори" АЖ вознаграждения и компенсация 4 683 000 14.05.20 - 30.03.21 Протокол ОСА 14.05.2020
11 Ахмедов Сулаймон "Жума элеватори" АЖ вознаграждения и компенсация 5 352 000 14.05.20 - 30.03.21 Протокол ОСА 14.05.2020
The list of members of the Supervisory Board.
Information about the candidates Quantity (Units)
Full name job place their shares
Quantity (Units) type
1 Салихов Ахмад Сабитович «Ўздонмахсулот» АК 0 44,581
2 Юсупов Руслан Бахтиярович «Ўздонмахсулот» АК 0 44,579
3 Исламов Шухрат Кадирович «Ўздонмахсулот» АК 0 44,579
4 Хасанов Баходир Рамзиддинович «Ўздонмахсулот» АК 0 44,579
5 Игамқулов Азиз Абдурасулович «Ўздонмахсулот» АК 0 44,579
6 Мухаммадиев Чингиз Алимжонович «Ўздонмахсулот» АК Мутахассис 45117.3 «Ўздонмахсулот» АК 0 44,579
7 Бародинец Ирина Леонидовна «Файкон» АЖ 0 31,164
Name of the head of the Executive Body: Пулатов Шокир Давирович
Full name of Chief Accountant: Олмасов Руслан Шухратович
Full name of authorized person who posted the information on the website: Химматов Жамшид Жахонгирович
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   20    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
 • Total issuers
  622
 • Issuers disclosed information
  725
 • Total disclosures
  38989
 • Essential facts
  28738
 • Prospectuses
  159
 • Quarterly reports
  7871
 • Annual reports
  2221
 • Charters
  1263