Single portal of corporate information
DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BOARD OF THE ISSUER
Дата раскрытия: 08.04.2021   
Дата опубликования модератором*: 08.04.2021   
1.

NAME OF THE ISSUER

Full: "Yunusobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati
Short: "Yunusobod dehqon bozori" AJ
Name of stock exchange ticker: No
2.

CONTACT DETAILS

Location: г. Ташкент, Юнусабадский район, Массив Д-3
Postal address: г. Ташкент, Юнусабадский район, Массив Д-3
E-mail address: info@yunusobod-bozori.uz
Official Website: www.yunusobod-bozori.uz
3.

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact: 6
Name of essential fact: Decisions taken by the supreme management board of the issuer
Type of general meeting: годовое
The date of the general meeting: 05.04.2021
Date of the report of the General Meeting: 08.04.2021
Venue of the General Meeting: "Юнусобод дехкон бозори" АЖ г.Ташкент, Юнусобод-3 кв.
Quorum of the general meeting: 95.78
Questions put to the vote Voting results
for againts abstentions
% Quantity (Units) % Quantity (Units) % Quantity (Units)
1 Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш. 99.17 917,472 0.83 5,146 0 0
2 Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. 99.17 617,472 0 0 0.83 5,146
3 Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. 99.17 617,472 0 0 0.83 5,146
4 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. 100.0 622,618 0 0 0 0
5 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш. 100.0 622,618 0 0 0 0
6 Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. 99.17 617,472 0 0 0.83 5,146
7 Жамиятнинг директорини сайлаш. 0.87 5,448 0 0 99.13 617,170
8 Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. 100.0 622,618 0 0 0 0
9 Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. 100.0 622,618 0 0 0 0
10 Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. 100.0 622,618 0 0 0 0
11 Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш 100.0 622,618 0 0 0 0
12 Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш. "AUDIT-RUMANS" МЧЖ 6000000 сум 100.0 622,618 0 0 0 0
13 Жамият ҳудудида қурилиш ишларини олиб бориш ҳақида 100.0 622,618 0 0 0 0
14 Жамият Устав капиталини камайтириш 99.17 617,472 0.83 5,146 0 0
15 Жамиятнинг аффилланган шахси билан тузиладиган битимни маъқуллаш. 99.17 617,472 0.83 5,146 0 0
16 Жамиятнинг акция чиқарилуви тўғрисидаги қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда ўз¬гартиришлар матнини тасдиқлаш. 99.17 617,472 0.83 5,146 0 0
17 Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш. 99.17 617,472 0.83 5,146 0 0
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1 «Юнусобод деҳқон бозори» акциядорлик жамияти ижроия органи ҳамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин
2 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “AUDIT-RUMANS” MCHJ аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2021 йил 24 мартдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин.
3 Жамият Тафтиш комиссиясининг 2020 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин.
4 Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин.
5 Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисобварағи тасдиклансин. Ёқлаган 622618 та овоз 100 %, қарши 0 – 0%, бетараф0 – 0 %). 5.1. Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хужалик якунлари бўйича 1 376 470.0 мингсўм микдордаги олинган соф фойданинг 85 % қисмини яъни 1 169 999.5 минг сўмни акциядорларга дивидент, 5% кисмини 68 823.5 минг сўмни жамият заҳира жамғармасига ва қолган 10 % қисмини яъни 137 647.0 минг сўмни жамият ва кузатув кенгаши ходимларини моддий рағбатлантириш учун йўналтирилсин. Ёқлаган 622618 та овоз 100 %, қарши 0 – 0%, бетараф0 – 0 %). 5.2. Ҳар бир акция учун 1799 сум 86 тийин ҳисобланди ва 60 кун давомида дивидент тулансин.
6 Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ, кейинчалик Кузатув кенгаши томонидан ўзгартириш киритиш шарти билан, тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин.
7 Жамият директорлигига номзод сифатида кўрсатилган Джумаев Отабек Равшановични жамият директори этиб сайланишига етарли рози овоз бўлмаганлиги сабабли масала тасдиқланмади. Шунингдек, директорликка номзод сифатида кўрсатилган Исраилов Баёржон ўз номзодини олганлиги инобатга олинди.
8 Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 8.1.Абдурахманов Музаффар Мирзарахимович 8.2.Акбарходжаев Лазизхон Турапович 8.3.Тошхўжаев Жавдатхўжа Махамадхўжаевич 8.4.Талипджанов Нодир Вахидови 8.5.Тулаганов ФарходФайзуллаевич 8.6.Камолов ТолмасКаримович 8.7.Халилова Наргиза
9 Тафтиш комиссиясига Ибрагимова Гулчехра, Ким Олег ва Мирасулов Абдухамид сайлансин.
10 Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши хамда ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин.
11 Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин
12 Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “AUDIT-RUMANS” MCHJ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 6.000.000 сўм миқдори этиб белгилансин
13 . Жамият томонидан Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ва қарорларга ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 майдаги 370-сонли қарорига асосан рухсатнома олиб қурилиш ва реконструкция ишларни амалга ошириш жамият ижро органига юклатилсин.(
14 Жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилишга доир ҳужжатлар охирига етмаганлиги, шу сабабли, жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилиб, устав фондни камайтириш ваколати жамият Кузатув кенгашига берилсин
15 Жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилишга доир ҳужжатлар охирига етмаганлиги, шу сабабли, жамиятнинг акция чиқарилуви тўғрисидаги қарорига ва эмиссия рисоласига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда ўзгартиришлар матнини тасдиқлаш ваколати жамият Кузатув кенгашига берилсин.
16 Жамиятда аввал чиқарилган акцияларни бекор қилишга доир ҳужжатлар охирига етмаганлиги сабабли жамиятнинг афилланган шахси билан битим тузиш масаласи ваколати жамият Кузатув кенгашига берилсин.
17 Жамиятнинг устав фондида шаҳобчаларни берилиши ҳисобига ҳокимият улушини камайтириш ва жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш лозимлиги, шу сабабли, жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш ваколати жамият Кузатув кенгашига берилсин.
The list of members of the Supervisory Board.
Information about the candidates Quantity (Units)
Full name job place their shares
Quantity (Units) type
1 Абдурахманов Музаффар Мирзарахимович Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бош директори 0 0
2 Акбарходжаев Лазизхон Турапович “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бош директори ўринбосари 0 0
3 Тошхўжаев Жавдатхўжа Махамадхўжаевич “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бош директори ўринбосари 0 0
4 Талипджанов Нодир Вахидови "Муниципал активларни бошкариш маркази "ДУК булм бошлиги 0 0
5 Туляганов Фарход Файзуллаевич "Муниципал активларни бошкариш маркази" ДУК булим бошлиги 0 0
6 Камалов Толмас Каримович "Муниципал активларни бошқариш маркази" ДУК бош мутахасиси 0 0
7 алилова Наргиза Бяржоновна акциядо 5 0
8 Исроилова Насиба нет 5,145 0
9 Холматова Тамар нет 302 0
Name of the head of the Executive Body: Джумаев Отабек Равшанович
Full name of Chief Accountant: Мавлянова Мавжуда Мирзаевна
Full name of authorized person who posted the information on the website: Кучаров Элмурод Бободавлатович
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   15    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
 • Total issuers
  622
 • Issuers disclosed information
  725
 • Total disclosures
  38989
 • Essential facts
  28738
 • Prospectuses
  159
 • Quarterly reports
  7871
 • Annual reports
  2221
 • Charters
  1263